Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

KADASTRO VE SULH CEZA HAKİMLİKLERİ İÇİN KIDEM ŞARTI GETİRİLDİ
21.01.2022

İNSAN HAKLARI EYLEM PLANI KAPSAMINDA YARGIDA UZMANLAŞMAYI GÜÇLENDİREN İKİ ÖNEMLİ ADIM DAHA ATILDI

Kadastro ve sulh ceza hakimlerinin belirli bir kıdeme sahip hakimler arasından atanmalarına yönelik Hakimler Savcılar Kurulu’nun (HSK) ilke kararları Resmi Gazetede yayımlandı. Böylece İnsan Hakları Eylem Planı’nda (İHEP) yer alan uzmanlaşma ve kişi haklarının korunmasına yönelik iki faaliyet daha hayata geçirildi.

KİŞİ HAK VE ÖZGÜRLÜĞÜ ANLAMINDA ÇOK ÖNEMLİ BİR YENİLİK

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda ilke kararıyla sulh ceza hakimlerine kıdem şartı getirilmesinin kişi hak ve özgürlüğü için çok önemli bir yenilik olduğunu kaydetti.

HSK kararıyla kadastro mahkemelerinin ve hakimlerinin daha etkin çalışmasını sağlayacak yeni bir atama usulü ve uzmanlaşmayı artıran bir yetki sistemi getirildiğini belirten Bakan Gül, bu yeniliklerin davaların daha hızlı şekilde görülmesine imkan tanıyacağını ifade etti. Yargının mesleki kalite ve tecrübesini yükseltecek kıdem şartı uygulaması ile İHEP’de bulunan bir hedefin daha hayata geçirildiğini vurgulayan Adalet Bakanı Gül, “Adalet HSK'nin sulh ceza hakimliği için kıdem şartı getirmesi, kişi hak ve özgürlüğü için çok önemli bir yeniliktir. Yargının mesleki kalite ve tecrübesinin yüksek olması yolunda atılan bu adımla İnsan Hakları Eylem Planı'mızda yer verdiğimiz bir hedef daha hayata geçti. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen İHEP’de yer alan ‘Kişi özgürlüğü ve güvenliğinin güçlendirilmesi’ ile ‘İhtisas Mahkemelerinin Güçlendirilmesi’ amaçları doğrultusunda HSK Genel Kurulu 19 Ocak’ta ilke kararları aldı. Buna göre kadastro mahkemelerinin daha etkin ve verimli bir şekilde faaliyetlerini yürütebilmesi hususunda yeni usul ve esaslar belirlendi. Bununla birlikte kişi özgürlüğünü doğrudan ilgilendiren kararlara bakan Sulh Ceza Hakimlikleri için de kıdem şartı getirildi. Bugünkü Resmi Gazete’de kamuoyuna duyurulan kararlara göre sulh ceza ve kadastro hakimliği görevlendirmelerinde asgari kıdem şartı aranacak, kadastro hakimleri alanlarında en az 4 ay eğitim aldıktan sonra göreve başlayabilecek. İlke Kararı hükümleri HSK tarafından yürütülecek.

KADASTRO HAKİMLERİ EN AZ 4 AY EĞİTİM ALACAK

Kadastro mahkemelerinin daha etkin ve verimli bir şekilde faaliyetlerini yürütebilmesine ilişkin usul ve esaslar da HSK ilke kararıyla belirlendi. Kadastro mahkemelerine atanabilmek için asgari kıdem şartı öngörüldü. Buna göre birinci bölgede asgari 4 yıl kıdemi bulunan, diğer yerlerde ise bölgedeki daha kıdemli hakimlerin kadastro yetkilendirilmeleri yapılabilecek.

HSK’nın ilke kararıyla kadastro mahkemelerinde görev süresi yeniden belirlendi. Hakimin ileri sürdüğü mazeret talebi dışında tayin edilmeme güvencesi de verilecek. Kadastro hakimlerine düzenli hizmet içi eğitimler verilecek. Yeni görev yerlerindeki yetkilendirme konusunda da önceki kadastro yetkisi dikkate alınacak ve kadastro hakimliği imkanlar dahilinde müstakil yetkili olacak. Kadastro hakimleri, sonraki görev yeri olarak tercih edecekleri kadastro mahkemesinin bulunduğu beş ilden birine atanabilecek. Yargı mensupları bu önceliğe, dosyalarını bitirme süresi ve karar isabet oranına göre hak kazanacak.

İHEP’te aynı hedef kapsamında daha önce de çocuk, finans, sendika ve kamulaştırma davaları için ihtisas mahkemeleri belirlenmişti. Aynı şekilde, vergi suçları ve bilişim suçlarına da bu alanda uzmanlaşmış hakimlerin görev alacağı ihtisas mahkemeleri bakıyor. Uzmanlaşma hedefi doğrultusunda bu değişiklikler 15 Aralık 2021 tarihinden itibaren uygulanıyor.

KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜNÜ İLGİLENDİREN KARARLARA KIDEMLİ HAKİM BAKACAK

İHEP’te ‘Kişi özgürlüğü ve güvenliğinin güçlendirilmesi’ başlığı altında yer alan ‘Sulh ceza hakimliğine yapılacak yetkilendirmelerde asgari kıdem şartı’ getirilmesi faaliyeti de Resmi Gazetede yayımlanan HSK’nın ilke kararları doğrultusunda hayata geçirildi. Sulh ceza hakimleri yargı bölgelerinin iş yoğunluğuna göre belirlenen sürelerle görev yapmış kıdemli hakimler arasından atanabilecek. Buna göre, ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerlerdeki sulh ceza hakimliklerine birinci bölgede 4 yıl, ikinci bölgede 3 yıl, üçüncü bölgede ise 2 yıl asgari kıdemi bulunan hakimlerin yetkilendirmeleri yapılacak.

Bu ilke kararında sulh ceza hakimliklerinin kıdem şartına ilişkin hüküm bulunmayan hallerde, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi tarafından belirlenecek prensipler uygulanacak.

İHEP kapsamında daha önce yapılan değişiklikle Sulh Ceza Hakimlerinin kararlarına karşı Asliye Ceza Hakimine itiraz yolu açılmıştı. Dikey itiraz olarak adlandırılan bu usul de 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren uygulanıyor.

İlke kararlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220121-8.pdf

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220121-9.pdf

 

Adres

06659 KIZILAY / ANKARA

Telefon

90 (0312) 417 77 70

E-Posta

basinisaretadalet.gov.tr