DOĞA DOSTU E-TEBLİGAT İLE 50 BİN AĞAÇ KORUNDU
17.11.2021

Adalet Bakanlığı tarafından yargıda teknolojinin daha etkin kullanılması hedefi ile hayata geçirilen e-tebligat uygulaması ile 84 milyon tebligat elektronik ortamda gönderildi.  Çevre dostu uygulamayla 50 bine yakın ağaç kesilmekten kurtarıldı.

YARGI REFORMU KAPSAMINDA YAYGINLAŞTIRILDI

Adalet Bakanlığınca 2015'te ihtiyari olarak hizmete sunulan e-tebligat uygulaması, yargı reformu kapsamında tüm kamu kurum ve kuruluşları, özel hukuk tüzel kişileri, noterler, avukatlar, arabulucu ve bilirkişiler için kullanımı zorunlu hale getirildi. Zorunluluk dışında kalan gerçek ve tüzel kişiler ise elektronik tebligatı ihtiyari olarak kullanabilmesi sağlandı.

84 MİLYON TEBLİGAT ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLDİ

Çevre dostu e-tebligat uygulamasıyla bugüne kadar 83 milyon 980 bin 442 tebligat muhataplarına elektronik ortamda ulaştırıldı, 2 bin 939 ton kağıt tasarrufu sağlandı. Böylece 1 milyar 128 milyon lira tasarruf sağlandı. Tebligat işlemlerinin elektronik ortama taşınmasıyla birlikte toplam 49 bin 968 ağaç da korunmuş oldu.

E-TEBLİGAT İLE YARGIDA ZAMAN KAYBININ ÖNÜNE GEÇİLİYOR

Fiziki tebligat gönderimlerinde postadan kaynaklı sıkıntılar yüzünden gecikmeler yaşanıp yargısal sürecin uzamasına neden olurken, saniyeler içinde alıcısına ulaşan e-tebligat sayesinde zaman kaybı engelleniyor. Tebligata elektronik cihazlar ile anında ulaşma sayesinde ilgili kişinin olası cezai işlemlere maruz kalmasının da önüne geçiliyor. E-tebligat sayesinde yargısal süreç hızlanırken, kağıt israfı engellenerek on binlerce ağaç korunuyor. Elektronik tebligat adresi almak için başvurular PTT'ye yapılıyor. Oluşturulan elektronik tebligat adresleri Ulusal Elektronik Tebligat Sistemine (UETS) kaydediliyor. Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen 5. günün sonunda yapılmış sayılıyor.

Adres

06659 KIZILAY / ANKARA

Telefon

90 (0312) 417 77 70

E-Posta

basinisaretadalet.gov.tr