Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

İNSAN HAKLARI EYLEM PLANI İÇİN TAKİP KURULU OLUŞTURULDU
04.05.2021

ETKİN KOORDİNASYON, İZLEME VE DEĞERLENDİRME MEKANİZMASI KURULDU

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile takvime bağlanan İnsan Hakları Eylem Planı uygulama süreci ile ilgili Adalet Bakanlığı bünyesinde İnsan Hakları Eylem Planı Takip Kurulu oluşturuldu. Bakanlıklara, ilgili kurum ve kuruluşlara da uygulama sonuçlarının düzenli bildirilmesine yönelik yazı yazıldı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından İnsan Hakları Eylem Planı Takip Kurulu oluşturulmasına ilişkin iç genelge yayımlandı. Bakan Gül, bakanlık bünyesindeki ilgili birimlere gönderilen genelgede, “Özgür Birey, Güçlü Toplum, Daha Demokratik Bir Türkiye” vizyonu doğrultusunda insan hakları standartlarını yükseltmek amacına ilişkin temel politika belgesi olarak açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı’nın etkin bir şekilde uygulama, izleme, raporlama ve değerlendirme sürecinin tüm kurumların katılımı ve desteğiyle iş birliği içinde yürütülmesine ilişkin 30 Nisan’da Cumhurbaşkanlığı genelgesi yayımlandığını hatırlattı.

UYGULAMALAR ŞEFFAF BİR ANLAYIŞLA YÜRÜTÜLECEK

Eylem Planında yer alan her bir faaliyet için sorumlu kurumlar ile kısa (1-3 ay) orta (6 ay-1 yıl) uzun (2 yıl) ve niteliği gereği sürekli vadelerin öngörüldüğü Uygulama Takviminin Adalet Bakanlığı’nın internet sitesinde yer aldığını iç genelgede belirten Gül, sürecin etkin bir şekilde uygulanması ve izlenmesinin, şeffaf bir anlayışla yürütülmesinin amaçlandığını kaydetti. Bakan Gül, bütün bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmalarını takip ve koordine etmek üzere Cumhurbaşkanımız Erdoğan başkanlığında, sekreteryası Adalet Bakanlığınca yürütülecek olan İnsan Hakları Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Kurulu oluşturulduğunu belirtti.

GÜVENCELER VE KORUMA MEKANİZMALARI GELİŞTİRİLECEK

Eylem Planı ile Türkiye’nin bir yandan demokrasisini güçlendirme ve hukuk devleti ilkesine tam bağlılığına ilişkin iradesine vurgu yapıldığını belirten Bakan Gül, diğer yandan insan haklarına ilişkin bütün güvenceler ve koruma mekanizmalarının geliştirilmesine verdiği önemin altını çizdi. Eylem planında 11 temel ilke altında 9 amaç, 59 hedef ve 393 faaliyetin öngörüldüğünü, bu faaliyetlerden 251’inin Adalet Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) ile Türkiye Adalet Akademisi’nin sorumluluğu altında bulunduğunu vurgulayan Adalet Bakanı Gül, “Hedef ve faaliyetlerin belirlenmesi tek başına yeterli olmayıp, planlanan faaliyetlerin belirlenen sürelerde hayata geçirilmesi, iyi bir koordinasyon ve etkin bir izleme ve değerlendirme sisteminin oluşturulmasına bağlıdır. Bu bakımdan, Eylem Planında öngörülen bu faaliyetlerin etkin bir şekilde uygulanabilmesi ve uygulama takviminde belirtilen sürelerde tamamlanabilmesi için bu kapsamdaki çalışmaları koordine ve takip etmek üzere İnsan Hakları Eylem Planı Takip Kurulu oluşturulmuştur” ifadesini kullandı.  

UYGULAMA SONUÇLARI 4 AYDA BİR ADALET BAKANLIĞI’NA İLETİLECEK

Öte yandan Adalet Bakanı Gül tarafından İnsan Hakları Eylem Planı’nın uygulayıcıları olan tüm bakanlıklar ile ilgili kurum ve kuruluşlara da eylem planının izleme, raporlama ve değerlendirme sürecine ilişkin bir yazı gönderildi.

İnsan Hakları Eylem Planı ve Uygulama Takvimi ile birlikte gönderilen yazıda, Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde eylem planındaki faaliyetlerden sorumlu bakanlık, kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanacak uygulamaya ilişkin sonuç raporlarının 4 aylık dönemlerde Adalet Bakanlığı’na gönderilmesi istendi. Yazıda, bu raporlar ile hazırlanacak Yıllık Uygulama Raporu’nun İnsan Hakları Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Kurulu’nun onayına sunulmasının öngörüldüğü aktarıldı.

Yazı, Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığına, 16 bakanlığa ve 16 kurum, kurul ve kuruluşa gönderildi.

Adres

06659 KIZILAY / ANKARA

Telefon

90 (0312) 417 77 70

E-Posta

basinisaretadalet.gov.tr