Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

İNSAN HAKLARI EYLEM PLANI KAPSAMINDA İKİ YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI
14.09.2021

Adalet Bakanlığınca yürütülen İnsan Hakları Eylem Planında (İHEP) yer alan hedef ve amaçlar kapsamında, ceza infaz kurumlarında uygulanan ziyaret ve ödül yönetmeliğinde değişikliğe gidildi.

“Hükümlü ve Tutukluların Ödüllendirilmesine Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile “Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.

MİLLİ VE DİNİ BAYRAMLARDA AÇIK GÖRÜŞ

Buna göre; hükümlülerin, milli bayramlar ve mensubu bulundukları dinin bayramları ile özel günlere mahsus olmak üzere, ziyaretçileri ile açık görüş yapabilmelerine ilişkin düzenlemenin kapsamı genişletildi. Böylece, İHEP kapsamında “Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklulara kendi dini bayramlarında açık görüş ve görüntülü görüşme gibi ilave imkânlar sağlanacaktır” faaliyeti hayata geçirilmiş oldu.

ÇOCUKLARIN KAPALI GÖRÜŞ USULÜNE SON VERİLDİ

İHEP’te yer alan “Kapalı ceza infaz kurumunda barındırılan çocukların ziyaretçileri ile tüm görüşmeleri ‘açık görüş’ şeklinde yaptırılacaktır” faaliyeti kapsamında da çocuğun üstün yararı ilkesi doğrultusunda kapalı ceza infaz kurumunda bulunan çocukların ziyaretçileri ile görüşmelerinde uygulanan kapalı görüş usulüne son verildi. Çocukların ziyaretçi görüşlerinin tamamının açık usulde yapılmasına karar verildi.

Yine değişiklikle yanında çocuğu bulunan kadın hükümlünün talebi halinde eş, altsoy ve üstsoyları ile yapacakları kapalı ziyaretlerin açık görüş şeklinde yaptırılması ve bu amaçla müstakil odalar oluşturulmasına imkan tanındı. Böylece, İHEP’in “Çocuk hükümlü ve tutuklulara aile bireylerinin katılımıyla ‘aile görüşmesi’ yapma imkanı getirilecektir” faaliyeti gerçekleştirildi.

ENGELLİ ZİYARETÇİLERE AÇIK GÖRÜŞ İMKANI

Düzenlemeyle engelli ziyaretçi ya da hükümlünün engel durumunun kapalı görüş yapmasına uygun olmaması halinde idare ve gözlem kurulu kararı ile kapalı görüşün açık görüş şeklinde yapılabilme imkanı getirildi. Ayrıca hükümlülere örgün öğretim kurumlarında öğrenim gören çocukları ile hafta sonları da ziyaret gerçekleştirmelerine olanak sağlandı.

ÇOCUK HÜKÜMLÜLERİN ZİYARET SÜRELERİ UZATILDI

Yapılan değişiklikle 6 ay boyunca ziyaretçisi gelmeyen hükümlüye, ziyaret listesini değiştirebilme imkanı getirilirken, hükümlülerin görüş sürelerinin üst sınırı bir saatten bir buçuk saate çıkarıldı. Ayrıca, çocuk hükümlülerin ziyaret süreleri de en az 1, en fazla 3 saat olarak belirlendi. Böylece, İnfaz Kanunu’nun 83. maddesinde yapılan 17 Haziran 2021 tarihli değişikliğe uyum sağlanırken, İHEP’de yer alan “Hükümlü ve tutukluların açık görüş süreleri uzatılacaktır” faaliyeti gerçekleştirildi.

ÇOCUKLARIN YIPRANMALARI ENGELLENECEK

İHEP kapsamında öngörülen “Ceza infaz kurumlarında barınma koşullarına ilişkin standartların daha da yükseltilmesi için çalışmalara devam edilecektir” faaliyeti kapsamında ise, hükümlüleri ziyaret edebilecek kişiler bakımından açık ve kapalı ziyaret farkı ortadan kaldırıldı.

Annesinin yanında kalan çocukların yakınlarına tesliminde ya da yakınlarından annesine tesliminin daha insancıl ve çocuğun psikolojisine uygun bir ortamda ve şekilde yerine getirilmesi düzenlendi. Böylece çocukların yıpranmalarının önüne geçilmesi amaçlandı.

İHEP HEDEFLERİ HAYATA GEÇİRİLİYOR

Hükümlü ve tutukluların ödüllendirilmesi hakkında yönetmelikte yapılan değişiklik ile de İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında yer alan amaç ve faaliyetlerin birçoğu hayata geçirildi.

Buna göre; çocuk eğitim evinde kalanlar kamu kurum ve kuruluşlarının gençlik kampı veya gençlik merkezlerinden yararlanabilecek. Çocuk hükümlülerin aile ziyaretlerinin bu tür ziyaretler için ayrılan özel bir bölümde ve personelin yakın nezareti olmaksızın yapılması ve aile görüşmesi yapılması şeklinde ödüllerin verilmesi imkanı tanınacak.

DOĞUM GÜNLERİNE AİLELERİ DE KATILABİLECEK

Çocuk hükümlüler için kurum bünyesinde gerçekleştirilen tören veya anma günü ya da doğum günlerinde çocukların aileleri de etkinliklere katılabilecek. Çocuk hükümlüler, yanında kalacağı bir yakınının olmaması nedeniyle kullanamadığı özel izinleri eğitim evinin bulunduğu il sınırları içinde gündüzleri geçirebilecek.

KÜTÜPHANEDEN YARARLANAN ÇOCUK HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR ÖDÜLLENDİRİLECEK

Çocuk eğitim evinde kalanlar, hafta sonu 1 gün kurum idaresinin uygun gördüğü süre kadar kurum dışına çıkabilecek. Düzenli olarak kütüphaneden yararlanmak suretiyle kendi kişisel gelişimi için çaba gösteren çocuk hükümlü ve tutuklular ödüllendirilecek.

Adres

06659 KIZILAY / ANKARA

Telefon

90 (0312) 417 77 70

E-Posta

basinisaretadalet.gov.tr