UZLAŞTIRMADA FİDAN BAĞIŞI EN YAYGIN EDİMLER ARASINDA YER ALIYOR
12.01.2022

Adalet Bakanlığınca yürütülen yargı reformu kapsamında daha etkin hale getirilen uzlaştırma müessesesi ile hem mağdurların haklarının korunması hem de kamuya yararlı edimlerle suç faillerinin topluma kazandırılması amaçlanıyor. Böylece ihtilaflar klasik yargılamanın dışına çıkartılarak, kısa sürede sonuçlanıyor.

Bakanlıkça görevlendirilen tarafsız uzlaştırmacılar koordinasyonunda taraflar çeşitli vakıflara, yardım derneklerine, kadın sığınma evlerine, yurtlara, çocuk yuvalarına, ekonomik durumu iyi olmayan öğrencilere bağış, Kızılay’a kan bağışı ve fidan bağışı gibi edimler kararlaştırarak uzlaşabiliyor. Bu şekilde taraflar arasındaki anlaşmazlıklar, topluma yararlı edimlerle hızlı ve ekonomik bir şekilde çözümleniyor.

Bu edimler arasında yer alan fidan bağışı edimini, çevre dostu bir yaptırım olması nedeniyle şüpheli taraf da memnuniyetle yerine getiriyor. Söz konusu edimi içeren uzlaştırma uygulamasının son örnekleri Ardahan ve Ankara’da gerçekleşti.  

ARDAHAN’DAKİ MÜŞTEKİLER, 500 FİDAN BAĞIŞI KARŞILIĞINDA ŞÜPHELİ İLE UZLAŞTI

Şüpheli M.S. hakkında Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığınca ‘Taksirle birden fazla kişinin yaralanması’ suçundan başlatılan soruşturmada, dosya suçun uzlaşmaya tabi olması nedeniyle Uzlaştırma Bürosuna gönderildi. Uzlaştırmacı Murat Koç’un görüştüğü müşteki karı koca, TEMA Vakfına 500 fidan bağışı yapma şartıyla şüpheli hakkındaki şikayetten vazgeçeceklerini söyledi. Şüpheli, talebi kabul edip 500 fidan bağışı yapınca, taraflar el sıkışarak, anlaştı.

ANKARA’DA TARAFLAR FİDAN BAĞIŞI EDİMİYLE ANLAŞTI

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca hakaret ve basit tehdit suçlarından yürütülmekte olan soruşturmada da fidan bağışı edimiyle uzlaşma sağlandı. Şüpheli E.A.’nın mesajla müşteki E.M.’ye hakaret ve tehditte bulunması gerekçesiyle başlatılan soruşturma dosyası, suçların şikayete tabi suçlardan olması nedeniyle Uzlaştırma Bürosu’na gönderildi. Uzlaştırmacının taraflar ile yaptığı müzakereler sonucunda müşteki, TEMA Vakfı’na 20 fidan bağışı yaparsa, şüpheli ile anlaşacağını söyledi. Talebi kabul edip TEMA Vakfı’na 20 fidan bağışında bulunan şüpheli E.A. hakkında Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair karar verildi.

Adres

06659 KIZILAY / ANKARA

Telefon

90 (0312) 417 77 70

E-Posta

basinisaretadalet.gov.tr