Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

ADALET BAKANLIĞININ ÇEVRECİ UYGULAMASI: E-TEBLİGAT
10.11.2019

Elektronik tebligatta 2019 yılının ilk 10 ayında yaklaşık 14 milyon e-tebligat gönderimi yapıldı. Adalet Bakanlığının bu uygulaması ile 8 bin 305 yetişkin ağaç da kesilmekten kurtarılarak doğanın ve yeşilin korunmasına katkı sağlandı.

Adalet Bakanlığının 1 Ocak 2019’da başlattığı elektronik tebligat uygulamasında ilk 10 ay geride kaldı. Uygulama kapsamında 31 Ekim itibariyle yılın ilk 10 ayında 13 milyon 959 bin 622 tebligat elektronik ortamda gönderilirken, bu sayede 161 milyon 221 bin lira tasarruf sağlandı.

2019 yılı içerisinde e-tebligat uygulaması ile 488 bin ton kâğıt tasarrufu sağlandı. Adalet Bakanlığının bu uygulaması ile 8 bin 305 yetişkin ağaç da kesilmedi. Böylece doğanın ve yeşilin korunmasına da katkı sağlanmış oldu.

HEM HIZLI HEM EKONOMİK

Elektronik tebligatın yaygınlaşmasıyla yargılamalarda postadan kaynaklı gecikmeler de ortadan kalktı. Fiziki tebligatlar ceza mahkemelerinde ortalama 14 gün, hukuk mahkemelerinde ortalama 11 gün içinde alıcıya ulaşırken, elektronik tebligat saniyeler içerisinde alıcıya ulaşarak zaman kaybının da önüne geçmiş oluyor. Fiziki olarak yapılan tebligatın ücreti ortalama 16 lira iken elektronik tebligat 4.5 lira. Böylece bir yandan vatandaşların bütçesine de katkı sağlarken, diğer yandan da hak kayıplarının ya da vatandaşın cezai işleme maruz kalmasının da önüne geçilmiş oluyor.

Bilindiği gibi 7201 Sayılı Kanun’da yapılan değişiklik ile 1 Ocak 2019’dan itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, özel hukuk tüzel kişilerine, noterlere, avukatlara, arabulucu ve bilirkişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu hale gelmişti. Vatandaş için de tercihe bağlı. Elektronik tebligat adresi almak için başvurular PTT'ye yapılıyor. Oluşturulan elektronik tebligat adresleri Ulusal Elektronik Tebligat Sistemine (UETS) kaydediliyor. Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen 5. günün sonunda yapılmış sayılıyor.

Adres

06659 KIZILAY / ANKARA

Telefon

90 (0312) 417 77 70

E-Posta

basinisaretadalet.gov.tr