Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

İNSAN HAKLARI EYLEM PLANI KAPSAMINDA CEZA İNFAZ KURUMLARINDA YENİ BİR ADIM DAHA ATILDI
21.09.2021

Adalet Bakanlığınca uygulanan İnsan Hakları Eylem Planında (İHEP) yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda “Hükümlü ve Tutuklulara Yakınlarının Ölümü veya Hastalığı Nedeniyle Verilebilecek Mazeret İzinlerine Dair Yönetmelikte” değişiklik yapıldı.

İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında 14 Eylül’de Resmi Gazete’de yayımlanan iki yönetmelik değişikliğinin ardından bugün de Ceza İnfaz Kurumlarında mazeret izinlerine yönelik yeni bir adım atıldı.

TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERİN MAZERET İZİNLERİ İYİLEŞTİRİLDİ

İHEP kapsamında öngörülen düzenleme ve değişiklikler doğrultusunda ‘Hükümlü ve Tutuklulara Yakınlarının Ölümü veya Hastalığı Nedeniyle Verilebilecek Mazeret İzinlerine Dair Yönetmelikte yapılan değişiklikler Resmi Gazetede yayımlandı.

Buna göre; ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olanlar hariç, yüksek güvenlikli ceza infaz kurumlarında bulunanlar da dahil olmak üzere, güvenlik bakımından sakınca oluşturmayan hükümlülerin ilk ve ikinci derece akrabalarından birinin ya da eşinin ölümü halinde, cenazeye katılması için tutuklu ya da hükümlünün talebi ve cumhuriyet savcısının onayı istenecek. Bu kişilere yol süresi hariç iki güne kadar cenazeye katılma izni verilmesine devam edilecek.

HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN YAKINLARI İÇİN VERİLEN HASTA ZİYARETİ İZİN SAYISI ARTTIRILDI

Yönetmelikle ayrıca, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan hükümlüler hariç olmak üzere yüksek güvenlikli ceza ve infaz kurumlarında kalan tutuklu ve hükümlülerin ana, baba, eş, kardeş, çocuk ile eşin anne veya babasının yaşamsal tehlike oluşturacak önemli ve ağır bir hastalığı bulunduğunun sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi durumunda her bir yakını için verilen hasta ziyareti izin sayısı, birden ikiye çıkarıldı.

Bu kişilerin hasta ziyaretleri hükümlüler ve soruşturma aşamasındaki şüpheliler için cumhuriyet savcısının, kovuşturma sürecinde ise hakim ya da mahkemenin onayı gerekecek. Bu ziyaretlerin süresi yol süresi hariç bir gün olarak uygulanmaya devam edilecek.

DAHA ÖNCE İKİ YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMIŞTI

Resmi Gazete’de 14 Eylül’de “Hükümlü ve Tutukluların Ödüllendirilmesine Hakkında Yönetmelik” ile “Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelikte” değişiklikler yayımlanmıştı.

Adres

06659 KIZILAY / ANKARA

Telefon

90 (0312) 417 77 70

E-Posta

basinisaretadalet.gov.tr