MAĞDUR VE FAİLLER YÜZ YÜZE GELMİYOR, İKİNCİL ÖRSELENMENİN ÖNÜNE GEÇİLİYOR
19.07.2021

ADLİ GÖRÜŞME ODALARINDA 32 BİN 862 GÖRÜŞME YAPILDI

Adalet Bakanlığının özellikle cinsel istismar ve şiddet mağduru kadın ile çocukların ifadelerinin daha fazla örselenmeden alınabilmesi için 100 adliyede kurulan 105 Adli Görüşme Odasında (AGO) mağdur ve fail yüz yüze gelmeden bugüne kadar 32 bin 862 görüşme gerçekleştirildi.

Yargısal süreçlerde özellikle suç mağduru çocuk ve kadınların ikincil örselenmesinin önüne geçilmesi amacıyla adliyelerde hizmet veren AGO’lar ile mağdurların adli süreçte şiddet failleri ile yüz yüze getirilmeden, hazırlanan özel ortamlarda ifade ve beyan işlemlerinin tamamlanması sağlanıyor.

İFADE VE BEYANLAR UZMAN EŞLİĞİNDE ALINIYOR

Mağdur odaklı adalet anlayışı çerçevesinde hizmete sunulan AGO’larda, başta çocuklar olmak üzere tüm kırılgan grupların adalete erişimlerinin güçlendirilmesi ve ikincil örselenmelerinin engellenmesiyle birlikte maddi hakikatin ortaya çıkarılabilmesi için ifade ve beyan işlemlerinin bu kişilerin mevcut fiziksel, zihinsel ve psikolojik durumlarına uygun olarak uzmanlar eşliğinde yürütülüyor.

AGO SAYILARI ÜLKE GENELİNDE YAYGINLAŞTIRILACAK

Adalet Bakanlığınca özellikle şiddet ve cinsel istismar mağdurları için özel olarak kurulan AGO’lar Yargı Reformu Stratejisi kapsamında ülke genelinde yaygınlaştırılıyor. Bakanlık, 2021 yılı sonuna kadar 105 olan AGO sayısını ülke genelinde 140’a çıkarmayı hedefliyor. Bugüne kadar 100 adliyede 105 AGO hizmete sunulurken, 3 Nisan 2017 tarihinden bu yana mağdur ile fail yüz yüze gelmeden 32 bin 862 görüşme gerçekleştirildi.

ODALAR ÖZEL OLARAK TASARLANIYOR

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün de sık sık vurguladığı onarıcı adalet hizmetleri kapsamında oluşturulan AGO’lar suç mağduru kadınlar ile çocukların adli süreçlerde daha fazla yıpranmaması için özel olarak tasarlandı.

Bekleme, görüşme ve gözlem odası olmak üzere üç oda olarak hazırlanan AGO’larda soruşturma ya da kovuşturma aşamasında fail ile yüz yüze gelmek istemeyen mağdurların ifadeleri, Cumhuriyet savcısı ve hakimler olmadan uzmanlar eşliğinde alınıyor. AGO’larda hakim ya da Cumhuriyet savcısı tarafında sorulması istenen sorular, kulaklık vasıtasıyla uzmana iletiliyor.

FAİLLE YÜZ YÜZE GELMEDEN BEYAN ALINIYOR

Uzmanlar sorularını mağdurların psikolojik durumlarını göz önüne alarak uygun bir dille aktarıyor. Mağdurdan alınan cevaplar sesli ve görüntülü olarak kayıt altına alınıyor. Uzmanın yaptığı ön görüşme ile kaygı düzeyi düşürülen mağdurun vermiş olduğu ifadenin kalitesi artırılıyor. Öte yandan suçlu ya da sanıkla tekrar yüz yüze getirilmeyen mağdurun bir kez daha örselenmesinin de önüne geçiliyor.

HTTPS://MAGDURBİLGİ.ADALET.GOV.TR İNTERNET SİTEİ VATANDAŞLARI BİLİNÇLENDİRİYOR

Öte yandan Adalet Bakanlığı kurduğu https://magdurbilgi.adalet.gov.tr/ internet adresiyle de süreçle ilgili her konuda bilgiler veriyor. Bakanlık bu site ile mağdur vatandaşları hakları konusunda bilinçlendiriyor. Site içerisinde başta cinsel suç mağdurları, aile içi şiddet mağdurları, terör mağdurları ile çocuk ve kadın mağdurların yaşadıkları mağduriyet türüne göre, hangi haklara sahip oldukları, hangi hizmeti hangi kurumlardan alabilecekleri ve bunun için nasıl bir prosedür izlemeleri gerektiği konularında bilgiler veriliyor.

Adres

06659 KIZILAY / ANKARA

Telefon

90 (0312) 417 77 70

E-Posta

basinisaretadalet.gov.tr