YARGI REFORMU STRATEJİSİ TOPLANTISI YAPILDI
29.11.2018

Adalet Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Yargı Reformu Strateji Toplantısı Ankara Hakimevinde  yoğun katılımla gerçekleşti.

BİREYSEL BAŞVURU HAKKI EN ÖNEMLİ REFORM

Toplantıda konuşan Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, yargı reformunun etkili, verimli, iyi işleyen bir sisteminin kurulmasına yönelik olması gerektiğini vurgulayarak, Anayasada, "Yargı yetkisi, Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır." hükmünün bulunduğunu hatırlattı.

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunma hakkının getirilmesini son 10 yılda Türkiye'de yargı alanında yapılan en önemli reform olarak nitelendiren Arslan, 23 Eylül 2012'den itibaren Anayasa Mahkemesinin temel hak ve özgürlüklerin ihlal edildiği iddiasıyla yapılan bireysel başvuruların incelendiğini ve karara bağladığını hatırlattı. Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bireysel başvuru, Türk hukuk sistemi bakımından büyük bir kazanımdır, zira bu kurumla birlikte hak ihlali iddiaları, ülke sınırları içerisinde, ülkenin Anayasa Mahkemesi tarafından ele alınabilmekte ve karara bağlanabilmektedir. Temel hakların korunması konusunda bireysel başvuru çok ciddi bir katkı yapmıştır, yapmaya devam etmektedir."

Arslan, toplantının geniş katılımla gerçekleştirildiğini belirterek, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e teşekkür etti.

İYİ HUKUKÇULAR YETİŞTİRMEK GEREKİYOR

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit de açılışta yaptığı konuşmada, kaliteli bir hukuk sistemi için iyi uygulamacılara ihtiyaç bulunduğunu söyledi. Cirit, "İyi hukukçular yetiştiremezsek hangi sistemi getirirsek getirelim başarılı sonuçlar elde edemeyeceğimizin farkında olmamız gerekir." dedi.

Aşırı iş yükünün, yeni hakim savcı almakla, yeni mahkeme ve daire kurmakla çözülemeyeceğini vurgulayan Cirit, öncelikle gelen iş sayısının azaltılması için alternatif çözüm yollarının bulunması gerektiğine işaret etti.

Yargıtay Başkanı Cirit, hukuk fakültelerindeki eğitimin yetersiz olduğunu, bunun da adli hizmetleri olumsuz etkilediğini kaydetti. Cirit, "Biz mezun olduğumuzda fakülte sayısı 2 idi. Şimdi 67 hukuk fakültesi var. Çok iyi eğitim veren fakültelerimiz var ama çok da iyi olmayanlar da var. Devlet sınavının getirilmesi eğitimin kısmen yetersizliğini göstermektedir. Bu sınavın getirilmesi bizce de yerindedir." şeklinde konuştu.

DEVLETİ GÜÇLÜ KILAN ADALETTİR

Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, yargı reformunun güncellenmesinin ülke için son derece önemli olduğunu belirterek, "Hakimlerin atanması ve yükselmesinde ehliyet, liyakat ve kıdem dışında farklı grup aidiyetleri gibi değerlendirmeler gözetilmeden, objektif kriterlerin ve hukuk devletine olan sadakatin ön plana çıkarılması önem arz etmektedir." dedi.

Başkan Zerrin Güngör, hukuk devletinin temel özelliklerinden birinin, adil yargılama hakkını teminat altına alması ve bunu sağlayacak düzenlemelere yer vermesi olduğunu vurguladı.

Adil yargılanma hakkının en önemli unsurlarından birinin ise makul sürede yargılanma hakkı olduğuna işaret eden Başkan Güngör, bir yargılamanın adil olabilmesinin, makul sürede tamamlanmasını gerektirdiğinin altını çizdi. Başkan Güngör, uyuşmazlıkların makul sürede sonuçlandırılamamasının, adaletin etkili şekilde yerine getirilmesine engel olup yargıya olan güveni sarsacağını ifade etti.

