BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ
MÜŞAVİRLİĞİMİZ

MÜŞAVİRLİĞİMİZİN GÖREVLERİ

 

10.07.2018 tarihli ve (1) Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 55'inci maddesine göre, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği görev ve yetkileri şunlardır:

Bakanlıkta; Basın ve halkla ilgili faaliyetleri planlamak ve bu faaliyetlerin Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre yürütülmesini sağlamak üzere Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği teşkil edilebilir.