Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

YEDİEMİNLİK HİZMETLERİ YENİDEN YAPILANDIRILIYOR
30.09.2021

İcra ve iflas kanununun 88. maddesi kapsamındaki yedieminlik faaliyetleri özelleştirme kapsam ve programına alındı. Uygulama sayesinde depoda muhafaza altına alınan mallar güvenli ve belirli standartlarda korunacak, depolarda UYAP entegrasyonu olacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararla, Yargı Reformu Strateji belgesinde yer alan faaliyetlerden biri daha hayata geçirildi. 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na (ÖİB) ilişkin Cumhurbaşkanı kararına göre, icra ve iflas kanununun 88. maddesi kapsamındaki yedieminlik faaliyetleri özelleştirme kapsam ve programına alındı. Özelleştirme işlemleri 31 Aralık 2025 tarihine kadar tamamlanacak.

Özelleştirme işlemleri, işletme hakkının verilmesi veya gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun diğer hukuki tasarruf yöntemlerinin ayrı ayrı veya birlikte uygulanarak gerçekleştirilecek. Yedieminlik faaliyetleri bir bütün olarak veya bölgelere ayrılarak özelleştirilecek.

ADALET BAKANLIĞI, ÖİB VE İŞLETİCİ İMZALAYACAK

Özelleştirme sözleşmelerinin, Adalet Bakanlığı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve işleticinin imzalamasına karar verildi. İcra ve iflas kanununun 88. maddesi kapsamında haczedilen mallar, hali hazırda Adalet Bakanlığı tarafından yetki verilen gerçek veya tüzel kişilere ait lisanslı yediemin depolarında muhafaza ediliyor. Özelleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar yedieminlik faaliyetleri ilgili mevzuatı çerçevesinde mevcut haliyle yürütülmesine devam edilecek.

DEPOLARDA UYAP ENTEGRASYONU OLACAK

Konuyla ilgili mevcuttaki uygulamada yediemin depoları belediyeler veya valiliklerden alınan işletme ruhsatı ile faaliyet gösteriyor. Haczedilip de muhafaza altına alınan malların, faaliyette olan bu depolarda gerekli altyapı ve donanımın bulunmaması nedeniyle eşyalar zarar görmesi söz konusu oluyor.

Yeni uygulama ile yedieminlik hizmetlerini özelleştirme suretiyle lisansa bağlanması sonrasında depolarında muhafaza edilecek malların güvenli ve belirli standartlara kavuşturulacak. Depolarda UYAP entegrasyonu sağlanarak yedieminde bulunan araçlar ve menkul malların depoya gelişinde ekspertizinin yapılması, satışına ya da teslimine kadar olan süreçte de takip edilmesi, malların sigortalama ve rutin bakımlarının yapılması suretiyle ekonomik değerinin korunması da sağlanacak.

Adres

06659 KIZILAY / ANKARA

Telefon

90 (0312) 417 77 70

E-Posta

basinisaretadalet.gov.tr