Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

AİLE MAHKEMELERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASINA YÖNELİK YENİ BİR PROJE BAŞLATILDI
18.01.2022

Türkiye Adalet Akademisi (TAA) ile Avrupa Birliği (AB) işbirliğiyle düzenlenen Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması: Aile Üyelerinin Haklarının Daha İyi Korunması Ortak Projesinin açılışı gerçekleşti.

Projenin açılışına Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, TAA Başkanı Muhittin Özdemir, Avrupa Birliği temsilcileri ile hakim savcılar katılı. Açılışta konuşan TAA Başkanı Özdemir, Türkiye Cumhuriyetinin, köklü devlet ve adalet gelenekleri üzerinde yükseldiğini belirterek,  Türk hukuk kültüründe "Adalet mülkün temelidir" sözünün yer aldığını söyledi.

HEDEFİMİZ ADALET İHTİYACINA CEVAP VEREBİLECEK HAKİM VE SAVCILAR YETİŞTİRMEKTİR

Hukukun üstünlüğü ile temel hak ve özgürlükleri esas alan adalet sisteminin ancak hakim, cumhuriyet savcısı ve yargı personelinin yetkin ve donanımlı olması ile mümkün olabileceğini belirten Özdemir, bu kapsamda akademinin birçok faaliyet sürdürdüğünü vurguladı. Özdemir, “Hedefimiz hukuka ve insan haklarına bağlı, tarafsız, bağımsız, hür vicdanıyla karar veren, meslek etik ilkelerini benimseyen, toplumun adalet ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte hakim ve savcılar yetiştirmektir. Bu itibarla hakim ve savcı eğitimi adaletin, yargının kaderini değiştirecek derecede önemi haizdir.” dedi.

PROJE ADALET VE AİLE GİBİ İKİ ÖNEMLİ KAVRAM TEMELİNDE YÜKSELİYOR

TAA Başkanı Özdemir, ailenin toplumun temeli olduğunu, Anayasa'nın 41'inci maddesinde de "ailenin korunması ve çocuk hakları"nın güvence altına alındığını anımsattı. TAA olarak da aday eğitim müfredatında, meslek içi eğitimlerde Aile Hukuku ve 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun uygulamalarına her dönem yer verdiklerini aktaran Özdemir, Avrupa Birliği ile iş birliği içinde düzenledikleri projede Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Adalet ve Aile Bakanlıklarının ilgili birimleri, barolar, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin de yer aldığını belirtti. Projenin, adalet ve aile gibi iki önemli kavramın temelinde yükseldiğini ifade eden Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu iki kavramın merkezinde, sorunlara hukuki çözümler geliştirilmesi ve aile mahkemelerinin etkinliğinin arttırılması hedeflediğinden, sonuçları itibariyle sadece yargı sektörünü değil, esasen tüm toplumu ilgilendirmektedir. Projen, kurulduğu günden bugüne aile mahkemelerini ilk defa bir bütün olarak ele almaktadır. Proje kapsamında kurulan pilot adliyelerimizi batıda İzmir, doğuda Kars, güneyde Hatay'a kadar ülkemizin yedi bölgesinden belirledik. Aynı zamanda iş yükü ve mahkeme sayısı bakımından da çeşitliliğe önem verdik. Bu sayede tüm bölgelerimizin aile hukuku bakımdan sosyal, kültürel ve hukuki durumunu görüp, buna göre çözüm önerileri getirmenin daha isabetli olacağını değerlendirdik."

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Faruk Kaymakcı da Türkiye’nin Avrupa ailesinin bir parçası olduğunu vurgulayarak, Avrupa’nın da Türkiye’ye hak ettiği hukuku göstermesi gerektiğinin altını çizdi.

Adres

06659 KIZILAY / ANKARA

Telefon

90 (0312) 417 77 70

E-Posta

basinisaretadalet.gov.tr