HEM DOĞA KORUNDU HEM ADALET HİZMETLERİNDE TEBLİGAT İLETİMİ HIZLANDI

Adalet Bakanlığınca hayata geçirilen elektronik tebligat uygulamasıyla yargısal süreçler hızlanırken büyük miktarda kâğıt tasarrufu sağlandı. Böylece binlerce ağaç korunmuş oldu.

E-tebligat, Adalet Bakanlığının yargıda teknolojinin etkin kullanılması noktasında hayata geçirdiği çevreci uygulamalarından biri. 2015 yılında ihtiyari olarak başlayan uygulama daha sonra bazı gerçek ve tüzel kişiler için zorunlu hale getirildi. Bakanlık bu kapsamda 1 Ocak 2019'dan itibaren aralarında kamu kurumlarının, noterlerin, avukatların, bilirkişilerin de bulunduğu birçok gerçek ve tüzel kişinin tebligatları elektronik ortamda göndermesini zorunlu hale getiren uygulamaya geçti.

50 MİLYONA YAKIN TEBLİGAT ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLDİ

E-tebligat 2015’ten 2019 yılına kadar ihtiyari olarak uygulandı, 2019’dan sonra da bazı gerçek ve tüzel kişiler için zorunlu hale getirildi. Beş yılda toplam 49 milyon 599 bin 889 tebligat elektronik ortamda gönderildi. E-tebligat olmasaydı bu miktardaki fiziki tebligat için bin 736 ton kağıt harcanacaktı. E-tebligat kullanımı nedeniyle kağıttan tasarruf edilmesiyle 29 bin 512 ağaç korunmuş oldu. Kağıt kullanımından vazgeçilmesiyle de 628 milyon 474 bin 977 Türk Lirası tasarruf edildi.

ZORUNLU UYGULAMA DÖNEMİNDE YAKLAŞIK 42 MİLYON E-TEBLİGAT GÖNDERİLDİ

50 milyon e-tebligatın yaklaşık 42 milyonluk bölümü zorunlu uygulama döneminde gönderildi. 1 Ocak 2019’dan 31 Ocak 2020 tarihine kadar 41 milyon 782 bin 713 tebligat elektronik ortamda gönderildi. Böylece bin 462 ton kağıttan tasarruf edildi, 24 bin 861 adet ağaç korunmuş oldu. Uygulamayla 554 milyon 211 bin 805 Türk Lirası tasarruf edildi.

2020’DE E-TEBLİGAT DAHA ÇOK KULLANILMAYA BAŞLANDI

Elektronik tebligat kullanımı 2020 yılında arttı. 1 Ocak ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında 23 milyon 654 bin 548 tebligat elektronik ortamda gönderildi ve sadece bir yılda 828 ton kağıt tasarrufu sağlandı, yani 14 bin 74 ağaç korunmuş oldu. Böylece 319 milyon 336 bin 398 Türk Lirası tasarruf edildi.

ELEKTRONİK TEBLİGAT ADRESİ NASIL ALINIYOR?

Elektronik tebligat adresi almak için başvurular PTT'ye yapılırken, oluşturulan elektronik tebligat adresleri Ulusal Elektronik Tebligat Sistemine (UETS) kaydediliyor.

Elektronik tebligat adresi, adres sahibine teslim edilmek üzere ilgili kurum, kuruluş veya birliğe PTT tarafından gönderiliyor. Teslim işleminin gerçekleştiği bilgisinin iletilmesinden sonra bu adres, tebligat çıkarmaya yetkili makam ve mercilerin kullanımına sunuluyor. Bu makam ve merciler, elektronik tebligat mesajını hazırlayarak, UETS'ye teslim ediyor, UETS, elektronik tebligat mesajını zaman damgasıyla ilişkilendirerek muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştırıyor.

Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen 5. günün sonunda yapılmış sayılıyor. Zorunluluk dışında kalan gerçek ve tüzel kişiler ise talebe bağlı olarak elektronik tebligat kullanabiliyor.

Adres

06659 KIZILAY / ANKARA

Telefon

90 (0312) 417 77 70

E-Posta

basinisaretadalet.gov.tr