Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ İLE TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALADI
27.12.2019

Türkiye Adalet Akademisi ile Türkiye Barolar Birliği arasında hâkim, savcı ve avukatların ortak bakış açısının oluşturulması ve adalete olan güvenin arttırılmasına katkı sağlanması amacıyla “Ortak Eğitim İş Birliği Protokolü” imzalandı.

Türkiye Adalet Akademisi  ile Türkiye Barolar Birliği (TBB)  arasında ‘Ortak Eğitim İş Birliği Protokolü’  imzalandı. Protokol imza töreninde konuşan Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, TBB Başkanlığı ile eğitim alanında çok önemli bir protokole imza atıldığını kaydederek, Türkiye’de hukuk alanında hâkim, savcı ve avukatların hukuk kültürünün güçlenebilmesi için bu protokolün imzalandığını belirtti.

Yargı camiasının temel unsurlarının başında hâkim ve savcılar ile avukatların geldiğini vurgulayan Özdemir: “ Türkiye’de yargıya olan güvenin arttırılması için Sayın Bakanımız Abdulhamit Gül’ün önderliğinde başlayan “Yargı Reformu Stratejisi Belgesiyle” ortaya konan hedeflerin en başında yer alan “Güven Veren Adalet İçin Etkin Eğitim” anlayışı Türkiye Adalet Akademisinde sürdürülmektedir. Güçlü bir adalet sisteminin olmazsa olmazı, nitelikli iyi koşullarda hukuk eğitimi almış, bunun devamında da mesleğini çok iyi yapan hâkimler savcılar ve avukatlar olmak zorunda. Hâkim savcı ve avukat üçgeninin bozulmaması ve adaletin tesisinin birlikte sağlanması önemlidir. Çünkü bunlardan birinin kalitesinin eksikliği yargının kalitesiz olarak ortaya çıkmasına sebebiyet verir. Türkiye Adalet Akademisi ve Türkiye Barolar Birliği olarak biz, ortak eğitimler yapmak suretiyle avukatların, hâkim ve savcıların adalet konuştukları, kanunları tartıştıkları eğitim programlarını düzenlemek istiyoruz. En kısa zamanda ortak konular belirleyip eğitimlerimize başlayacağız.” dedi.

PROTOKOL TBB VE ADALET AKADEMİSİ ARASINDA BİR İLK

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu,  protokolün önemine işaret ederek, "İlk kez avukatları yani savunmayı temsil eden en üst kurum Türkiye Barolar Birliği ile hakim ve savcıların esas olarak adaylık eğitimi ve sonrasında meslek içi eğitiminden sorumlu olan Türkiye Adalet Akademisi, eğitim konusunda bir iş birliği protokolüyle bir araya geliyor." dedi.

Protokolle birlikte aynı fakülteden mezun olan iddia ve savunma makamlarının iletişim sorununu çözmeye yönelik bir adım olduğunu anlatan Feyzioğlu, "Savunma olmadan yargılama olmaz. Hakime ne kadar ihtiyaç duyuyorsak savunmada avukata, avukata ne kadar ihtiyaç duyuyorsak ceza yargılamasında iddiayı temsilen savcıya ihtiyacımız var. Çağdaş muhakeme 3 ayak üzerine, iddia, savunma ve senteze ulaşacak hakim üzerine kurulu." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'deki mevzuatın çağdaş ülkelerle kıyaslandığında bir eksiğinin bulunmadığını ancak uygulamada sorun yaşandığını dile getiren Feyzioğlu, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin önemli, iddialı bir belge olduğunu, ilk adımlarının birinci pakette atılmaya başlandığını aktardı. Feyzioğlu, "Bütün o belgenin özünde, temelinde aslında bizim şurada imzayı atma gerekçemiz vardır. Bu ülkenin hakimi, savcısı, avukatı, maddi gerçeğe ulaşmak, hukuk kurallarını doğru uygulamak, bu ülkeyi el birliğiyle daha da özgürleştirmek, özgürlükleri güvence altına almak ve suçlu ile suçsuzu, haklıyla haksızı birbirinden ayırmak için eğitim kalitesini yükseltmek zorundadır. İşte o kararlılığın sonucu olarak imzaları atıyoruz." dedi.

Açıklamaların ardından, Feyzioğlu ve Özdemir tarafından protokol imzalandı.

Adres

06659 KIZILAY / ANKARA

Telefon

90 (0312) 417 77 70

E-Posta

basinisaretadalet.gov.tr