Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ, 'ULUSLARARASI TÜRK HUKUK TARİHİ KURULTAYI'NA KATILDI
06.12.2023

BAKAN TUNÇ: SON 21 YILDA SESSİZ DEVRİM NİTELİĞİNDE YAPTIĞIMIZ REFORMLARLA, TEMEL KANUNLARIMIZI ÇAĞIN GEREKLERİNE UYGUN OLARAK YENİLEDİK

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, son 21 yılda sessiz devrim niteliğindeki reformlarla, temel kanunları çağın gereklerine uygun olarak ve milletin ihtiyacını gözeterek yenilediklerini belirtti.

Bakan Tunç, Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ülkelerin katılımı ve Türkiye Adalet Akademisi, Türk Tarih Kurumu ve TİKA işbirliği ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen Uluslararası Türk Hukuk Tarihi Kurultayı'na katılarak açılış konuşmasını yaptı.

Türkiye'nin stratejik bir coğrafyada bulunduğunu vurgulayan Adalet Bakanı Tunç, özellikle son 21 yılda yürütülen proaktif dış politikayla, bölgesel ve küresel alanda kritik bir rol üstlenildiğini kaydetti. Bakan Tunç, "Dünyada hakkaniyeti, insan haklarını savunan bir politika izlemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Türk Devletleri Teşkilatının kurulmasıyla, Türk devletleri arasında kapsamlı bir işbirliğinin temellerinin atıldığını dile getiren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Teşkilatın kurulması, sadece duygusal birliğimizi güçlendirmek için değil, aynı zamanda siyasi, ekonomik, güvenlik ve adalet gibi birçok alanda ilişkilerimizi kuvvetlendirmek için atılmış son derece önemli bir adımdır." dedi.

Teşkilata üye ülkelerin işbirliği alanlarından birinin de adalet olduğunu aktaran Bakan Tunç, daha önce Türk Dünyası Noterler Birliğinin, Türk Yargı Eğitim Ağının ve Türk Üniversiteler Birliğinin kurulduğunu, ayrıca Türk Devletleri Teşkilatı Başsavcıları 2. Şurası'nın gerçekleştirildiğini anlattı.

Adalet Bakanı Tunç, "Önümüzdeki süreçte, yargının kurucu unsurlarından olan ve savunmayı temsil eden avukatlarımızın mesleki konularda yardımlaşmalarını sağlamak amacıyla Türk Dünyası Avukatlar Birliğinin de kurulması için gerekli adımların atılmasında fayda olduğunu ifade etmek istiyorum." açıklamasında bulundu.

SON 21 YILDA SESSİZ DEVRİM NİTELİĞİNDE REFORMLAR YAPTIK 

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hukukun medeniyet kadar eski ve kadim bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, "Hukukun tarihi, aynı zamanda medeniyetin de tarihidir." görüşünü paylaştı.

İnsanlık tarihinin erken dönemlerinde toplumlar arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi ihtiyacının basit geleneksel normlar ve kurallarla karşılandığını kaydeden Bakan Tunç, zaman içinde toplumların karmaşıklığının artmasıyla hukuk sistemlerinin oluştuğunu bildirdi.

Türk hukuk sisteminin köklü bir geçmişe sahip olduğunu, kendine özgü bir karakterinin bulunduğunu söyleyen Bakan Tunç, "Türk hukukunun temelleri, Orta Asya'daki Türk boylarının geleneksel hukuk anlayışıyla başlamıştır. Türklerin İslam'la müşerref olmasından sonra Türk hukuku, İslam hukuku ile tanışmıştır. Aynı zamanda Anadolu'nun farklı coğrafyalarında pek çok medeniyetin hüküm sürmüş olması, hukuk sistemimizi zenginleştirmiştir. Osmanlı'nın son dönemlerinde anayasal düzenlemeler, sistemimize dahil olmuştur." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet dönemiyle birlikte 1921 ve 1924 anayasaları ve yeni temel kanunların, Türk hukuk sistemine kazandırıldığını hatırlatan Adalet Bakanı Tunç, "Son 21 yılda ise sessiz devrim niteliğinde yaptığımız reformlarla, temel kanunlarımızı çağın gereklerine uygun olarak ve milletimizin ihtiyacını gözeterek yeniledik. Yapılan reformlarla Türk hukuku, ulusal ve uluslararası normlara uyum sağlayan, çağdaş dünya ile entegre bir hukuk sistemine sahiptir." sözlerini sarf etti.

Uluslararası Türk Hukuk Tarihi Kurultayı'na, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili Mehmet Akif Ekinci, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı Sadi Jafarov ve hukukçular da katıldı.

 

Adres

06659 KIZILAY / ANKARA

Telefon

90 (0312) 417 77 70

E-Posta

basinisaretadalet.gov.tr