YARGIDA HEDEF SÜRE UYGULAMASI MAKUL SÜREDE YARGILANMA HAKKI ÇERÇEVESİNDE GÜÇLENDİRİLİYOR
08.09.2021

HAKİM VE SAVCILARIN DERECE YÜKSELMESİNDE YARGIDA HEDEF SÜRE TERFİ KRİTERİ OLDU

Resmi Gazetede yayımlanan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) ilke kararı ile hakim ve savcıların derece yükselmelerini belirleyen kriterler arasına yargıda hedef süre uygulaması da eklendi.

Adalet Bakanlığınca, yargılamaların makul sürede tamamlanması ve zamanın verimli kullanılması amacıyla 2018 yılında hayata geçirilen ‘Yargıda Hedef Süre Uygulaması’ geliştirilerek sürdürülüyor.

ADİL YARGILANMA HAKKI GÜÇLENİYOR

Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin oluşturduğu makul sürede yargılama kriterlerinin sağlanması için yargılama faaliyetlerinin zamansal takvimi ortaya konularak adil yargılanma hakkı güçlendiriliyor. Uygulama ile her bir soruşturma ya da dava için belirlenen hedef süreler taraflara bildirilirken, vatandaşlar için öngörülebilirlik sağlanıyor.

YRS VE İHEP’TE HEDEFLER ARASINDA

Çalışmalar kapsamında, Yargı Reformu Strateji Belgesi ile İnsan Hakları Eylem Planında da geliştirilmesi hedeflenen ‘Yargıda Hedef Süre’ uygulaması, hakim ve savcıların görevde yükselme kriterlerinden biri haline getirildi. Yeni uygulama, Hakim ve Savcıların Derece Yükselmesi Esaslarına İlişkin İlke Kararlarında Değişiklik Yapılmasına Dair İlke Kararları’nın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla yürürlüğe girdi.

Buna göre, hakim ve savcıların iki yılda bir tabi tutulacakları derece yükselmesi incelemesine ilişkin usul ve esasları belirleyen maddeler arasına, hedef süre uygulaması da eklendi. HSK tarafından hayata geçirilen yeni bir kontrol mekanizması ile Performans Ölçüm ve Takip Merkezi oluşturuldu. Hakim ve savcıların hedef sürelere uyum oranları yerel ve genel düzeyde Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden takip edilebilirken, UYAP’ta bu konuda özel analiz ekranları oluşturuldu.

İLKE KARARLARDA DAHA FAZLA DOSYA BİTİREN HAKİM VE SAVCILAR İÇİN DEĞİŞİKLİK

Böylece hakim ve savcıların derece yükselmesinde hedef sürelere uyum, yargılamanın sürüncemede bırakılması, bilirkişi görevlendirme sürecinde ilgili mevzuatta aranan şartlara gösterdikleri hassasiyet, verdikleri kararların isabet oranları, yeterli hukuki gerekçeyi ihtiva edip etmediği gibi konularda kanun yolu mercileri ile müfettişler tarafından yapılan tespitler dikkate alınacak.

İlke kararlarında ayrıca, emsallerine göre daha fazla dosya bitiren hakim ve savcıların yükseltilmesine ilişkin bazı kıstaslarda da değişikliğe gidildi.

 

Alınan karara ilişkin detaylara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/09/20210907-5.pdf

Adres

06659 KIZILAY / ANKARA

Telefon

90 (0312) 417 77 70

E-Posta

basinisaretadalet.gov.tr