Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BURADAKİ HER BİR KARDEŞİMİN ŞEHİT MEHMET SELİM KİRAZ'DAN ALDIĞI ADALET SANCAĞINI ÇOK DAHA YUKARILARA TAŞIMAK İÇİN GAYRET GÖSTERECEĞİNE İNANIYORUM
27.09.2021

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, adaletin mülkün temeli olduğu kadar sosyal barışın, refahın, istikrarın, kalkınma ve büyümenin de lokomotifi olduğunu herkesin çok iyi bildiğini belirterek, “Buradaki her bir kardeşimin şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'dan aldığı adalet sancağını çok daha yukarılara taşımak için gayret göstereceğine inanıyorum. Biz de bu süreçte hiçbir sıkıntı yaşamadan görevinizi en iyi şekilde yapabilmeniz için sizlere gereken her türlü desteği vermeye devam edeceğiz." dedi.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 24. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görevlerine başlayacak 1008 adli yargı hakimi ve cumhuriyet savcısı ile 7 idari yargı hakimini tebrik etti.

HAKİM SAVCI SAYISI 22 BİN 859’A YÜKSELMİŞ BULUNUYOR

Hakim ve savcı adayları arasında kadınların, başarılarıyla öne çıktığını gördüklerini belirten Erdoğan, mesleki eğitim süreçlerini birincilikle bitiren kadın hakim ve cumhuriyet savcılarını kutladı.

Şu an Türkiye genelinde 21 bin 844 hakim ve savcı görev yaptığını, bugünkü kura töreni ile birlikte bu sayıyı 22 bin 859'a yükseltmiş olacaklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu vesileyle 6 sene önce teröristler tarafından makamında kalleşçe şehit edilen Cumhuriyet savcımız Mehmet Selim Kiraz başta olmak üzere adaletin tecellisi uğrunda çalışırken vefat eden, şehit düşen yargı mensuplarına Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Buradaki her bir kardeşimin şehit Mehmet Selim Kiraz'dan aldığı adalet sancağını çok daha yukarılara taşımak için gayret göstereceğine inanıyorum. Biz de bu süreçte hiçbir sıkıntı yaşamadan görevinizi en iyi şekilde yapabilmeniz için sizlere gereken her türlü desteği vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

HER ALANDA ÖNEMLİ İYİLEŞTİRMELER YAPTIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 19 yılda adliye kapısını adaletin kapısı haline getirmek için tarihi nitelikte birçok adım attıklarını belirtti. Hakim savcı sayısını neredeyse 2,5 kat artırarak mahkemelerin yükünü hafiflettiklerini, aynı şekilde mahkeme sayısını adli yargıda yüzde 84, idari yargıda yüzde 38 çoğaltarak yargı süreçlerini hem basitleştirdiklerini hem de hızlandırdıklarını kaydeden Erdoğan, infaz koruma memurlarının yıpranma paylarından mübaşirlerin genel idare hizmeti almasına, hakim ve savcıların özlük haklarından çalışma şartlarına kadar her alanda önemli iyileştirmelere gittiklerini vurguladı.

ADALET TERAZİSİNİN DOĞRU TARTMASI KADAR ADALETİN GECİKMEMESİ DE ÖNEMLİDİR

Yargı mensuplarının görevlerini huzur ve güven içinde yapabilmelerini temin için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadıklarını ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Adaletin, mülkün temeli olduğu kadar sosyal barışın, refahın, istikrarın, kalkınma ve büyümenin de lokomotifi olduğunu herkes çok iyi biliyor. Temel hak ve özgürlüklerin teminat altına alınmadığı, adaletin sağlanmadığı, adalete güvenin zedelendiği bir toplumda siyasi irade, ekonomik kalkınma ve ilerleme yönünde yapacağı hamlelerde eksik kalmaya mahkumdur. Suriye başta olmak üzere yakın coğrafyamızda yaşanan müessif hadiseler adaleti, temel hak ve özgürlükleri, hukuku ve insani değerleri hiçe sayan ülkelerin ayakta kalamayacaklarını acı bir şekilde göstermiştir. Adalet terazisinin doğru tartması kadar adaletin gecikmemesi de önemlidir. Hep söylediğimiz gibi geciken adalet, adalet değildir. Bu ilkeden hareketle göreve geldiğimizden beri adalet mekanizmalarının etkin çalışması ve adalet sisteminin hızlı işlemesi için çaba harcıyoruz."

