HAKİM VE SAVCI ADAYLARININ MESLEK ÖNCESİ EĞİTİMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan, hakim ve savcı adayları için uygulanan meslek öncesi eğitimlerin usul ve esaslarının düzenlendiği yönetmelikte staj verimliliğinin artırılması amacıyla değişiklik yapıldı.

Hâkim ve Savcı Adaylarının Meslek Öncesi Eğitimlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklikle yönetmeliğin 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 10/A maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi değiştirildi.

İKİNCİ KISIM STAJ EĞİTİMLERİ HEMEN BAŞLAYACAK 

Yönetmelik değişikliğine göre; birinci kısım meslek öncesi eğitimlerindeki genel stajlarını tamamladıkları halde hazırlık eğitim dönemi için görevlendirilmeyen adli yargı hâkim ve savcı adayları, görevlerine ayrıldıktan sonra ikinci kısım meslek öncesi eğitimine hemen başlayabilecek.

Adres

06659 KIZILAY / ANKARA

Telefon

90 (0312) 417 77 70

E-Posta

basinisaretadalet.gov.tr