HER TÜRLÜ ŞİDDETLE ETKİN VE SİSTEMLİ MÜCADELE
02.04.2021

İNSAN HAKLARI EYLEM PLANI ŞİDDETLE MÜCADELENİN YOL HARİTASI

Adalet Bakanlığı, İnsan Hakları Eylem Planı doğrultusunda her türlü şiddetle etkin, caydırıcı ve sistemli bir şekilde mücadele için yeni çalışmalara imza atıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı’nda şiddetle mücadeleye yönelik kapsamlı hedefler bulunuyor.  Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Adalet Bakanlığı hem şiddetin her türlüsüyle mücadeleye yönelik çalışmalar yapıyor hem de başta kadınlar olmak üzere özellikle şiddet mağduru kırılgan grupların korunması için adımlar atıyor. 

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül imzasıyla dün yayımlanan ‘Adli Görüşme Odaları’ genelgesinde de kadına yönelik şiddetle ilgili bazı maddeler yer aldı. Genelgede, kırılgan tüm gruplara hizmet veren Adli Görüşme Odalarının özellikle kadın ve çocukların ikincil örselenmesinin önüne geçilmesinde etkin kullanılması yönünde hassasiyet gösterilmesi istenildi.

KURUMLAR ARASI İŞ BİRLİĞİ ARTARAK DEVAM EDİYOR

İnsan Hakları Eylem Planı'nda kadına yönelik şiddet faillerinin caydırıcı cezalarla karşı karşıya kalmalarını sağlayacak ve etkili koruma tedbirlerini içeren hedefler yer alıyor.

2019'da özellikle kadına yönelik şiddetle mücadeleyi daha etkin yürütülebilmesi amacıyla bir genelge yayımlayan Adalet Bakanlığı, belirli savcıların bu konuyu takip etmesi yönünde adım atarken, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından 2020 yılı başında oluşturulan Tedbir Mahkemeleri ile Türkiye'de kadına yönelik şiddet vakalarının ve kadını koruyucu tedbir kararlarının sadece belirli hakimlikler tarafından verilmesi sağlanıyor. Bakanlık yaptığı bu düzenlemelerle hakim ve savcıların uzmanlık kazanmasını ve doğru tedbir kararları belirlenmek sureti ile tekrarlanan şiddet vakalarının önüne geçilmesini amaçlıyor.

İçişleri Bakanlığı ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile koordineli şekilde atılan adımlarla elektronik kelepçe uygulaması tüm ülkede yaygınlaştırıldı. Verilen tedbir kararlarının kolluk aracılığı ile tebliği uygulamasına geçildi. Kolluk olay kayıt formu güncellenerek vakanın risk durumunu da ortaya koyan bir nitelik kazandı.

ISRARLI TAKİP AYRICA CEZALANDIRILACAK

İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında şiddetle mücadele alanında bir diğer önemli adım olarak ‘ısrarlı takip eylemleri’nin ayrı bir suç olarak düzenlenmesi öngörülüyor. Mevcut durumda, Türk Ceza Kanunu uyarınca ısrarlı takip eylemleri için 'huzur ve sükunu bozma' suçu kapsamında üç aydan bir yıla kadar hapis cezası öngörülürken, eylem planının hedefleri arasında ise kişiyi rahatsız etmenin ötesinde, kişinin hayatını bir anlamda çekilmez hale getiren ısrarlı takip eylemlerine karşı faillerin daha caydırıcı şekilde cezalandırılması yer alıyor.

Adalet Bakanlığı artık şiddet faillerine yönelik ceza infaz kurumlarında öfke kontrol programları uyguluyor. Öfke kontrol programlarının amacı ise şiddet failinin ceza infaz kurumundan çıktıktan sonra yeniden şiddet sarmalına girmesini önlemek.

KADIN DESTEK BİRİMLERİ KURULACAK

Adalet Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı işbirliğinde istismar mağduru çocukların adli süreçte ikincil örselenmesinin önüne geçilebilmesi amacıyla çocuk izlem merkezleri kurulmuştu.  Her iki bakanlık bunun bir benzerini de kadına yönelik cinsel şiddet vakaları için kurmayı amaçlıyor.

Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak İnsan Hakları Eylem Planı'nın açıklanmasının hemen akabinde beş pilot ilde kadın destek birimleri oluşturulması yönünde bir çalışma başlattı.

Çalışmayla birlikte cinsel suç mağduru kadınların farklı polikliniklerde muayene edilmesi ve her seferinde yaşadığı olayı izah etmek zorunda kalmasının da engellenmesi amaçlanıyor. Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte cinsel suça maruz kalan kadınlar artık tek poliklinikte muayene olacak, gerekirse doktorlar mağdurun yanına gelerek, süreci tamamlayacak. Kadının ifadesinin de özel olarak dizayn edilen ortamlarda veya adli görüşme odalarında, uzmanlar eşliğinde, online görüntü aktarımı yoluyla alınması mümkün hale getirilecek. Böylece şiddet mağduru kadınların adli süreçlerde ikincil örselenmelerinin de önüne geçilmiş olacak.

Adres

06659 KIZILAY / ANKARA

Telefon

90 (0312) 417 77 70

E-Posta

basinisaretadalet.gov.tr