ADALET HİZMETİ VERİLEN KAPALI ALAN MİKTARI 569 BİN METREKAREDEN 5 MİLYON 609 BİNE ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, adalet kurumlarının modern ve fonksiyonel mekanlara kavuşturulmasına ayrıca önem ve öncelik verdiklerini, Türk adaletine, hakimlere, savcılara, avukatlara, o kurumlarda görev yapan insanlara yakışır adalet sarayları inşa ettiklerini anımsattı. 2002 yılından bu yana inşa ettikleri modern 275 adalet hizmet binasıyla, adliyelerin altyapı eksikleriyle adalet hizmeti veren kapalı alan miktarını 569 bin metrekareden 5 milyon 609 bin metrekareye çıkardıklarını kaydeden Erdoğan, “Hakim ve savcılarımızı, merdiven altlarında kurulan masalarda adalet dağıtmak gibi utanç sahnelerinden kurtararak, adalet hizmetlerinin, mehabetine uygun alanlarda yürütülmesini sağladık. Son olarak adli yıl açılış programında 10 bloktan oluşan 422 bin metrekare kapalı alana sahip yeni Yargıtay binamızı törenle hizmete aldık. Böylece Ankara'da 6 ayrı binaya bölünmüş olan Yargıtay'ı tek çatı altında toplayarak kurumun işleyişindeki vakit ve kalite kaybının önüne geçtik. Başkentimize de şanıyla, ismiyle, tarihiyle mütenasip model bir adliye binası kazandırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık 700 bin metrekare kapalı alana sahip olacak bu binanın hazırlıkları Adalet Bakanlığımız ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından yürütülmektedir. İnşallah 2021 yılı bitmeden yeni adliye binamızın temelini atmayı planlıyoruz." şeklinde konuştu.

ADALET TERAZİSİNDEKİ MİZANIN BOZULMAMASI İÇİN TEMEL ŞART, GÜÇLÜ, TARAFSIZ, BAĞIMSIZ VE ULUSLARARASI NORMLARI ÖZÜMSEMİŞ BİR HUKUK SİSTEMİNİN VARLIĞIDIR

Adaletin tecellisi ve hakkın yerini bulabilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamının öneminin tartışma götürmeyeceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ancak sadece modern ve ihtişamlı binalar yapmakla adaletin tesis edilemeyeceğinin bir gerçek olduğu vurgulayarak, “Adalet terazisindeki mizanın bozulmaması için temel şart, güçlü, tarafsız, bağımsız ve uluslararası normları özümsemiş bir hukuk sisteminin varlığıdır." dedi.

Türk hukuk sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, sistemin en büyük açmazının, neredeyse her on yılda bir antidemokratik bir müdahaleye maruz kalması olduğunu belirtti. Yargı camiasının da uzun yıllar boyu ya vesayetçilerin ya da halka rağmen halkçılık yapan jakoben zihniyetin tasallutu altında kaldığını anımsatan Erdoğan, “Öyle ki bu ülke, sadece belli siyasi görüşe ve meşrebe mensup hakim ve savcı almakla övünen adalet bakanları görmüştür. Güya adaleti tesis etmek adına bir sağdan bir soldan gençlerin dar ağacına gönderildiği günler, dönemler yaşadık." diye konuştu.

