BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ
UYAP SİSTEMİNDE İHEP KAPSAMINDA YAPILAN GÜNCELLEMELER İLE AVUKAT VE VATANDAŞLARA KOLAYLIK GETİRİLDİ

Adalet Bakanlığınca, tüm yargısal faaliyetleri elektronik ortamda gerçekleştirildiği Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi’nde (UYAP) İnsan Hakları Eylem Planı (İHEP) kapsamında yapılan güncellemeler ile hem avukatlara hem de vatandaşlara bazı kolaylıklar getirildi.

Adalet hizmetlerinin daha etkin, hızlı ve güvenilir ortamda yürütülmesini sağlamak amacıyla kullanılan UYAP, bürokratik prosedürü azaltıyor. Avukat ve vatandaş portallarının da bulunduğu UYAP’ta etkin şekilde bilgi, belge ve iş akışı sağlanıyor. Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünce ihtiyaçlar doğrultusunda yenilenen UYAP sisteminde 3 Aralık gecesi 503 güncelleme daha yapıldı. Planlanan değişikliklerin tamamlanarak gerçekleşen güncellemeler ile yargı mensubu ve çalışanlarının yanı sıra avukat ve vatandaş portallarının kullanımına da kolaylıklar getirildi.

BİLİRKİŞİ RAPORLARI CELSE İLE TARAF AVUKATLARINA BİLDİRİLECEK

Yapılan değişiklikle mahkeme ve icra dosyalarında “Bilirkişi Raporu" ve "Ek Bilirkişi Raporu" kaydedildiğinde Celse Mobil Uygulaması üzerinden taraf avukatlarına bildirim gönderilmesi sağlandı. Güncellemeyle ayrıca ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülerin sevk ve nakillerinde Kovid-19 risk durumunun sorgulanabilmesi için HES Kodu Üretme Ekranı yapıldı.

İNSAN HAKLARI EYLEM PLANI KAPSAMINDA DÜZENLEMELER GETİRİLDİ

UYAP’ta İHEP kapsamında öngörülen hedef ve faaliyetler kapsamında da güncelleme gerçekleştirildi. Güncellemeler ile yapılan bazı düzenlemeler şöyle:

Vatandaş Portal ve Avukat Portal üzerinden adli yardım talepli hukuk davası açılış işlemi sağlandı.

İcra Hukuk Mahkemesi "İcra Takiplerinde Adli Yardım Talebi" dava türünde icra dosyası seçimi zorunluluğu kaldırıldı.

Avukat Portal üzerinden Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairelerinin İlk Derece Mahkemesi sıfatıyla baktığı dosyalara erişim sağlanarak işlem yapılması ve ilgili Dairelere vekaletname gönderme imkanı getirildi.

İDDİANAME VE DURUŞMA GÜNÜ CEP TELEFONUNA SMS İLE BİLDİRİLECEK

İHEP kapsamında iddianame ile duruşma gününün sanık ve mağdurun dosyasında kayıtlı cep telefonuna SMS ile bildirilmesi imkanı getirildi.

Yine İHEP kapsamında iddianamelerdeki isabet oranını artırmak amacıyla yargılamanın sonucunun, iddianameyi hazırlayan Cumhuriyet savcısının personel ekranına düşürülmesi sağlandı.

UYAP ekranları, ifadesi alınmak amacıyla düzenlenen yakalama emri üzerine mesai saatleri dışında yakalanan ve belirlenen tarihte yargı mercii önünde hazır bulunmayı taahhüt eden kişinin serbest bırakılmasını düzenleyen Ceza Muhakemeleri Kanununun 94/3 maddesi ile uyumlu olacak şekilde tasarlandı.

İHEP hedefleri doğrultusunda Adli Tıp Kurumu ekranlarında hedef süre  uygulanmasına ilişkin olarak raporlamaya ilişkin ekranlar gerçek ortama aktarıldı.

Sosyal Güvenlik Kurumu 4/A hizmetlerinin bildirildiği iş yerlerine ait vergi kimlik numarası bilgisi ile asıl ve alt işveren hizmet bilgilerinin sorgulanabilmesine yönelik entegrasyon çalışması tamamlandı.

Danıştay E-Devlet Entegrasyonu ile Danıştay Avukat-Vatandaş-Kurum Portal Entegrasyonu sağlandı.

İdari yargı ekranlarında FTS (Full Text Search) arama ekranında ara kararların da aranması olanağı getirildi.