HUKUK SİSTEMİMİZE KAZANDIRILAN YENİ USULLER BAŞARIYLA UYGULANIYOR

Adalet Bakanlığının yargılamaların hızlandırılması ve sadeleştirilmesi hedefi doğrultusunda hayata geçirdiği seri muhakeme ve basit yargılama usulleri geçen bir yıllık sürede başarı ile uygulandı.

Yargı Reformu Stratejisi kapsamında hayata geçirilen seri muhakeme ve basit yargılama usulleri, TBMM’de kabul edildikten sonra 24 Ekim 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı ve 1 Ocak 2020’den itibaren de uygulanmaya başlandı.

SERİ MUHAKEMEDE UYUŞMAZLIKLAR 1 GÜNDE ÇÖZÜLÜYOR

Seri muhakeme usulünün başladığı 1 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılıklarınca düzenlenen talepnamelerden 57 bin 396’sı mahkemelerce karara bağlandı.

Seri muhakeme usulüne tâbi suçlarda, uyuşmazlıklar, bir gün gibi kısa bir süre içerisinde sonuçlandırılıyor. Soruşturma evresi sonunda kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilmediği takdirde seri muhakeme usulü uygulanıyor. Seri muhakeme usulünde şüphelinin avukatın yanında teklifi kabul etmesi halinde Cumhuriyet Savcısı, mahkemeye talepname gönderiyor. Mahkemede aynı gün içerisinde hüküm verilerek, süreç bir günde tamamlanıyor.

BASİT YARGILAMA ASLİYE CEZA MAHKEMESİNİN GÖREV ALANINA GİREN VE ÜST SINIRI İKİ YILA KADAR SUÇLARDA UYGULANIYOR

1 Ocak 2020 ila 31 Aralık 2020 tarihleri arasında 70 bin 938 dosyada 83 bin 47 suçta basit yargılama usulünün uygulanması sonucu karar verildi. Bu kararların 31 bin 445’i kesinleşti. Kesinleşen dosyalardaki suç sayısı ise 36 bin 469 oldu.   

Basit yargılama usulünde dosyalarda yargılama kamu davası açıldıktan sonra ortalama üç ay gibi kısa bir sürede tamamlanıyor. 

Basit yargılama usulü, asliye ceza mahkemesinin görev alanına giren ve üst sınırı iki yıla kadar suçlarda uygulanıyor. Asliye ceza mahkemeleri, iddianamenin kabulünden sonra adli para cezası veya üst sınırı iki yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerektiren suçlarda basit yargılama usulünün uygulanmasına karar verilebiliyor. Mahkeme tarafından basit yargılama usulünün uygulanmasına karar verilen bir dosyada, taraflara iddianame tebliğ edilerek beyan ve savunmalarını on beş gün içinde yazılı olarak bildirmeleri isteniyor. Sürenin bitiminde, mahkeme duruşma açmadan dosya üzerinden karar veriyor. 

Adres

06659 KIZILAY / ANKARA

Telefon

90 (0312) 417 77 70

E-Posta

basinisaretadalet.gov.tr