TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ, YENİLENEN EĞİTİM VİZYONUYLA 2 YAŞINI DOLDURDU

Hukuka ve insan haklarına bağlı, tarafsız, bağımsız, hür vicdanıyla karar veren, meslek etik ilkelerini benimseyen, nitelikli hakim ve savcılar yetiştirme misyonuyla hizmet veren Türkiye Adalet Akademisi, 2 yaşını doldurdu.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesinin ardından 2019 yılı Mayıs ayında yeniden kuruluş, görev ve yetkileri belirlenen, kamu tüzel kişiliği bulunan, bilimsel, idari ve mali özerkliğe sahip Türkiye Adalet Akademisi, “Güven Veren Adalet İçin Etkin Eğitim” anlayışını temel alarak faaliyetlerini sürdürüyor. Hukuk ve adalet alanında uygulayıcılara verdiği eğitimle ulusal ve uluslararası düzeyde örnek alınan Akademi, özgün, saygın ve yenilikçi bir kurum olma hedefi doğrultusunda meslek öncesi ve meslek içi eğitimlerine devam ediyor.  

UYGULAMALI EĞİTİMLER İLE YARGI GÜÇLENECEK

Yargı Reformu Strateji kapsamında yargıda meslek öncesi ve meslek içi eğitimin niteliğinin geliştirilmesi amacıyla faaliyetlerde bulunan Adalet Akademisi bünyesinde Akademi Uygulama Atölyesi, Uzaktan Eğitim Merkezi, Akademi Eğitim Platformu kurularak “güven veren ve erişilebilir bir adalet” için uygulamalı eğitim modeli uygulanıyor. Hakim ve savcı adaylarının mesleğe uyum sağlamalarını, teorik eğitimlerin yanı sıra pratik bilgi ve becerilerini geliştirmelerini hedefleyen Akademi, yargının insan kaynağı ihtiyacının güçlenmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

AKADEMİ 2021-2025 STRATEJİK PLANINI AÇIKLADI

Türkiye Adalet Akademisi, üst politika belgelerinde yer alan öncelikler, vizyonu ve misyonu doğrultusunda 7 amaç, 32 hedef ve 81 performans göstergesinden oluşan 2021-2025 Stratejik Planı’nı da kamuoyu ile paylaştı.

Plan ile Tamamlayıcı Hukuk Eğitimi, Sürdürülebilir Hukuk Eğitimi, Kişisel Mesleki Gelişim Eğitimi olmak üzere üç temel yeni eğitim modeli amaçlanıyor. Yeni modelde, eğitim müfredatında sadeleşmeye ve eğiticilerde profesyonelleşmeye gidilerek, interaktif eğitim modülleri, zengin içerikli ve pratik faydaları olan eğitim materyalleri ile çevrimiçi ve çevrimdışı görüntülü eğitim verilmesi hedefleniyor.

EĞİTİM MÜFREDATI TAMAMEN YENİLENDİ

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, Türkiye Adalet Akademisi’nde yeni bir vizyon ve anlayışla interaktif eğitim sisteminin uygulanmaya başladığını söyledi. Akademi bünyesinde Uzaktan Eğitim Merkezi kurduklarını belirten Özdemir, “Hakim savcı ve adayların sicil numaraları ile üye olabildikleri bu platform Forum, Aday Eğitimi, Meslek İçi Eğitim ve Uzaktan Eğitim bölümlerinden oluşuyor. Forum bölümünde katılımcılar ve eğitmenler bilgi, belge paylaşımı yaparak, uygulama ile ortaya çıkan sorularına cevap bulabilecekleri sosyal bir platform da oluşturuldu. Hakim ve savcı adayları eğitim platformuna bilgisayar, tablet ve diğer cihazlardan giriş yapabiliyor. Türkiye Adalet Akademisi olarak hukuk ve adalet alanında uygulayıcılara verdiği eğitimle ulusal ve uluslararası düzeyde model alınan, özgün, saygın ve yenilikçi bir kurum olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

 

Adres

06659 KIZILAY / ANKARA

Telefon

90 (0312) 417 77 70

E-Posta

basinisaretadalet.gov.tr