İNSAN HAKLARI EYLEM PLANI İLE BİLİRKİŞİLİK PERFORMANS SİSTEMİ GETİRİLİYOR
02.04.2021

BİLİRKİŞİLİKTE RAPOR TESLİM SÜRESİ KISALDI, YARGILAMA SÜRECİ HIZLANDI

Adalet Bakanlığı’nın Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında bilirkişilik hizmetlerinin dürüstlük, tarafsızlık, uzmanlık nitelikleri ile düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla başlattığı çalışmalar etkin bir şekilde sürdürülüyor. Bu çalışmalar sayesinde bilirkişilerin hazırladığı raporların teslim süreleri 110 günden 30 güne düştü. Yargısal süreçlerde bilirkişi raporlarından kaynaklı yaşanan gecikmelerin önüne geçildi.

BİLİRKİŞİLİK SİSTEMİNİN İŞLERLİĞİ ARTTIRILACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılan İnsan Hakları Eylem Planında yer alan “Bilirkişilik Sisteminin Kalitesinin Artırılması ve Öngörülebilirliğinin Sağlanması” hedefi, bilirkişilik sisteminin işlerliğinin arttırılmasına yönelik olumlu adımlar içeriyor.

Çözümü uzmanlık gerektiren konularda başvurulan bilirkişilik müessesesi ile ilgili olarak İnsan Hakları Eylem Planında da, mevzuat ve uygulamadan kaynaklı sorunlarına denetim ve performans odaklı bir yaklaşımla çözüm bulunmasına yönelik adımlar yer alıyor.

Buna göre, puanlama esaslı bilirkişi performans sistemi getirilecek. Raporlarıyla yargılama sürecine ve hedef süre uygulamasına olumlu katkıda bulananlara puan verilecek. Belirli bir puanın üzerinde performans gösterenlerin başarılarının sicillerine işlenmesi ve adlarının güncellenen listelerde yer alması sağlanacak. 

Ayrıca kanun yolu incelemesinde tespit edilen yetersiz ve hatalı rapor yazan bilirkişilerin puanları kırılacak. Mutat olarak yapılacak genel değerlendirmelerde performans puanı düşük olan bilirkişiler de listelerden çıkarılacak.

UYGULAMA YARGIDA HEDEF SÜREYE DESTEK SAĞLIYOR

Bilirkişilik uygulamasıyla ilgili reform çalışmaları, dava ve soruşturmaların ne zaman tamamlanacağını öngören yargıda hedef süreye uyulmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında yürütülüyor. Son düzenlemeler, yargılamalarda bilirkişi raporlarının geç teslim edilmesinden kaynaklı gecikmelerin önüne geçilmesinde etkin bir denetim getirdi.  “Rapor Teslim Kontrolü Uygulaması” ile Türkiye geneli ortalama rapor teslim süreleri de 110 günden 30 güne düştü.

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Dairesi Başkanlığınca 7 Eylül 2020’de bilirkişilerin uyacağı rehber ilkeleri ve bilirkişilik raporlarında bulunması gereken standartlar belirlenmişti. Bu belgeyle bilirkişi raporlarının yazımında ülke genelinde geçerli olacak standartlar oluşturularak uygulama birliğinin sağlanması amaçlanmıştı.

Adres

06659 KIZILAY / ANKARA

Telefon

90 (0312) 417 77 70

E-Posta

basinisaretadalet.gov.tr