BASIN AÇIKLAMASI (26.04.2022)
26.04.2022

Türkiye Cumhuriyeti; insan haklarına saygılı, demokratik bir hukuk devletidir.

Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir. Türk Milleti, egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organları eliyle kullanır.

Anayasamıza göre yargı yetkisi Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılmaktadır. Mahkemeler; Anayasaya, kanunlara ve hukuka uygun vicdani kanıya göre karar vermektedirler.

Anayasamıza göre hiçbir makam, merci veya kişi yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili olarak mahkemelere emir ve talimat veremez, tavsiye ve telkinde bulunamaz.

Devam etmekte olan bir yargılama sürecine müdahale etmek, hukukun üstünlüğü ilkesine aykırı olduğu gibi, Anayasa ve kanunlarımıza göre suç teşkil etmektedir.

Görülmekte olan bir dava ile ilgili olarak ABD ve Almanya başta olmak üzere bazı ülkeler ve uluslararası kuruluşlar tarafından yapılan açıklamalar, bağımsız ve egemen bir devlet olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde Türk Milleti adına karar veren bağımsız mahkemelerimize ve hakimlerimize yönelik bir müdahaledir, Türkiye’nin içişlerine karışmaktır.

Bağımsız ve tarafsız Türk yargı makamlarının verdiği kararlara ilişkin olarak yapılan ve yargımıza müdahale anlamı taşıyan bu açıklamaları şiddetle kınıyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Adalet Bakanlığı ­­­

Adres

06659 KIZILAY / ANKARA

Telefon

90 (0312) 417 77 70

E-Posta

basinisaretadalet.gov.tr