Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

BAKAN GÜL: DAHA ETKİN, HIZLI VE ADİL BİR İDARİ YARGI SİSTEMİNE GİDEN YOLLARI GENİŞLETECEĞİZ
30.04.2019

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, güven veren ve erişilebilir adalet sisteminin oluşturulması amacıyla hazırlanan Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin önümüzdeki dönemde açıklanacağını belirterek, “Bu yeni dönemde, daha etkin, daha hızlı ve daha adil idari yargı sistemine giden yolları genişleteceğiz” dedi.

Adalet Bakanı Gül, İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştay’ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi'nin açılışına katıldı.

ÖZGÜRLÜKLERİN MERKEZDE OLDUĞU DEVLET HUKUK DEVLETİDİR

Hukukun bir yönüyle insanın doğuştan gelen veya kazanılmış hakları, özgürlükleri ve yükümlülüklerinin toplamı, bir yönüyle de toplumun, sosyal ve tarihi gerçekliğin aynası olduğunu belirten Adalet Bakanı Gül, “Ünlü filozof John Locke, hukukun bittiği yerde zorbalık başlar derken, hukukun ortaya koyduğu güvenli ve güvenceli alanı da ifade etmiştir. Böylelikle modern hukuk, bir düzen ve intizam mekanizmasını temin etmenin en büyük imkanı haline gelmiştir. İş ve işlemlerinde, işleyişinde sadece insanı, insan onurunu, insan hak ve özgürlüklerini merkeze koyan devlet, hukuk devleti olarak tanımlanır, hukukun üstün olduğu devlet olarak nitelenir.” diye konuştu.

FİZİKİ MEKAN İHTİYAÇLARI BÜYÜK ORANDA KARŞILANDI

Adalet mekanizmasına ilişkin uzun yıllardan bugüne reform iradelerinin artarak devam ettiğini dile getiren Bakan Gül, “İhtiyaçlara cevap vermeyen mevzuatı yeniledik, yeni ortaya çıkan sorun alanlarına ilişkin yeni yasalar çıkardık. İnsan kaynağının nitelik ve niceliği konusunu gündemimize aldık, bu yönde önemli mesafeler kat ettik." dedi.

ADALET AKADEMİSİ YENİDEN AÇILACAK

Nitelikçi hukukçu sorununun en büyük meselelerden birisi olduğunu dile getiren Adalet Bakanı Gül, bu çerçevede gerek hukuk fakültesindeki eğitimin kalitesinin artmasını, gerekse hukuk fakültesi sonrası mesleki eğitimi, stajı ve meslek içi eğitimi yakından takip ettiklerinin altını çizdi. Adalet Bakanı Gül, özellikle Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun meslek içi eğitimde ihtiyaca göre eğitim paradigmasını ortaya koymasının, gelecek dönemde yargının kalitesini artırıcı adımlardan birisi olacağını dile getirdi. Bakan Gül, yeniden reforme edilerek, Türkiye Adalet Akademisini hakim ve savcı eğitimini daha etkin bir şekilde hizmet vermek üzere yakın zamanda yeniden açacaklarını kaydetti. 

MAHKEME ÖNCESİ ÇÖZÜMLER TEŞVİK EDİLECEK

Yeni dönemde idari yargıda da alternatif uyuşmazlık çözüm yollarını uygulanır hale getireceklerini ifade eden Bakan Gül, sulh müessesesini reforme ederek, idarenin idareyle, idarenin vatandaşla ihtilaflarında mahkeme öncesi çözümleri teşvik edeceklerini kaydetti. Bakan Gül, sözlerine şöyle devam etti:

“Önce bir masa etrafında meselelerini konuşacaklar, eğer bir çözüm yolu orada çıkmazsa o takdirde mahkeme yoluna gitme imkanı olacak ama önce vatandaş devletin karşısına geçecek 'ey idare, devlet şu yaptığın yanlıştır' diyecek. Devlet ve idare yaptığı işleri tekrar gözden geçirmek üzere masa etrafında toplanacak. Mahkemeye gitmeden, devletini yargıya götürmeden meselesini konuşabileceği mekanizmayı kuracağız. Devletin devletle de mahkemelik olmadan önce idarenin işlemini yine masaya yatırması anlamında sulh müessesesi de önümüzdeki dönem için reform edeceğimiz konuların başında gelmektedir.”

HEDEF SÜRE UYGULAMASI YARGIDA BAŞARIYLA DEVAM EDİYOR

Adli yargıda uygulamaya koydukları ve önemli sonuçlar aldıkları hedef süre uygulamasının idari yargıda da başarı ile devam ettiğini belirten Bakan Gül, başarıda ‘hedef sürelere riayetin’ önemine işaret etti. Bu süreçte hızlı değil, adil kararın makul sürede verilmesini istediklerinin, bu anlamda önemli mesafeler aldıklarının altını çizen Gül, yardımcı hakim ve savcı uygulamasının önemli olduğunu vurguladı.

YOL HARİTASI YARGI REFORMU STRATEJİ BELGESİ

Bakan Gül konuşmasında: “Güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemi sloganıyla hazırladığımız Yargı Reformu Strateji Belgesi, önümüzdeki dönemin reform çalışmalarında yol haritamız olacak. Bu yeni dönemde, daha etkin, daha hızlı ve daha adil bir idari yargı sistemine giden yolları genişleteceğiz. Örneğin, idari yargıda da alternatif uyuşmazlık çözüm yollarını uygulanır hale getireceğiz.” dedi.

ADALETE ERİŞİM KOLAYLAŞTIRILACAK

Ön büro uygulamasını idare mahkemelerinde de kurarak, vatandaş memnuniyetini artıracaklarını ifade eden Gül, "Adalete erişimi kolaylaştıracak şekilde, dava açma ve kanun yollarına başvuru sürelerini yeniden ele alacağız. İdari yargılama usulünü, ihtiyaç duyulan noktalarda basitleştireceğiz, hızlandıracağız." diye konuştu. Adli yargıdaki yenilik hızının, idari yargıda da artarak devam etmesinin öneminin altını çizen Gül, açılışını yaptıkları projenin, bütün bu amaçlara, reform hedeflerine değerli katkılar sunacağını kaydetti.

Programda Danıştay Başkan Vekili Mahmut Vural, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü Hakan Öztatar, Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı Selim Uslu, Avrupa Konseyi Yargı ve Yasal İşbirliği Bölüm Başkanı Hanne Juncher ve AB Türkiye Delegasyonu Birinci Müsteşar Mali İşbirliği Başkan Vekili Angel Gutierrez Hıdalgo da konuşma yaptı. Konuşmasının ardından Adalet Bakanı Gül, proje sorumlularıyla aile fotoğrafı çektirdi.

Adres

06659 KIZILAY / ANKARA

Telefon

90 (0312) 417 77 70

E-Posta

basinisaretadalet.gov.tr