ADALET BAKANI VE HSYK BAŞKANI SAYIN BEKİR BOZDAĞ'IN YENİ ADLİ YIL MESAJI

2016-2017 Adli Yılı, bugün başlıyor.

Yeni adlı yıl hakimlerimize, savcılarımıza,avukatlarımıza,diğer adliye personelimize ve milletimize hayırlı olsun.

15 Temmuz 2016 günü Fetullahçı terör örgütünün, TSK içindeki unsurları ve ona eklemlenen diğer askerlerce gerçekleştirilen kanlı darbe teşebbüsü, sadece seçilmiş cumhurbaşkanına, hükümete ve parlamentoya karşı değil aynı zamanda milletimize, devletimize, ordumuza, hukukumuza demokrasimize, anayasamıza ve milli irademize karşı yapılmıştır.

Bu darbe teşebbüsü, Sayın Cumhurbaşkanımızın,Sayın Başbakanımızın ve hükümetimizin,siyasi partilerin,parti farkı gözetmeksizin TBMM'nin, medyamızın, sivil toplum örgütlerimizin ve en önemlisi 79 milyon halkımızın görüş farkı gözetmeksizin bir araya gelerek ölümüne darbeye karşı çıkması ve demokrasiye, milli iradeye ve hukukun üstünlüğüne sahip çıkmasıyla başarısız kılınmıştır.

Darbe teşebbüsünün başarılı olup olmayacağının belli olmadığı  saatlerde soruşturmayı başlatan, darbecilerin yakalanması ve gözaltına alınması için kararlar veren bağımsız ve tarafsız Türk yargısı F-16 uçakları, helikopterler, zırhlı araçlar, tanklar ve otomatik silahların karşısına hukukla çıkmıştır. Hukukun üstünlüğüne demokrasiye, milli iradeye sahip çıkarak darbecilere karşı hukukla mücadele etmiştir. Darbe teşebbüsü sırasında yargı önceki darbe teşebbüslerinden farklı bir tutum sergilemiş ve onurlu bir imtihan vermiştir.  

Geçmişte darbecilere biat eden yargıdan bütün varlığı ile darbeye karşı koyan bir yargıya sahip olmanın onuru ve gururu bütün Türkiye’ye ve yargıya aittir. Bu nedenle darbe teşebbüsü gecesi ve devamında darbeye karşı koyan herkese ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Özellikle yargı görevi yapanları gönülden kutluyorum.

Türkiye bir hukuk devletidir. Yargı yetkisi millet adına bağımsız mahkemeler tarafından kullanılır. Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı hukuk devletinin olmazsa olmaz ön şartıdır. Hâkimler görevlerinde bağımsızdır. Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine göre hüküm verirler.Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz. Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz.

Yargı görevi yapanların bağımsız ve tarafsız bir şekilde vazifelerini yapmaları insanların hem yargıya güvenini hem de adalete olan inancını kuvvetlendireceği gibi hukuk devletini de tahkim eder.Yargı görevi yapanlara güven, mülkün temeli olan adaleti de dolayısıyla mülkü de güçlendirir.

Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığını yargı mensuplarının toplantı yapacağı yerlerde, binalarda, şekilde, ideolojilere uygunlukta aramak yargının tarafsızlığını ve bağımsızlığını anlamamak ya da işin özünü kavramamak anlamına gelir. Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığını mahalle baskılarına veya ideolojilere uygunluk yönünden denetlemek ve değerlendirmek, yargıya yapılabilecek en büyük kötülüktür.

Yargı görevi yapanların anayasa, yasa ve kanuna bağlı hareket etmeleri ve bunun dışındaki bütün bağlılıkları ve aidiyetleri reddetmeleri, önündeki soruşturma ve davanın taraflarına bakmaksızın sadece dosyadaki delillere göre ve anayasa, kanun ve hukuka bağlı bir vicdani kanaatle karar vermeleri ile ancak yargının bağımsız ve tarafsızlığı temin edilebilir.

20 Temmuz 2016'da istinaf mahkemelerinin faaliyete başlaması nedeniyle yeni adli yıla,hukuk tarihimizin en önemli reformlarından biriyle başlamış oluyoruz.İlk etapta yedi bölgede faaliyete geçen istinaf mahkemeleri yargılama sürelerini kısaltacak, Yargıtay ve Danıştay'ın iş yükünü azaltacak,Yargıtay ve Danıştay'ın içtihat mahkemesi olarak gerçek fonksiyonunu icrasını sağlayacak,adaletin doğru tecellisine katkı sağlayacak, yargıya güveni ve yargıdan memnuniyeti arttıracaktır.İstinaf mahkemeleri de ülkemiz, milletimiz ve yargı camiamız için hayırlı olsun.  

Bu duygu ve düşüncelerle, yeni adli yılın hayırlı olmasını diliyor; ülkemizin dört bir yanında fedakârca yalnızca adalet için görev ifa eden bütün hakim, savcı,avukat ve yardımcı adliye personeline, tüm yargı mensuplarına ve çalışma arkadaşlarıma başarılar diliyorum.

Bekir Bozdağ

Adalet Bakanı ve HSYK Başkanı

Adres

06659 KIZILAY / ANKARA

Telefon

90 (0312) 417 77 70

E-Posta

basinisaretadalet.gov.tr

© 2020 BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ Resmi İnternet Sitesidir. Tüm hakları saklıdır.

Sitemizi Bugün : 7592 - Toplam : 2022859 kişi ziyaret etmiştir.