YARGI REFORMU STRATEJİ BELGESİ İLE İNSAN HAKLARI EYLEM PLANI, CUMHURİYETİMİZİN İKİNCİ YÜZYILINA YÜRÜRKEN HUKUK VE DEMOKRASİ ALALINDA YOL HARİTAMIZI OLUŞTURMAKTADIR

Son 19 yılda, bir taraftan mevzuattaki vesayet kalıntılarını temizlerken, diğer taraftan Türk yargısına musallat olan bu zihniyete karşı amansız bir mücadele yürüttüklerini ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Uyduruk davalarla başbakan ve bakanların yargılandığı, şehit edildiği, yüz kızartıcı durumlara şahitlik ettik. Darbeciler karşısında selam duran, darbecileri ayakta alkışlayan, vesayetçilerin önüne cüppesini seren sözde yargı mensupları gördük. Son 19 yılda, bir taraftan mevzuatımızdaki vesayet kalıntılarını temizlerken, diğer taraftan Türk yargısına musallat olan işte bu zihniyete karşı da amansız bir mücadele yürüttük. Haksız ithamlara ve eleştirilere rağmen 2002'den bu yana ülkemizde adaleti hakim kılmak, insan hakları ve demokrasi standartlarını yükseltmek için reform irademizi daima canlı tuttuk. Türkiye'yi sadece ekonomide ve demokraside değil aynı zamanda temel hak ve özgürlükler alanında da büyütmenin çabası içinde olduk. Kamuoyumuzla paylaştığımız Yargı Reformu Strateji Belgesi ile İnsan Hakları Eylem Planı, reform irademizin en son örnekleridir. Bu iki belge, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yürürken hukuk ve demokrasi alalında yol haritamızı oluşturmaktadır."

YARGI PAKETLERİ HIZLA HAYATA GEÇTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin vizyonunu ‘güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemi’ olarak belirlediklerini, İnsan Hakları Eylem Planı'nda da özgür birey, güçlü toplum ve daha demokratik bir Türkiye perspektifini ortaya koyduklarını dile getirdi.

Sahadan gelen taleplerle vatandaşların ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda yargı paketlerini hızla hayata geçirdiklerini kaydeden Erdoğan, birinci yargı paketinde hak ve özgürlükleri koruyan ve güçlendiren bir yaklaşımla ceza muhakemesinde ciddi değişiklikler yaptıklarını anımsatarak, “Özellikle ifade özgürlüğünü ilgilendiren konularda hak arama yollarını genişlettik. Seri muhakeme ve basit yargılama gibi işi kolay kılan, zahmetsiz ve adil şekilde çözen usulleri hukuk sistemimize kazandırdık. İkinci yargı paketinde, infaz sistemimizin iyileştirme ve topluma yeniden kazandırma işlevini insan odaklı bir anlayışla güçlendirdik. İnfaz hakimliği kurumunu, sistemin merkezine koyarak bu mekanizmayı daha etkin ve infazın ıslah amacına uygun hale getirdik. Üçüncü yargı paketinde, özel hukuk alanında sadeleştirici ve hızlandırıcı yenilikleri hayata geçirdik. Elektronik duruşma uygulamasını yargının hizmetine sunduk. Özellikle salgın sürecinde hem yargı camiamız hem de vatandaşlarımız, bu uygulamadan büyük fayda sağladı." şeklinde konuştu.

MAĞDUR ODAKLI ADALET ANLAYIŞINI ORTAYA KOYAN YENİLİKLERE İMZA ATTIK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen adli yılın sonunda kanunlaşan dördüncü yargı paketiyle de mağdur odaklı adalet anlayışını ortaya koyan yeniliklere imza attıklarını söyledi. İnsanların masumiyet karinesini, lekelenmeme hakkını güçlendiren adli araçları sisteme kazandırdıklarının altını çizen Erdoğan, yine bu paketle, vatandaşların idari makamlara yaptıkları başvurulara, idarenin cevap süresini 60 günden 30 güne indirdiklerini belirtti.

Hukukun, insanının hayatında zorlaştırıcı değil kolaylaştırıcı, yük olan değil yük alan bir rol üstlenmesini istediklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, reform adımlarının gerisindeki temel yaklaşımın, çözüm odaklı bir şekilde yargıda iş ve işlem kolaylığı sağlanması olduğunu ifade etti.

