MASUMİYET KARİNESİ VE LEKELENMEME HAKKI SEMPOZYUMU BAŞLADI
08.11.2021

Adalet Bakanlığınca düzenlenen Masumiyet Karinesi ve Lekelenmeme Hakkı Sempozyumu başladı.

Sempozyumun açılış programına Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, akademisyenler ve yargı mensupları katıldı.

MASUMİYET KARİNESİNE MÜDAHALE, YARGI BAĞIMSIZLIĞINA DA MÜDAHALEDİR

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, masumiyet karinesi ve diğer temel hak ve özgürlüklerin kıymetinin çok iyi bilinmesi gerektiğini söyledi. Arslan,  “Masumiyet karinesine müdahale, yargı bağımsızlığını da zedelemektedir. Hepimize düşen, hüküm verirken giydiğimiz cübbelerin mehabetine, vakarına uygun şekilde davranmaktır. Aynı şekilde yasama ve yürütme mensuplarının da yargıyı etkilemeye veya itibarsızlaştırmaya yönelik söz tutum ve davranışlardan uzak durması gerekir” dedi.

HUKUK SİSTEMİ MASUMİYET KARİNESİ VE LEKELENMEME HAKKININ ETKİN ŞEKİLDE KORUYABİLMELİDİR

Sempozyumun açılış programında söz alan Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ise sosyal medyanın risk alanı olduğunu belirterek, “Henüz soruşturma aşamasına dahi geçilmemiş vakalarda bile sosyal medyada bazı kişilerin suçlu olarak ilan edildikleri, şeref ve haysiyetlerinin zedelendiği birçok örnek yaşanmaktadır. Böyle durumlarda hukuk sistemi masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkının etkin şekilde koruyabilmelidir.” şeklinde konuştu.

İNTERNET VE SOSYAL MEDYA KULLANIMININ YAYGINLAŞMASI İLE MASUMİYET KARİNESİNİN KORUNMASINI ÖNEMLİ  HALE GETİRDİ

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit de devletin suçla mücadelesinin suç isnadıyla başlayıp hükümle son bulduğunu belirterek, masumiyet karinesinin adil yargılanma hakkının temelini oluşturduğunu vurguladı. Türk hukukundaki masumiyet karinesi uygulamalarından bahseden Yiğit, özellikle internet ve sosyal medya kullanımının yaygınlaşması masumiyet karinesinin korunmasını günümüzde çok daha önemli hale getirdiğini söyledi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ise hakimin, kimin suçlu olup olmadığını anlaması için denk iddia makamı ve savunmanın fikirlerini çatıştırarak sonuca varması gerektiğini kaydederek, gerçeğe ulaşmanın vazgeçilmez yolunun masumiyet karinesi olduğunu vurguladı. Feyzioğlu, yargılamada iddia makamının savunma makamına karşı kapalı tutum sergilemesi halinde ise suçsuzluk karinesinin Anayasa’da süslü bir cümle olarak kalacağını söyledi.

Masumiyet Karinesi, Lekelenmeme Hakkı, Masumiyet Karinesi ve Lekelenmeme Hakkının Temel Hak ve Hürriyetlere Yansımaları, Lekelenmeme Hakkı Kapsamında Soruşturmanın Gizliliği, Lekelenmeme Hakkı Kapsamında Soruşturmaya Yer Olmadığı Kararı ve Ceza Muhakemesi Kanununda Yeni Düzenlemeler başlığı ile sunulacak 5 bağımsız oturumda 14 konu ele alınacak. Sempozyum 9 Kasım’da sona erecek.

Adres

06659 KIZILAY / ANKARA

Telefon

90 (0312) 417 77 70

E-Posta

basinisaretadalet.gov.tr