Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

ADALET BAKANI  YILMAZ TUNÇ, 'TÜRKİYE YÜZYILINDA ÇOCUK HUKUKU PANELİ'NDE KONUŞTU
24.04.2024

BAKAN TUNÇ: ÇOCUKLARIN ÜSTÜN YARARINA YÖNELİK ÖNEMLİ DÜZENLEMELERİ HAYATA GEÇİRDİK

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Çocukların lehine, çocukların üstün yararına yönelik önemli düzenlemeleri hayata geçirdik" dedi.

“Türkiye Yüzyılında Çocuk Hukuku” panelinde konuşan Bakan Tunç, "Adalet Bakanlığı olarak özellikle Meclisimizin Yargı Reformu Strateji Belgeleri ve İnsan Hakları Eylem Planlarında ortaya konulan hedefler doğrultusunda gerçekleştirilen kadın ve çocukla, mağdur haklarıyla, onarıcı adalet yaklaşımıyla hayata geçirilen yasal düzenlemelerin uygulamasıyla ilgili önemli çalışmaları gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, adli görüşme odaları, çocuk izlem merkezleri, çocuğun üstün yararı gözetilerek yapılan uygulamalar gibi birçok önemli konunun ele alınacağını belirtti.

MAALESEF DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE ÇOCUKLAR SOYKIRIMA UĞRUYOR

Filistin'de yaşanan çocuk ölümlerine de değinen Bakan Tunç, dünyanın ve uluslararası sistemin bunlara seyirci kaldığını dile getirdi. 7 Ekim'den bu yana 37 bin Filistinlinin şehit edildiğini, bunun yüzde 70'inin çocuk ve kadınlardan oluştuğunu belirten Adalet Bakanı Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maalesef dünyanın gözü önünde çocuklar soykırıma uğruyor, uluslararası sistem ve küresel güçler dediğimiz o ülkeler seyirci kalıyor hatta o çocuk katliamlarını destekleyecek, o saldırılara destek verecek açıklamalarda ve faaliyetlerde bulunuyorlar. Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısının başlattığı soruşturma 2019'da ve yine 7 Ekim'den itibaren başlattığı yeni soruşturma maalesef bugüne kadar davaya dönüşmedi. Uluslararası Ceza Mahkemesinin Başsavcısının elinde deliller, dosyalar halinde tüm açıklığıyla bütün dünyanın şahitliğinde bekliyor. Neden beklediği de anlaşılabilir bir şey değil. Demek ki böyle bir sistemin nasıl etkisiz kaldığını, nasıl taraflı davrandığını hep beraber görüyoruz.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin aldığı kararlar, ateşkes önerilerinin reddine ilişkin kararlar, insani yardım önergelerinin reddine ilişkin kararlar dünya siyaset ve hukuk tarihine bir kara leke olarak geçiyor maalesef. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda alınan ateşkes kararının uygulanamaması, Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım suçu nedeniyle yargılanan İsrail hakkında verilen tedbir kararını uygulanamaması uluslararası kuruluşların, uluslararası mahkemelerin günümüzde insanlığın sorunlarına çare olamadığını hep beraber üzülerek görüyoruz."

Bakan Tunç, Türkiye olarak uluslararası sistemin yeni bir revizyona tabi tutulmasını, insanların sorunlarını çözecek mahiyete kavuşması noktasında gerekli çalışmaları yaptıklarını, Filistin'deki çocukların katledilmemesi için ellerinden gelen gayreti sürdürmeye devam edeceklerini vurguladı.

1982 ANAYASAMIZDA ÇOCUK HAKLARI MAALESEF UNUTULMUŞTU

Çocuk hukukunun birçok hukuk dalıyla ilişkili olduğunu belirten Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bakanlık olarak çocuk haklarına ve çocuk yargılanmalarına önem verdiklerini söyledi.

Yetişkinlerle çocukların aynı ortamda yargılanmasının, aynı muamelelere tabi tutulmasının hakkaniyeti ortaya çıkarmayacağını ifade eden Bakan Tunç, "Çocuk yargılaması konusunda ülkemiz son 22 yılda çok önemli mesafeler aldı. 22 yıl önceye kadar bu ayrım yoktu, çocuklar, maalesef yetişkinlerle beraber adliye koridorlarında, karakollarda eziliyorlardı ve maddi gerçeğin ortaya çıkması da mümkün olamıyordu. O nedenle yargılamalarda önemli hatalar söz konusuydu ve çocuklarımız mağdur oluyordu." diye konuştu.

