TÜRKİYE'NİN İLK ÇOCUK ADALET MERKEZİ HEM MAĞDUR HEM SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARI ADLİ SÜREÇLERDE KORUYOR
01.12.2021

Türkiye’de ilk defa çocukların adli süreçlerde yararlarının gözetilmesi, korunmaları ve örselenmemelerinin sağlanması amacıyla Erzurum’da kurulan Çocuk Adalet Merkezi’nde (ÇAM), hem mağdur hem suça sürüklenen çocukların adliye ortamına girmeden haklarındaki adli süreçler tamamlanıyor. Cübbesiz hakim, savcılar ve uzmanlar ile sivil çocuk polislerinin görev yaptığı merkez, çocukların üstün yararı ilkesi çerçevesinde onları suç ve suç ortamından uzaklaştırmayı hedefliyor.

ÇAM, Adalet Bakanlığı ile Erzurum Büyükşehir Belediyesinin iş birliğiyle 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün de katıldığı törenle hizmete açılmıştı.

ÇOCUKLAR ADLİ SÜREÇLERDE YALNIZ DEĞİL

Proje kapsamında, anayasada çocukların üstün yararının korunması amacıyla gerekli tedbirlerin alınmasına, buna uygun mekanizmaların oluşturulmasına yönelik hükümler ve sosyal hukuk devleti ilkesi gereği, çocukların kendilerine çaresiz ve yalnız hissetmemeleri için devletin ilgili tüm kurumlarıyla birlikte hizmet verdiği bir sistem hedefleniyor. Bu müstakil kampüs içerisinde çocuk mahkemeleri yapılandırılarak yeni bir model geliştirildi.

ADLİ SÜREÇLERDE ÇOCUKLARA YÖNELİK KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİRLER ALINIYOR

ÇAM projesi, Yargı Reformu Stratejisi (YRS) ve İnsan Hakları Eylem Planı'nda (İHEP) yer alan, çocukların adli süreçlerde üstün yararlarının gözetilmesi ve korunmasının yanı sıra örselenmesinin önüne geçilmesi hedefi doğrultusunda ‘onarıcı adalet’ anlayışıyla hayata geçirildi. Böylece suça sürüklenen çocukların adli süreçlerden olumsuz etkilenmesinin engellenmesi, mağdur çocukların rehabilitasyonlarının gerçekleştirilmesi, adli süreçte çocuklara yönelik koruyucu ve destekleyici tedbirlerin alınması sağlanacak.

Çocukların suçtan ve suç ortamlarından uzak tutulmaları, onları suça iten etkenlerin ortadan kaldırılması ve yararlı bireyler olarak yeniden toplumla bütünleşmelerinin sağlanmasının tüm kurumların koordineli şekilde çalışmasını zorunlu kılması sebebiyle ÇAM'da ilgili tüm kurumlar bir arada hizmet vererek çalışma fırsatı buluyor.

SANAT VE SPOR GİBİ ALANLARDA YETENEKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ SAĞLANACAK

Çocuk Adalet Merkezi, içerisinde havuzların, oyun parklarının, sosyal tesislerin yanı sıra Erzurum Büyükşehir Belediyesinin kırılgan gruplara yönelik koordinasyon birimlerinin de yer aldığı Olimpiyat Millet Bahçesi’nde oluşturuldu. Pilot uygulamayla suça sürüklenen çocukların önündeki risklerinin ortadan kaldırılması, ihtiyaçlarının karşılanması, rehabilite edilmeleri, ilgi alanlarına uygun kurs, eğitim gibi programlara yönlendirilmeleri sağlanarak meslek edinmeleri, spor ve sanat gibi alanlarda yeteneklerini geliştirmeleri hedefleniyor.

ÇOCUK DOSTU DURUŞMA SALONLARINDA YARGI MENSUBU VE AVUKATLAR CÜBBE GİYMEYECEK

Hem mağdur hem de suça sürüklenen çocukların adliyeyle karşılaşmadan ve örselenmeden haklarındaki sürecin tamamlanacağı ÇAM'da çocuk mahkemesi, çocuk soruşturma bürosu, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü, Adli Görüşme Odaları (AGO), çocuk polisi, avukatlar, hukuk kliniği, adli tıp irtibat bürosu gibi birçok adli birim ve kişi bir arada bulunuyor. ÇAM'da duruşmalar çocuk dostu duruşma salonlarında cübbe giymeyen yargı mensupları ve avukatlar ile ilgili uzmanların katılımıyla yapılıyor.

Projenin tanıtımı amacıyla düzenlenen programda, temsili duruşma yapılarak çocuk dostu usullerin uygulandığı merkezdeki süreç anlatıldı. Yuvarlak masa kurularak oluşturulan çocuk dostu duruşma salonunda, mağdur çocuk vekili, suça sürüklenen çocuk ve vekili, çocukların aileleri, uzmanlar ile cübbe giymeyen hakim ve avukatlar yer aldı. Suça sürüklenen çocuk ile karşılaşması uygun bulunmayan mağdurun beyanı ise AGO üzerinden uzman aracılığıyla alındı.

 

Adres

06659 KIZILAY / ANKARA

Telefon

90 (0312) 417 77 70

E-Posta

basinisaretadalet.gov.tr