Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Basın Açıklaması (07.10.2016)
07.07.2016

Adalet Bakanlığı
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

Bazı basın yayın organlarında “Şakran Cezaevinde Kadın Mahkumlara İşkence İddiası” başlığı ile verilen asılsız haberlere ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

1- İzmir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda aynı odada barındırılan 8(sekiz) hükümlü 07/09/2016 tarihinde kalmış oldukları odayı ateşe vererek yangın çıkartmışlardır. Yangına müdahale sırasında, odadan çıkmayı reddeden hükümlüler görevli personeli darp etmek suretiyle yangına müdahaleyi geciktirmişlerdir.

2- Söz konusu hükümlülerin 07/09/2016 tarihinde çıkarttıkları yangına müdahale eden personele saldırdıkları esnada, darp edildiği gerekçesiyle kolunun ağrıdığını söyleyen hükümlü N.Y Aliağa Kampüs Devlet Hastanesine sevk edilmiş, yapılan tedavisi sonucu koluna atel takılarak (alçı) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevki uygun görülmüş, adı geçenin 08/09/2016 – 12/09/2016 – 20/09/2016 – 28/09/2016 tarihlerinde anılan hastaneye sevkleri yapılarak gerekli tedavisi yaptırılmıştır.

3- Haberde adı geçen hükümlü F.G'nin durumu değerlendilerek, mevzuata uygun olarak başka bir ceza infaz kurumuna nakli yapılmıştır.

Sonuç olarak; ceza infaz kurumlarında tüm kurallar hükümlü ve tutuklulara insan onuruna yakışacak şekilde Ulusal ve Uluslararası mevzuat hükümleri dikkate alınarak uygulanmaktadır. Kamuoyunda algı oluşturmaya yönelik bu tür haberler gazetecilik etik ilkeleriyle bağdaşmamakta ve hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır.

 

Adres

06659 KIZILAY / ANKARA

Telefon

90 (0312) 417 77 70

E-Posta

basinisaretadalet.gov.tr