ADALET SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİNİ GÜÇLENDİRMEK, YARGIYA VE KARARLARINA GÜVENİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARMAK, ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE DE ÖNCELİĞİMİZ OLACAKTIR

Erdoğan, Türkiye'nin adalet ve kalkınma başarısının sırrının, devletin milletle beraber yol yürümesi ve yol boyunca da kendini sürekli olarak yenileyebilmesi olduğunu vurguladı. Dünyada devlet ve birey ilişkisinin köklü şekilde değiştiğini, Türkiye'de de hemen her alanda büyük bir zihniyet devriminin yaşandığının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Elbette siyaset gibi yargının da bu değişime bigane kalması düşünülemez. Adalet sisteminin işleyişini güçlendirmek, yargıya ve kararlarına güveni en üst düzeye çıkarmak, önümüzdeki dönemde de önceliğimiz olacaktır. Meclisimizin iradesine sunacağımız yeni yargı paketlerinde, değişen şartlara göre ortaya çıkan ihtiyaçları, talepleri ve beklentileri, kolaylaştırıcı bir yaklaşımla karşılamayı esas alacağız. Bu adli yılda da mağdur odaklı adalet hizmetlerinde, gerek mevzuat, gerekse idari faaliyetler açısından çalışmalarımızı en üst seviyeye çıkaracak bu tür düzenlemeleri hayata geçirmeyi planlıyoruz. Örneğin, icra konularını, aile hukuku alanında çocukla kişisel ilişki kurulmasından tamamen çıkaracağız. Bunun yerine mağdur hizmetleri mekanizmasını tesis ederek çocuğun üstün yararını hakim kılacağız. Yine vatandaşımızın kamu kurumlarıyla olan işlerinde öngörülebilirlik ve hukuk güvenliğini artıracak yeni adımlar atacağız. Bu kapsamda idari sulh usulü sistemini rahatlatacak bir yeniliğimiz olacak. Vatandaşımızın kamu ile uyuşmazlıklarında mahkeme mahkeme dolaşmadan dilekçeler, dosyalar, başvurular arasında vakit kaybetmeden hakkına kavuşmasını istiyoruz. Yakında her ilde sulh komisyonlarını devreye alıyoruz. Böylece yargının iş yükünü düşüren bir çözüm yolunu daha hukuk sistemimize kazandırmayı hedefliyoruz."

YARGIDAKİ İŞ YÜKÜ SON 10 YILDA YÜZDE 38 AZALDI

Erdoğan, bir hakime düşen yıllık dosya sayısının adli yargıda 709, idari yargıda 408 olduğunu belirterek, yargıdaki iş yükünün son 10 yılda yüzde 38 oranında azaldığını, bunu daha da aşağı çekecek alternatifler geliştireceklerini aktardı. Hakim savcı yardımcılığı müessesesini yeni adli yılda hizmete sunacaklarını kaydeden Erdoğan, böylece yargı mensubunun mesleğe daha tecrübeli, bilgili ve tam anlamıyla başlamasını amaçladıklarını ifade etti. Coğrafi teminat, tayin, terfi ve atama usulleri gibi konuları da hakimlik teminatını güçlendiren bir anlayışla ele alacaklarını belirten Erdoğan, tüm bu yapılanların hedefine ulaşmasının ancak nitelikli, çalışkan, mesleğine aşık insan kaynağıyla mümkün olduğunu söyledi.

BU UĞURDA BELKİ DEYİM YERİNDEYSE ÇOK MÜREKKEP YALAYACAKSINIZ AMA İNSANIMIZIN YÜZÜNDE BELİRECEK MİNNET DUYGUSU, EMİNİM TÜM YORGUNLUĞUNUZU ALACAKTIR

