Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

İNSAN HAKLARI EYLEM PLANI UYGULAMA SÜRECİYLE İLGİLİ GENELGE RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI
30.04.2021

İNSAN HAKLARI EYLEM PLANI İZLEME VE DEĞERLENDİRME KURULU OLUŞTURULACAK

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı’nın uygulama sürecine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

İnsan Hakları Eylem Planı Uygulama Takvimi de Adalet Bakanlığının internet sitesinde yayınlanacak.

Genelge ile Eylem Planı’nın etkin bir şekilde uygulanması ve izlenmesi amacıyla bütün bakanlık, kurum ve kuruluşların çalışmalarının en üst düzeyde takip edilmesi için İnsan Hakları Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Kurulu da oluşturulacak.

Eylem planında “Özgür Birey, Güçlü Toplum; Daha Demokratik Bir Türkiye” vizyonu doğrultusunda insan hakları standartlarını yükseltmek amaçlanıyor.

9 AMAÇ, 50 HEDEF, 393 FAALİYETTEN OLUŞUYOR

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2 Mart’ta açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı ile ilgili takvim belli oldu. Hak ve özgürlükler alanını genişletici değişikliklerin yanında, kamu hizmetlerinin erişilebilir, hesap verilebilir, eşit, şeffaf ve adil bir şekilde sunulmasına ilişkin standartların yükseltilmesini hedefleyen Eylem Planı’nın uygulama takvimi, bugün Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle netleşti. 9 amaç, 50 hedef ve 393 faaliyetten oluşan İnsan Hakları Eylem Planı Uygulama Takvimi Adalet Bakanlığı’nın internet sitesinde yayınlanacak.

KISA, ORTA VE UZUN SÜRELİ VADELERDE YAPILACAK

Uygulama takvimi 2 yıl olarak belirlenen Eylem Planı’nda yer alan her bir faaliyet için, kısa (1 ve 3 ay), orta (6 ay ve 1 yıl) ve uzun (2 yıl) süreli vadeler belirlendi. Ayrıca niteliği gereği bazı faaliyetler açısından sürekli bir takvim öngörüldü.

Eylem Planı’nın etkin bir şekilde uygulanması ve izlenmesi amacıyla bütün bakanlık, kurum ve kuruluşların çalışmalarını en üst düzeyde takip edilmesi için İnsan Hakları Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Kurulu oluşturulacak.

KURULA CUMHURBAŞKANI BAŞKANLIK EDECEK

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık edeceği kurulda Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Adalet, Aile ve Sosyal Hizmetler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Dışişleri, Hazine ve Maliye ile İçişleri Bakanlarının yanı sıra Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili de yer alacak. Sekretaryasını Adalet Bakanlığının yapacağı Kurul, Eylem Planı’nın uygulama sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla altı ayda bir toplanacak.

Adres

06659 KIZILAY / ANKARA

Telefon

90 (0312) 417 77 70

E-Posta

basinisaretadalet.gov.tr