Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Basın Açıklaması (16.10.2016)
07.07.2016

Adalet Bakanlığı
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

 

Bazı basın yayın organlarında yer alan "Silivri'de, böbrek hastasına tekme atıp ölüme terk ettiler" şeklinde yayınlanan ve gerçekleri yansıtmayan haberlerle ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirmek açısından aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Haberde adı geçen,Aysu BAYKAL 02/08/2016 tarihinde Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan kurumumuza nakil olarak getirilmiştir.

Adı geçen hükümlünün sağlık dosyasının incelenmesi neticesinde kurumumuza nakil olarak geldiği 02/08/2016 tarihinden bu yana 03/08/2016, 05/08/2016, 11/08/2016, 23/08/2016, 29/08/2016, 08/09/2016, 06/10/2016 tarihlerinde rahatsızlığı nedeniyle kurumumuza dilekçe ile başvurusuna istinaden kurumumuz revir birimine çıkarılarak Kurum Aile Hekimi tarafından muayene edilmesi sağlanmıştır.

17/08/2016 tarihinde gitmiş olduğu Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüs Hastanesi Dahiliye Polikliniğinin muayenesi esnasında hükümlü Aysu BAYKAL muayene eden dahiliye doktoruna kendisine 2011 yılında böbrek nakli yapıldığını beyan ettiği öğrenilmiştir.

Bundan dolayı adı geçen hükümlü için tedavi ve kontrol süreci kurumumuzca başlatılmış olup hükümlü Aysu BAYKAL 17/08/2016 , 19/09/2016, 10/10/2016 tarihlerinde toplam üç defa  Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüs Hastanesi Dahiliye Polikliniğine sevk edilmiştir.

25/08/2016, 22/09/2016 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi Üroloji Polikliniğine, 27/09/2016 tarihinde ise İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi Transplantasyon Polikliniğine muayene ve tedavisi için  sevki sağlanmıştır.

Hükümlü Aysu BAYKAL 02/09/2016 tarihinde Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüs Hastanesine planlanan sevkine dilekçe vererek kendi isteği ile gitmemiştir. Hükümlünün tıbbi kontrol ve tedavi işlemleri halen sürmekte olup, hükümlü Aysu BAYKAL 15/11/2016 tarihinde Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüs Hastanesi Dahiliye Polikliniğine, 17/11/2016 tarihinde randevu nedeniyle İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi Üroloji Polikliniğine(İdrar Testi için), 24/11/2016 tarihinde randevu nedeniyle İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi Üroloji Polikliniğine, 22/12/2016 tarihinde ileri tetkik nedeniyle Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüs Hastanesi Dahiliye Polikliniğine, 27/12/2016 tarihinde randevu nedeniyle İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi Transplantasyon Polikliniğine sevki kurumumuzca planlanmıştır.

Kurumumuzda hükümlü ve tutuklular tarafından yapılan telefon görüşmeleri dijital olarak dinlenerek kayıt altına alınmaktadır. Dinlemelerde tehdit, hakaret, kişi veya kurumları hedef gösterme gibi durumlara rastlanıldığında dinleme ve kayıt yapan birim tarafından görüşme sonlandırılmaktadır. Bu tür davranışta bulunan tutuklu ve hükümlüler hakkında adli ve idari yönden işlem başlatılmaktadır.

Hükümlü Aysu BAYKAL 14/10/2016 tarihinde, hükümlü ve tutukluların telefonla görüşme kapsamında haftalık olarak planlanan ve yasal süresi 10 dakika olan telefon görüşmesini yapmak üzere sabah saat 10:00 sularında odasından çıkarılmıştır. C Blok ana koridorda bulunan 2 Nolu Ankesörün önüne görevli İnfaz Koruma Memurları tarafından getirilmiştir. Hükümlü Aysu BAYKAL daha önceden bildirmiş olduğu ailesine ait telefon numarası ile saat 10:02’de telefon görüşmesine başlamış olup bir süre görüşme yaptıktan sonra yapılan telefon dinlemesinde kurum görevlilerini hedef gösterdiği anlaşılarak görüşme hemen sonlandırılarak, bu durum derhal tutanak altına alınmıştır.

