YRS VE İHEP KAPSAMINDAKİ BİR FAALİYET DAHA HAYATA GEÇİRİLDİ
26.11.2021

BAZI AVUKATLIK HİZMETLERİNDE UYGULANAN KDV ORANI DÜŞÜRÜLDÜ

Adli yardım ve adli müzaheret kapsamındaki avukatlık hizmetlerinde uygulanan katma değer vergisi oranı Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yüzde 18'den yüzde 8'e indirildi.

Adalet Bakanlığınca yürütülen Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin (YRS) hedeflerinden biri olan adalete erişimin güçlendirilmesi kapsamında ‘Avukatlık hizmetlerinden ve adli yardım hizmetlerinden alınan KDV oranının yeniden belirlenmesi’ faaliyeti yer alıyor. Ayrıca İnsan Hakları Eylem Planı’nda (İHEP) da aynı konu ‘Maddi durumu yetersiz olan kişilere verilen adli yardım hizmetleri için avukatlardan alınan vergi oranının yeniden düzenlenmesi’ faaliyeti şeklinde bulunuyor. Resmi Gazetede yayınlanan karar ile YRS ve İHEP’te yer alan faaliyetler hayata geçmiş oldu.

İNDİRİM 1 ARALIK’TAN İTİBAREN UYGULANACAK

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nda yer alan adli yardım ve adli müzaheret hükümleri kapsamında verilen avukatlık hizmetlerinde KDV oranı yüzde 8 olarak uygulanacak. Karar, 1 Aralık 2021'den itibaren yürürlüğe girecek.

Adres

06659 KIZILAY / ANKARA

Telefon

90 (0312) 417 77 70

E-Posta

basinisaretadalet.gov.tr