Hakim ve savcı adaylarına tavsiyelerde bulunan Erdoğan, "Donanımınızı sürekli artırmanız, yorulmadan okumanız, teoriyi ve pratiği yakından takip etmeniz, adına karar vereceğiniz bu millete olan borcunuzdur. Bu uğurda belki deyim yerindeyse çok mürekkep yalayacaksınız ama insanımızın yüzünde belirecek minnet duygusu, eminim tüm yorgunluğunuzu alacaktır. Annelerinizi, babalarınızı ne denli mutlu edeceğinizi özellikle hatırlayın. Eskiden hattatların hat yazarken kullandıkları 'is' mürekkebinin silinmesini sağlayan tek şey insan tükürüğüymüş. Dolayısıyla hattatlar yazarken hata yaptıklarında yanlışları o mürekkebi yalayarak silerler, sonra da düzeltirlermiş. 'Çok mürekkep yalamak' deyimi işte buradan geliyor. Yani çok mürekkep yalamış kişi hatasız değil, bilakis hatalarını en aza indirmenin arayışını hiç bırakmamış, en doğrusunu, en iyisini bulmak için bir ömür çaba sarf etmiş kişidir. Her sosyal uğraş gibi yargılama da beşeri zaaf ve hatalarla yüklü kişilerce yapılmaktadır. Adil olmak ve adil görünmek sorumluluğunuza gölge düşürmeyen hatalar, mesleki tecrübeye katkı sağlayacak bir ders, yeni bir bakış açısı kazanmak için fırsat olarak da görülebilir." diye konuştu.

VİCDANINIZLA, KARARLARINIZ ARASINA HİÇ KİMSENİN, HİÇBİR GÜCÜN, HİÇBİR MADDİ DEĞERİN GİRMESİNE MÜSAADE ETMEYİN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hukuki ve beşeri hataların geri dönüşünün mümkün olduğunu, fakat adalet hatasının telafisinin bulunmadığını vurguladı. Yargıya ve kararlarına güveni en üst düzeye çıkarmaya devam edeceklerini aktaran Erdoğan, şunları söyledi:

"Hayatın her alanındaki tavrınızı, duruşunuzu ve sözünüzü bu çerçevede belirlemelisiniz. Hakimin, savcının lisanı, makul sürede vereceği adil karardır. Önünüze gelecek her dosyanın içinde en az bir insanın hikayesi, en az bir insanın istikbali ve kaderi olduğunu asla unutmayın. Vazifenizi icra ederken, hukukun üstünlüğü ilkesine ve masumiyet karinesine lütfen leke sürdürmeyin. İnancı, konumu, kökeni, kimliği ne olursa olsun tek bir vatandaşımızın dahi hakkının, hukukunun yenilmesine kesinlikle rıza göstermeyin. Adaleti sağlamanın ölçüsü, sosyal medyada atıp tutan, gerçek niyeti ve kimliği meçhul kalabalıkların tutumu değil, kanundur, nizamdır, maşeri vicdandır. Vicdanınızla, kararlarınız arasına hiç kimsenin, hiçbir gücün, hiçbir maddi değerin girmesine müsaade etmeyin. İnşallah sizlerin de çabalarıyla adalet sistemimizin işleyişini güçlendirecek, yargıya ve kararlarına güveni en üst düzeye çıkarmaya devam edeceğiz. Hakim savcı adaylarımıza, ülkeye ve millete yapacakları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, kura törenini hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizin dört bir yanında inşallah sizlerle adaletin çok daha farklı bir şekilde güç bulacağına inanıyorum. Şimdiden yolunuz açık olsun."

KURAYLA 1015 HAKİM SAVCININ İLK GÖREV YERLERİ BELİRLENDİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yüksek yargı organlarının temsilcileri ve HSK üyelerinin de katıldığı törende, 24. dönem adli yargı hakim adayı birincisi Şeyma Akgül de bir konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hitabının ardından 24. dönem adli yargı hakim adayları birincileri Şeyma Akgül ve Songül Kaçmaz ile 24. dönem adli yargı cumhuriyet savcısı adayları birincisi Selen Güllü'ye plaketlerini verdi. Daha sonra Erdoğan ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün de aralarında bulunduğu protokol üyelerinin butona basmasının ardından 1015 adayın görev yerleri kura ile belirlendi.

Adres

06659 KIZILAY / ANKARA

Telefon

90 (0312) 417 77 70

E-Posta

basinisaretadalet.gov.tr