C Blok ana koridorda bulunan 14/10/2016 tarihli güvenlik kamera kayıtları incelenmesi neticesinde;

Hükümlü Aysu BAYKAL’ın 14/10/2016 tarihinde ailesi ile yapmakta olduğu telefon görüşmesi sonlandırıldıktan sonra görevli Bayan İnfaz ve Koruma Memurlarınca barındırıldığı odasına alınmak istenmesine karşı çıktığı görülmüştür. Görevli İnfaz ve Koruma Memurlarının sözlü olarak hükümlüyü ikna etme çabalarına rağmen odasına gitmemek için aşırı direnç göstererek, telefon görüşmesinin sonlandırılmasına itiraz ettiği anlaşılmıştır. Hükümlü telefon görüşmesinin yasal hakkı olduğunu, sonlandırılan görüşmenin tekrar başlatılması gerektiğini, görüşmesini yapmadan odasına gitmeyeceğini beyan etmiştir. Bunun üzerine Bayan İnfaz ve Koruma Memurları tarafından kollarından tutulmak suretiyle odasına alınmak istenmiş, ancak hükümlü kendisini yere bırakarak odasına gitmemek için aşırı direnç göstermiştir. Güvenlik kamerası kayıtlarında hükümlünün bayan İnfaz ve Koruma Memurları tarafından telefon görüşmesini yaptığı alandan kalmakta olduğu odanın bulunduğu alana kadar sadece kollarından tutularak odasına alındığı görülmüştür. Hükümlünün odasına gidene kadar geçen sürede aşırı direnç gösterdiği görülmüş olup memurlar tarafından kendisine tekme veya tokat atıldığına dair bir görüntüye rastlanılmamıştır.

"Baş gardiyan M. tarafından kasığına tekme atıldı” iddiası ile ilgili olarak ise, yapılan güvenlik kameralı incelemesinde haberde geçen İnfaz ve Koruma Başmemurumuzun hükümlü Aysu BAYKAL odasına alınırken hükümlü ile hiçbir yakın temasının olmadığı görülmüştür. Dolayısıyla bu iddialar tamamen asılsızdır.

Hükümlü Aysu BAYKAL odasına alındıktan sonra odada bulunmakta olan acil çağrı butonuna basarak Nöbetçi İnfaz ve Konuma Memuruna rahatsızlandığını, revire çıkmak istediğini beyan etmiştir. Bunun üzerine kurumda görev yapmakta olan bayan Sağlık Memuru beraberinde bayan İnfaz ve Koruma Memurları ile birlikte hükümlünün kalmakta olduğu odaya gitmiştir. Hükümlü Aysu BAYKAL’a şikayetinin ne olduğu sorulmuş, Aysu BAYKAL kendisine tekme atıldığını ve bu nedenle genital bölgesinde kanama olduğunu iddia etmiştir. Bu durum üzerine 112 acil servisi aranarak hükümlü Aysu BAYKAL derhal  Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüs Hastanesine sevki sağlanmıştır.  Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüs Hastanesinde acil doktoru tarafından yapılan ilk muayenesinde düzenlenen genel adli muayene raporunda “hayati tehdit eden patoloji yoktur, kat’i raporun üroloji tarafından verilmesi uygundur” ibaresi yazılarak hükümlü Prof.Dr. Necmi AYANOĞLU (Silivri Devlet Hastanesine) Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Burada hükümlü ultrasona girmiş ve çeşitli laboratuvar testleri yapılmıştır. Prof.Dr. Necmi AYANOĞLU (Silivri Devlet Hastanesine) Devlet Hastanesinde yapılan Renal renkli Doppler US sonucunda Uzman Hekim tarafından; “Sol iliak fossada vertikal boyutu 102 mm ölçülen Tx böbrek izlenmiş olup parankimi normaldir. Korteks içerisinde 15 mm çaplı kortikal ve üst pol düzeyinde 9 mm çaplı parapelvik kist izlenmiştir. Perirenal alan normaldir. Renal pelvis çapı 8 mm’dir. Doppler US incelemede parankim kanlanması doğaldır. Tx renal arter akım hızı 92 cm/sn’dir. Tx renal ven açıktır.” ibareli rapor düzenlenmiştir. Haberde iddia edildiği gibi hükümlü Aysu BAYKAL sadece kurum revirine çıkarılmak ile yetinilmemiş, acil olarak Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüs Hastanesine sevk edilmiş, buradan da Prof.Dr. Necmi AYANOĞLU (Silivri Devlet Hastanesine) Devlet Hastanesine sevki sağlanmıştır. Dolayısıyla bu iddialar da asılsızdır.

Hükümlü iddiaların yayınlandığı 14/10/2016 tarihinden sonra 15/10/2016 , 16/10/2016 tarihlerinde kanama veya başka bir şikayetle sağlık problemi nedeniyle sözlü ya da yazılı olarak başvuruda bulunmamıştır.

Adı geçen hükümlünün kasığına tekme atılması ve darp gördüğü iddiaları tamamen asılsız ve gerçek dışı olup,tedavi edilmediği iddiaları da gerçek dışıdır.

Haberde geçen iddialarla ilgili olarak  adli ve idari yönden soruşturmaya başlanılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Adres

06659 KIZILAY / ANKARA

Telefon

90 (0312) 417 77 70

E-Posta

basinisaretadalet.gov.tr