Makul sürede yargılanma hakkının yerine getirilmesinde istinaf mahkemelerinin önemli olduğunu vurgulayan Güngör, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin de bu konunun çözümü için gerekli olduğunu kaydetti. Başkan Güngör, "Devletleri güçlü kılan adalettir. İyi işleyen adalet sistemi iyi hukukçularla mümkündür." değerlendirmesini yaptı.

MESLEK İCRASI SINAVI OLMASI GEREKTİĞİ KANAATİNDEYİZ

Programda konuşan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ise hukuk fakültelerindeki öğrenci ve öğretim üyesi sayılarına ilişkin bilgi verdi. YÖK Başkanı Saraç, şöyle konuştu

"Kamu hizmeti niteliği taşıyan, toplum menfaatleriyle doğrudan ilgili olan hukuk mesleği icrasında asgari bilgi ve donanım şartını tespit eden bir meslek icrası sınavı olması gerektiği kanaatindeyiz. Bu meslek icra sınavını önemsiyoruz, yıllardır da YÖK olarak gündemde tutmaya çalışıyoruz. Böyle bir sınav, devlet ve vakıf üniversitelerinin kalite ekseninde rekabete ve oto kontrole sevk edecektir. Bu sınav, hukuk alanında ve yargıdaki hizmetlerin nitelikli verilmesinde, mesleki yetkinliklerin artmasında fayda sağlayacaktır."

HUKUK DEVLET YETERLİLİK SINAVI İSTİYORUZ

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu da yaptığı konuşmada , "Biz artık hukuk fakültesi mezunlarının yeterliliğini ölçecek bir hukuk devlet yeterlilik sınavı istiyoruz." dedi. Başkan Metin Feyzioğlu, toplantının çok önemli olduğunu, geniş bir katılımla yapılıyor olmasından son derece memnun olduklarını belirterek, Türkiye genelinde 120 bin avukat bulunduğunu kaydetti.  Feyzioğlu, Adalet Bakanlığının üzerinde çalıştığı hakim yardımcılığı müessesesini desteklediklerini de açıkladı.

HAZIRLIK SÜRECİNDEN BU YANA ÖNEMLİ SONUÇLARA ULAŞTIK 

Programda konuşan Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Yıldız Seferinoğlu da yargı reformunu konu alan toplantının tüm kesimleri temsil etmesinin büyük önem taşıdığını kaydetti. Hazırlık sürecinden bu güne kadar önemli sonuçlara ulaşıldığını vurgulayan Seferinoğlu, "Yargı Reformu Stratejisi Avrupa Birliğine üyelik sürecinde Yargı ve Temel Haklar başlıklı 23. Faslın açılış kriteridir. Bu kapsamda oluşturacağımız ve hayata geçireceğimiz politikalar yalnız Avrupa Birliğine üyelik müzakereleri için değil vatandaşlarımızın sosyal ve ekonomik hayatlarını hukuki güvenlik ve esenlik içinde yürütebilmeleri açısından büyük önem taşımaktadır." dedi.

Toplantı kapsamında katılımcıların görüş ve önerilerinin ayrı bir öneme sahip olduğunu belirten Bakan Yardımcısı Seferinoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu toplantıda özellikle; hukuk eğitimi, hukuk alanındaki mesleklere giriş sistemi, hakim ve savcı yardımcılığı, savunmanın güçlendirilmesi, avukatlık mesleğinin sorunları, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri, yargı harçları, adli yardım, yargıya güven ve memnuniyet, yargının hızlandırılması gibi konular müzakere edilecektir. Ayrıca, yargı alanındaki ihtiyaçlar, mevcut sorunlar ile gelecek 5 yıllık süreç için görüş ve öneriler de masaya yatırılacaktır.

 

 

Adres

06659 KIZILAY / ANKARA

Telefon

90 (0312) 417 77 70

E-Posta

basinisaretadalet.gov.tr