Adalet Bakanı Tunç, Türkiye'nin çocuklar konusundaki uluslararası sözleşmelerin hepsine imza attığını, çocukların üstün yararını savunduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

"Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne 1990'da imza attık, 1994'te Meclisimiz tarafından onaylanmıştı. 2007'de Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel İstismarının Önlenmesiyle İlgili Sözleşme'ye taraf olan ülkeyiz ve bu konuda önemli uygulamaları hayata geçiren, sözleşmede belirtilen taahhütleri bir bir yerine getiren ülkelerin başındayız. Bunun yanı sıra gerek uluslararası düzeydeki mevzuata katkı gerekse kendi milli mevzuatımızda önemli düzenlemeleri hayata geçirdik. Anayasa değişiklikleri başta olmak üzere gerek kanunlarımızda gerek diğer alt mevzuatımızda çocuklara yönelik, çocukların lehine, çocukların üstün yararına yönelik önemli düzenlemeleri son yıllarda hayata geçirdik. Aile ve kadını koruyucu düzenlemelerimiz, çocuk haklarıyla ilgili son yıllarda yaptığımız anayasa değişiklikleri çok önemliydi. Anayasamızın 41. maddesinde 'Ailenin korunması' başlıklı maddemiz 'Ailenin korunması ve çocuk hakları' şeklinde yeniden düzenlendi. 1982 Anayasamızda çocuk hakları maalesef unutulmuştu. 2010 Anayasa değişikliğiyle çocuk hakları ilk kez Anayasamıza girdi ve çocukların her türlü istismardan korunmasıyla ilgili devlete verilecek görevler tekrar hatırlatıldı. Bunlar anayasal güvenceye kavuşturulmuş oldu. 2010 Anayasa değişikliği bu açıdan çok önemli."

Ailenin korunması yönelik de düzenlemeler yapıldığını anlatan Bakan Tunç, 2003'de aile mahkemelerinin kurulduğunu, 2004'te Anayasa'ya "Kadın-erkek eşittir" diye yeni bir vurgu yapıldığını, 2010'da kadınlara, çocuklara, engellilere, yaşlılara şehit ve gazi ailelerine pozitif ayrımcılık getiren çok önemli Anayasa değişikliği gerçekleştiğini ve 2011'de Aile Bakanlığının kurulduğunu anımsattı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Hakkındaki Kanun'un 2012'de hayata geçirildiğini hatırlatan Tunç, "Kadınlara yönelik işlenen suçların cezalarının, Türk Ceza Kanunu'nda artırılmasına yönelik önemli düzenlemeleri yakın zamanda hayata geçirdik. Kadınlara yönelik işlenen kasten öldürme, kasten yaralama, eziyet, işkence gibi suçlar daha da artırım sebebi sayıldı ve ısrarlı takip, yıllarca tartışılan konuda ceza kanunumuzda müstakil bir suç haline getirildi." ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, 2020'de Bakanlık bünyesinde Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığının kurulduğunu söyledi.

TÜRKİYE GENELİNDE ŞU AN 83 ÇOCUK MAHKEMESİ VAR

Türkiye'nin sosyal hukuk devleti olduğunu, bu konuda yapılması gerekenleri yaptıklarını belirten Bakan  Tunç, "Adalet Bakanlığı olarak özellikle Meclisimizin Yargı Reformu Strateji Belgeleri ve İnsan Hakları Eylem Planlarında ortaya konulan hedefler doğrultusunda gerçekleştirilen kadın ve çocukla, mağdur haklarıyla, onarıcı adalet yaklaşımıyla hayata geçirilen yasal düzenlemelerin uygulamasıyla ilgili önemli çalışmaları gerçekleştiriyoruz." şeklinde konuştu.

Çocuk hakları ve çocuk yargılarıyla ilgili mevzuatta ve uygulamalarda yapılan değişiklikleri de anlatan Adalet Bakanı Tunç, çocuk mahkemelerinin kurulduğunu ve bunların sayısını giderek artırdıklarını vurguladı.

Türkiye genelinde şu an 83 çocuk mahkemesi, 13 çocuk ağır ceza mahkemesi olduğunu bildiren Bakan Tunç, tüm illerde çocuk adli görüşme odası bulunduğunu kaydetti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bugüne kadar 111 bin 124 ifadenin çocuk adli görüşme odasında alındığını, tüm illerde adli destek ve mağdur hizmet müdürlüğünün kurulduğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığının birlikte yürüttüğü çocuk izlem merkezlerine de değinen Bakan Tunç, merkezin işleyişini, çocukların ifadelerinin alınış şeklini ve bunun davalara etkisini anlattı.

Bakan Tunç, 67 ilde 70 çocuk izlem merkezi olduğunu, bu sayının artırılması konusundaki çabaların sürdüğünü belirtti.

Çocuk Adalet Merkezi'ne ilişkin de bilgi veren Adalet Bakanı Tunç, "Büyük illerimizin tamamında çocuk adalet merkezlerini hizmete açmamız lazım. Çünkü çocukların adliyeleri büyüklerden farklı olması lazım. Adli görüşme odaları bir aşamaydı, adliyenin içerisinde başka bir oda. Ama adliyenin kapısından beraber girmemeleri lazım." dedi.

Uyuşturucu maddeyle ilgili de düzenlemeler yaptıklarını, bu konuda cezaları artırdıklarını dile getiren Bakan Tunç, çocuk istismarının önlenmesi konusunda da sadece cezaların artırılmasını yeterli görmediklerini, bu konuda gerekli gayreti gösterdiklerini ifade etti.

Adres

06659 KIZILAY / ANKARA

Telefon

90 (0312) 417 77 70

E-Posta

basinisaretadalet.gov.tr