Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

KAMUDA NORMAL DÜZEN VE MESAİ SAATLERİNE DÖNÜLÜYOR
30.06.2021

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığınca Kovid-19 tedbirleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında normalleşme süreci ve alınacak tedbirleri içeren genelgeye ilişkin merkez ve taşra teşkilatlarına yazı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan genelgede, 14 Nisan 2021 tarihinde yayımlanan "Kovid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler" konulu 2021/8 sayılı genelgenin yürürlükten kaldırıldığı belirtilerek, 1 Temmuz itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarının normal düzen ve mesai saatlerinde çalışmalarını sürdüreceği kaydedildi. Genelgede yönetici pozisyonundakiler hariç 60 yaş üzeri kronik hastaların ve gebeliklerinde 24’üncü hafta ile 32’inci hafta arasında bulunan personelin idari izinli sayılmaya devam edeceği vurgulandı.

MERKEZ VE TAŞRA BİRİMLERİNE GÖNDERİLDİ

Yayınlanan genelge doğrultusunda gerekli düzenlemeleri yapan Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce merkez ve taşra teşkilatlarına gönderilen yazıda şu hususlara dikkat çekildi.

“Bu Genelge kapsamında idari izinli sayılanların göreve gelmedikleri süre zarfında istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacakları, söz konusu çalışanların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük haklarının saklı olup hizmetin yürütülmesi açısından sorumluluklarının görev yerinde çalışanlar ile eşit olacağı, bu çalışanların, amirlerinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacakları ve hizmetine ihtiyaç duyulanların görevlerine dönecekleri, kamu kurum ve kuruluşlarınca bu süreçte ulusal veya uluslararası düzeyde kapalı alanlarda düzenlenecek her türlü toplantı veya aktivitenin gerekli güvenlik önlemleri alınmak suretiyle video/tele konferans gibi sesli-görüntülü iletişim sistemleri vasıtasıyla uzaktan yapılmasına özen gösterileceği; tüm personelin maske kullanması, çalışma mekanları, yemekhane, servisler ve sosyal alanlarda gerekli mesafenin ayarlanması, bu mahaller ile kamuda kullanılan araçlarda dezenfekte işleminin yapılması gibi gerekli tedbirlerin devam ettirileceği bildirilmiştir.”

Adres

06659 KIZILAY / ANKARA

Telefon

90 (0312) 417 77 70

E-Posta

basinisaretadalet.gov.tr