Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

TEKİRDAĞ ADLİYESİNDE ÇOCUKLAR İÇİN BEKLEME VE OYUN ALANI OLUŞTURULDU
18.09.2021

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca adli süreçte adliye koridorlarında beklemek zorunda kalan çocukların kendilerini daha rahat ve güvenli bir ortamda hissetmelerini sağlamak amacıyla bekleme ve oyun alanı hizmete açıldı.

Adalet Bakanlığı Yargı Reformu Stratejisi ve İnsan Hakları Eylem Planı (İHEP) doğrultusunda çocukların adli süreçlerde üstün yararlarının gözetilmesi, korunmaları ve ikincil örselenmelerinin önüne geçilmesi gerekliliğine işaret edilmişti. Reform kapsamında sadece mağdur çocuklar için değil, ebeveynlerinin ya da yakınlarının yanında adliyelere gitmek zorunda kalan çocukların da üstün yararı gözetilerek adımlar atılıyor.    

ÇOCUK BEKLEME VE OYUN ALANLARI YAYGINLAŞTIRILIYOR

Suç mağdurlarına ve çocuklara sunulan hizmetlerin kalitesini artırmak ve bu hizmetleri desteklemek amacıyla Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı ile Süleymanpaşa Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında tamamlanan bekleme ve oyun alanı sayesinde, çocukların adliyede ve özellikle duruşma salonları ve koridorlardaki gerginliklere şahit olmalarının önüne geçilebilmesi amaçlandı.

Çocukların üstün yararının adli sürecin her aşamasında gözetilmesi gerekliliğinden yola çıkılarak hazırlanan protokol, bu konuda ilk olma özelliği de taşıyor. Benzer şekilde farklı adliyelerde de çocuklar için bu bekleme ve oyun alanlarının oluşturulması yönünde çalışmalar yürütülüyor.

Çocuklar için özel ortamlar oluşturulması yönündeki bu yaklaşım, yeni adliye mimari projelerinde de yer buluyor.

ÇOCUKLAR ADLİYE KORİDORLARI YERİNE OYUN ALANINA

Protokol ile Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde faaliyet gösteren Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğünün hizmet vereceği alanda çocuk bekleme ve oyun alanı hizmete sunuldu.

Tekirdağ Adliyesi içinde faaliyete geçen birimde, daha önce adliye koridorlarında beklemek durumunda kalan çocukların adliye içerisindeki ortamdan bir anlamda soyutlanarak kendilerini daha rahat ve güvenli bir ortamda hissetmeleri amaçlanıyor. 

Uygulama ile adli sürece dahil olan veya anne/baba veya yakınları ile adliyeye gelmek durumunda kalan ve duruşma öncesinde / sırasında ve sonrasında beklemesi istenen çocukların her aşamada üstün yararlarının gözetilmesi, adli sürecin yıpratıcı etkilerinden korunmaları ve ikincil örselenmelerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

BAŞSAVCILIKLAR ÇOCUKLARIN ÖRSELENMELERİNİN ÖNÜNE GEÇEBİLMEK AMACIYLA KURUM VE KURULUŞLARLA ORTAK ÇALIŞMALAR YAPIYOR  

Adalet Bakanlığı son dönemde adli süreçlerde çocukların ikincil örselenmesinin önüne geçilebilmesi için önemli adımlar attı. Bu kapsamda mağdur ve tanık çocukların taraflarla yüz yüze gelmemesi ve uzman desteği altında özel ortamlarda beyanlarına başvurulabilmesi için oluşturulan Adli Görüşme Odalarının sayısı 109’a ulaştı. Erzurum ve Gaziantep illerinde Çocuk Adalet Merkezi (ÇAM) projelerinin ilk adımları atıldı. Çocuk dostu duruşma salonlarının oluşturulması yönündeki çalışmalarda son aşamaya gelindi.

10 Haziran 2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 63 sayılı Suç Mağdurlarının Desteklenmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde de belediyeler, üniversiteler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının mağdur hizmetlerinin sunulmasına katkı sağlamak amacıyla Adalet Bakanlığı ile ortak programlar geliştirebilmesine işaret edilmişti.

Adres

06659 KIZILAY / ANKARA

Telefon

90 (0312) 417 77 70

E-Posta

basinisaretadalet.gov.tr