Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

YARGI REFORMUNUN BEŞİNCİ PAKETİ TBMM’DE KABUL EDİLDİ
25.11.2021

Yargı reformunun beşinci paketi olarak bilinen ve Adalet Bakanlığınca yürütülen Yargı Reformu Strateji Belgesi ile İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında hazırlanan İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun TBMM’de kabul edildi. 

 

Değişiklikle çocukların icra yoluyla teslimi işlemi ücretsiz hale getirildi. Mevzuat değişikliklerinin de yapılmasının ardından bir yıllık geçiş süreci sonrası çocuk teslimi, adliyelerdeki Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerinin koordinesinde valilikler ve yerel yönetimlerin desteğiyle uzmanlar eşliğinde yapılacak.

 

Beşinci yargı paketi kapsamında icra sisteminde önemli değişiklikler yapıldı. 

 

ÇOCUK TESLİMİ ÜCRETSİZ HALE GETİRİLDİ

 

Yargı reformunun beşinci paketi kapsamında çocuk tesliminde icra dairelerine yapılan ödemeler ortadan kaldırıldı. İlgili masraflar Adalet Bakanlığı tarafından karşılanacak. Süreç içerisinde 1932 yılından beri uygulanan çocuk teslimi-icra ilişkisi tamamen kaldırılmış olacak. Ancak bunun için bazı mevzuat değişikliklerinin yapılması gerekiyor. Bu değişikliklerin tamamlanmasından bir yıl sonra da pilot uygulama başlayacak.   

 

Mevcut durumda, boşanmış veya ayrılmış çiftlerin çocukları görmesi sürecinde uyuşmazlık çıkarsa mahkeme kararını icra dairelerince yerine getirilmekteydi. Çocuk adeta bir eşya gibi teslim ediliyor, taraflar arasında yeni anlaşmazlıklara ve mağduriyetlere yol açıyor, ebeveynler kendi çocuğunu görmek için icraya başvurmak zorunda kalıyordu.

 

ÇOCUK TESLİMİ İLE İLGİLİ DÜZENLEME NE GETİRİYOR?

 

-Çocuk teslimine veya çocukla kişisel ilişki kurulması görevi Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı olan adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerine verildi.  

 

-Bu işlemler, çocuğun üstün yararı doğrultusunda psikolog, pedagog, sosyal çalışmacı, çocuk gelişimci ve rehber öğretmen gibi uzmanlar eliyle yerine getirilecek.

 

-Süreçte yapılacak tüm işlemler tamamen ücretsiz olacak, harç alınmayacak ve yapılacak tüm masraflar Devlet bütçesinden karşılanacak.

 

-Bu işlemler çocuğun örselenmesine neden olmayacak şekilde kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerin sosyal hizmet merkezleri, gençlik merkezleri, aile yaşam merkezleri gibi mekanlarda gerçekleştirilecek.

 

-Çocuğun ailesiyle görüştürülmesinde uygulanmakta olan zor kullanma usulü kaldırıldı.

 

-Çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam veya tedbir kararının yerine getirilmesini engelleyenlere disiplin hapsi uygulanacak.

 

-Kişisel ilişki kurulmasına dair kararın gerekleri yerine getirilmezse çocuğun menfaatine aykırı olmamak kaydıyla velayet hakkı değiştirilebilecek. Bu husus kişisel ilişki kurulmasına dair kararda taraflara ihtar edilecektir.

 

BEŞİNCİ YARGI PAKETİYLE İCRA SİSTEMİNDE KÖKLÜ DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

 

TBMM’de kabul edilen değişikliklerle icra sisteminin dijital gelişmelere uygun olarak sadeleştirilip hızlandırılması hedefleniyor. Bu kapsamda icra dairelerinde 90 yıldır uygulanan fiziki satış usulü kaldırılarak elektronik satış usulü getirildi.  

 

İCRA DAİRELERİNDE ELEKTRONİK SATIŞ NASIL YAPILACAK? 

 

-Açık artırmalara internete erişim olan her yerden çok daha fazla kişi katılabilecek.

 

-İsteyen herkes açık artırmada kolay ve şeffaf bir şekilde teklif verebilecek.

 

-Mezat salonlarına gelme ve oradaki teklifleri takip etme ihtiyacı ortadan kalkacak.

 

Sonuçta; mahcuz mal veya hak rayiç değerinde satılabilecek. Alacaklı ve borçlu menfaati en üst seviyede korunmuş olacaktır.

 

İCRA DAİRELERİNDEKİ İŞLEYİŞ SADELEŞTİRİLDİ

 

Düzenlemeyle icra sistemi sadeleştirilmekte ve daha da kolaylaştırılmaktadır.

 

-Hacizli malların daha hızlı bir şekilde satışa çıkarılabilmesi için tarife usulü getirilmektedir.

 

-İstihkak işlemlerinde mülkiyeti koruyucu hükümler düzenlenmektedir.

 

-Sicile kayıtlı malların kıymet takdirine ilişkin esaslar yeniden belirlenmektedir.

 

-Borçluya haczedilen malını rızaya dayalı olarak satma imkânı verilmektedir.

 

-Borcun icralarda taksitle ödenmesinde damga vergisinin alınması usulü kaldırılmaktadır.

 

-İhale uygulamasında yaşanan ve özellikle takibin tarafları ile ihale alıcısını zarara uğratan birtakım sorunlara çözüm bulmak amacıyla ihalenin feshini talep etmeye ilişkin usul ve esaslarda değişiklik yapılmaktadır.

 

-İcra dairelerinin başkanı olacak. Hakim sınıfından getirilecek icra dairesi başkanı icra dairelerinin gözetim, denetimini sağlayacak, idari işlere bakacak.

 

 

HAKİM VE SAVCILIK ADAYLIĞINA ATANMA ŞARTLARINDA DÜZENLEME

Değişiklikle ayrıca hakim ve savcılık adaylığına atanma şartlarından, "Alışılmışılığın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi engeli bulunmamak" şartı kaldırılıdı. 

Adres

06659 KIZILAY / ANKARA

Telefon

90 (0312) 417 77 70

E-Posta

basinisaretadalet.gov.tr