Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

BAKAN GÜL: YENİ BİR İNSAN HAKLARI EYLEM PLANI HAZIRLIYORUZ
30.10.2019

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül yeni bir İnsan Hakları Eylem Planı hazırladıklarını belirterek, “Bu eylem planını da en geniş anlamıyla barolarla, sivil toplum kuruluşları ile yetkin bilim insanları ile akademisyenlerle ve tüm paydaşlarla birlikte hazırlamaya başladık.” dedi.

Adalet Bakanlığı, bireysel hak ve özgürlükleri daha da genişletmek ve Türkiye’de demokrasi ve hukukun üstünlüğünü güçlendirmek amacıyla yeni bir İnsan Hakları Eylem Planı hazırlıyor. Konuyla ilgili Ankara Yeni Adliye Binası Yapım Protokol İmza Töreni’nde konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, planla ilgili tüm paydaşların görüşlerini dikkate aldıklarına vurgu yaptı. Gül, “Yargı reformunun dokuz temel amacından biri hak ve özgürlüklerin etkin korunması ve geliştirilmesidir.  Bu çerçevede yeni bir insan hakları eylem planını hazırlıyoruz. Bu eylem planını da en geniş anlamıyla barolarla, sivil toplum kuruluşları ile yetkin bilim insanları ile akademisyenlerle ve tüm paydaşlarla birlikte hazırlamaya başladık. Bu çalışmalar bittiğinde yakın zamanda da yine hükümetimizin yol haritası olarak yargı reformunda hedef olarak söylenen İnsan Hakları Eylem Planı’nı da yine tüm kamuoyuna açıklamış olacağız.” ifadelerini kullandı. 

Adalet Bakanlığı’nca hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında; AİHM, AYM, Yüksek Yargı, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının Türkiye ilgili kararları, raporları ve tavsiyeleri ile başka ülkelerdeki uygulamalar tek tek inceleniyor. Yine İnsan Hakları Eylem Planının hazırlık sürecinde birçok kurumun görüş ve önerileri de alınacak. Bu kapsamda sivil toplum örgütleri, akademisyenler, iş ve çalışma dünyası ile birçok toplantı yapıldı. Önümüzdeki günlerde geniş katılımlı çalıştaylar düzenlenecek. Elde edilen veriler ışığında Türkiye’nin 2023 vizyonuyla uyumlu bir İnsan Hakları Eylem Planı hazırlanacak. Bu kapsamda yaşama hakkından ifade özgürlüğüne, adil yargılanmadan mülkiyet hakkı ve eğitim hakkına bütün hak ve özgürlükleri daha geniş sağlamak amacıyla mevzuat, uygulama ve kurumsal kapasite gözden geçirilecek.

Bilindiği gibi Adalet Bakanlığınca “güven veren ve erişilebilir adalet” hedefiyle hazırlanan Yargı Reformu Strateji Belgesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanmıştı. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda düzenlemeler içeren Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun TBMM’de kabul edildikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da onaylamasıyla yürürlüğe girdi.

Adres

06659 KIZILAY / ANKARA

Telefon

90 (0312) 417 77 70

E-Posta

basinisaretadalet.gov.tr