BİLİRKİŞİLİKTE PROFESÖR VE DOÇENTLERE TEŞVİK
02.06.2021

Bilirkişilik sisteminin kalitesinin artırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, profesör ve doçent unvanına sahip kişiler, temel eğitimlerden muaf tutularak, bilirkişi listelerine kazandırılacak.  

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılan İnsan Hakları Eylem Planı’nda, çözümü uzmanlık gerektiren konularda başvurulan bilirkişilik müessesesinin etkinliğinin arttırılması ve mevzuat ve uygulamadan kaynaklı sorunlarına denetim ve performans odaklı bir yaklaşımla çözüm bulunması hedefleniyor.

Bu kapsamda, Adalet Bakanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, profesör ve doçent unvanına sahip kişilerin bilirkişilik yapmalarını teşvik etmek amacıyla bilirkişilik temel eğitiminden muaf tutulmaları uygun görüldü.

BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİNDEN MUAF TUTULACAKLAR

Yargı mercilerinin, alanlarındaki uzmanlıkları ve bilimsel yeterliliklerini ispat etmiş ve bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanlarında profesör veya doçent unvanına sahip uzman kişilerden bilirkişi olarak doğrudan istifade edebilmelerini sağlamak ve bu kişileri bilirkişi listelerine kazandırmak amacıyla Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinde belirtilen bilirkişilik temel eğitiminden muaf tutulacak.

Bu çerçevede, muafiyet kapsamında olan uzman kişiler, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığınca duyurulacak usul ve esaslar çerçevesinde bilirkişilik bölge kurulları tarafından başvuruları alınarak bilirkişi listelerine kayıtları sağlanacak.

24 Mayıs 2021’den itibaren Bilirkişi Portal üzerinden e-Devlet aracılığıyla http://bilirkisi.uyap.gov.tr adresinden alınacak başvurular, sadece profesör ve doçent unvanına sahip uzman kişilere yönelik olacak. Belirtilen unvanlara sahip olmayan kişilerin başvuru yapmaları halinde başvuruları değerlendirmeye alınmayacak. 2021 yılı bilirkişilik başvuru takvimi ise ayrıca ilan edilecek.

Adres

06659 KIZILAY / ANKARA

Telefon

90 (0312) 417 77 70

E-Posta

basinisaretadalet.gov.tr