Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

AVUKAT VE VATANDAŞ PORTALARININ DA BULUNDUĞU UYAP’TA 578 GÜNCELLEME YAPILDI
11.06.2021

UYAP SİSTEMİNE GÜNCELLEME İLE YENİ ÖZELLİKLER EKLENDİ

Adalet Bakanlığı tarafından adalet hizmetlerinin daha etkin, hızlı ve güvenilir ortamda yürütülmesini sağlamak ve tüm yargısal faaliyetleri elektronik ortamda gerçekleştirmek amacıyla kullanılan Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi’nde (UYAP) 578 güncelleme yapıldı.

Avukat ve vatandaş portallarının da bulunduğu UYAP’ta  etkin şekilde bilgi, belge ve iş akışı sağlanıyor.

Bürokratik prosedürü azaltan UYAP, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünce ihtiyaçlar doğrultusunda yenileniyor. Bu kapsamda UYAP sisteminde haziran ayında 578 güncelleme daha yapıldı. Bu güncellemeler 178’i Ceza Uygulamaları Şube Müdürlüğü, 94’ü Hukuk Uygulamaları Şube Müdürlüğü, 142’si Ortak Uygulamaları Şube Müdürlüğü, 41’i İdari Yargı Şube Müdürlüğü, 5’i Katma Değerli Servisler Şube Müdürlüğü, 70’i Entegrasyon Şube Müdürlüğü tarafından, 48’i de evrak, DYS ve editör uygulamalarında gerçekleşti.

AVUKATLAR, UYAP’TAN ÇOKLU İCRA TAKİBİ AÇILABİLECEK

Yapılan güncellemeler ile avukatların çoklu icra takip işlemlerini, icra müdürlüklerine gitmeden UYAP üzerinden başlatılabilme imkanı sunuldu.

Planlanan değişikliklerin tamamlanarak gerçekleşen güncellemelerden avukat/müdafi ödemeleri ekranından idari yargı dosyaları ile bölge adliye mahkemeleri dosyalarına da erişilebilirlik sağlandı. Böylece idari yargı ve bölge adliye mahkemeleri için avukat/müdafi ödemelerinde mükerrerlik önlendi. Ayrıca Avukat Portal üzerinden Haksız Koruma Tedbir Nedeniyle Tazminat Davası Açma İşlemi sadece Ağır Ceza birimleri seçilerek yapılabilecek. 

Avukat Portal üzerinden yapılabilen işlemlerde kısa sürede daha fazla işlem yapılabilmesi, avukatların yargıya elektronik ortamda daha hızlı erişebilmeleri, yargı hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmaları amacıyla icra dairelerine gidilmesine gerek kalmaksızın zaman ve mekan bağımsız olarak geçtiğimiz nisan ayında Ankara’da pilot uygulama olarak başlatılan ".xml" dosyası ile çoklu icra takibi açılabilmesi özelliği, tüm Türkiye genelinde avukatların kullanımına sunuldu. Böylece, avukat portal üzerinden yapılan ve doğrudan icra dosyasına yansıyan işlemlere dair takip açma işleminin gerçekleşebilmesi için icra dairelerine hafıza kartı ile gidilmesi gereksinimine son verilerek son verilerek İcra Takip Kartı (xml) dosyası ile Avukat Portal üzerinden işlem yapılabilmesinin önü açıldı.

Ayrıca duruşma gün verilmesi ekranında avukat duruşma sorgulama butonu eklendi. Böylece vekillerin duruşmalarının olmadığı güne duruşma verme imkanı sağlandı.

KİŞİSEL VERİLER KORUNACAK

Yapılan güncellemeler ile yapılan bazı düzenlemeler şöyle:

Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Ceza Mahkemelerince hazırlanan Şüpheli/ Sanık Takip Karar formunun hazırlanması işlemlerinde form emniyet birimlerine entegrasyon ile otomatik gidecek, Jandarma birimlerine ise UYAP sistemindeki jandarma birimi iş listesine otomatik düşürülecek.

Dosya ayrıntı bilgileri ekranına eklenen önemli evraklar butonu ile iddianame, tutuklama kararı, adli kontrol kararı, takipsizlik kararı, savcılık ifade tutanakları, tensip zaptı, duruşma zaptı, talimat duruşma zaptı, yakalanan şahsın sorgu tutanağı, gerekçeli karar, istinaf ilamı, Yargıtay ilamı evrakları görüntülenebilecek.

Hukuk Mahkemelerinde yeterli masraf bulunmayan dosyalarda bir defaya mahsus Elektronik Tebligat hazırlanabilecek.

Vezne ekranlarında reddiyat türlerine SGK Masraf İade nedeni eklenerek, SGK kurumuna yapılan ödemeler entegrasyon ile gönderilebilecek. Tebligat mazbatalarında kişisel veriler yıldızlanarak gizlenecek. Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uyum için oluşturulan İcra/Ödeme emri ve benzeri yazışmalarda, tarafın TC Kimlik Numarası yok ise diğer bilgileri yansıtılacak.  

Reddiyat ekranlarına SGK Ödemesi seçeneği getirilerek Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan ödemeler entegrasyon ile gönderilebilecek.

Gerçek kişilere yapılan tebligat zarfı/mazbatasında kişisel verileri koruma kanunu kapsamında anne, baba ve doğum tarihi tam olarak yansıtılmayacak. Ayrıca Vatandaş Portal üzerinden Yargıtay ilk derece dosyalarında ödeme işlemleri yapılabilecek.

Arabuluculuk uzmanlık alanlarına ilişkin iş hukuku dışında, ticaret hukuku ve tüketici hukuku genel uzmanlık alanları ile banka ve finans hukuku, sigorta hukuku, inşaat hukuku, fikri ve sınai haklar hukuku, enerji hukuku, sağlık hukuku ve spor hukukuna yönelik özel uzmanlık eklendi. Böylece dosya tevzi işlemi uzmanlıklara göre yapılacak.

Adres

06659 KIZILAY / ANKARA

Telefon

90 (0312) 417 77 70

E-Posta

basinisaretadalet.gov.tr