Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

AİLE MAHKEMELERİNİN ETKİNLİĞİ ARTIRILACAK
31.10.2023

'ULUSLARARASI AİLE HUKUKU SEMPOZYUMU' YARIN BAŞLIYOR

Aile mahkemelerinin etkinliğinin artırılması amacıyla ‘Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması: Aile Üyelerinin Haklarının Daha İyi Korunması Ortak Projesi’ kapsamında yarın başlayacak ve 3 gün sürecek Uluslararası Aile Hukuku Sempozyumu düzenlenecek.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın da katılacağı sempozyumda, aile hukuku alanında yaşanan güncel sorunlara değinilecek.

Türkiye Adalet Akademisi (TAA) ve Avrupa Birliği (AB) iş birliğiyle Ankara'da düzenlenecek sempozyumda ayrıca diğer ülkelerdeki iyi uygulama örneklerinin karşılaştırması yapılacak ve aksaklıklara çözüm olabilecek alternatif yaklaşımlar 7 ayrı panelde kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek.

KADINLARIN, ÇOCUKLARIN VE AİLE ÜYELERİNİN HAKLARI KORUNACAK

Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması: Aile Üyelerinin Haklarının Daha İyi Korunması Ortak Projesini, Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Yargıtay, Türkiye Barolar Birliği ve hukuk fakülteleri gibi aile hukuk alanında çalışan kuruluşlar da destekliyor.

Türkiye’de hukukun üstünlüğünün ve temel hakların, uluslararası standartlarla ve Avrupa standartlarıyla tam uyumlu hale getirilmesini sağlamayı ve aile mahkemelerinin özellikle kadınların, çocukların ve diğer aile üyelerinin haklarını korumadaki etkinliğini arttırmayı amaçlıyor.

Proje kapsamında 7 coğrafi bölgede ülke genelindeki uygulama örneklerini daha iyi analiz edebilmek amacıyla Ordu, Mersin, Ankara, Sakarya, İzmir, Kars ve Mardin pilot iller olarak belirlendi.

AİLE HUKUKU EĞİTİM PLATFORMU

‘Aile Mahkemelerinin etkinliğinin artırılması’ projesi kapsamında katılımcıların eğitim içeriklerine ulaşabilecekleri ve eğitimlerini uzaktan tamamlayarak sertifikaya hak kazanabilecekleri Aile Hukuku Eğitim Platformu kurulması ve faaliyete 2024 yılı Ocak ayı itibariyle başlanması planlanıyor.

Platform kapsamında Hukukçular İçin İnsan Hakları Eğitim Programı (HELP) modeline uygun olarak, kendi kendine öğrenme metodolojisi ve eğiticilerin eğitilmesinin ardından eğitici üzerinden aktarılan eğitim içeriklerinin hazırlanması öngörüyor.

Hakim ve Cumhuriyet savcılarına yönelik olarak 4, psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacıya yönelik 2, zabıt katibi, mübaşir ve aile mahkemelerinde görev yapan diğer personele yönelik 2 olmak üzere toplam 8 eğitim verilecek.

 

 

Adres

06659 KIZILAY / ANKARA

Telefon

90 (0312) 417 77 70

E-Posta

basinisaretadalet.gov.tr