Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

ADALET BAKANI TUNÇ, TBMM İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONUNU BİLGİLENDİRDİ
13.06.2024

BAKAN TUNÇ: YARGI REFORMU VE İNSAN HAKLARI EYLEM PLANI HAZIRLIKLARINDA SONA GELİNDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2024-2028 yıllarını kapsayacak Yargı Reformu Strateji Belgesi ile 3. İnsan Hakları Eylem Planı'nın hazırlık aşamalarının sonuna gelindiğini belirterek, "Yaz dönemi sonunda, Meclis'in yeni yasama yılı açıldığında, bunları Sayın Cumhurbaşkanı'mız kamuoyuyla paylaştıktan sonra oradaki hedefler doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nda konuşan Adalet Bakanı Tunç, "Hapis Cezasının İnfazının Hastalık Nedeni ile Ertelenmesi" hakkında bilgilendirdi.

Bakan Tunç, Adalet Bakanlığı ile doğrudan ilgisi bulunan TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun, insan hakları ihlallerinin önlenmesi konusunda denetleyici bir komisyon olduğunu söyledi.

Kapatılan cezaevlerine de değinen Adalet Bakanı Tunç, "İnsan onuruna uygun olmayan 394 cezaevini kapattık. İnsan onuruna uygun olan, kapasitesi eskilere göre daha fazla olan 299 cezaevini de uygulamaya koyduk." diye konuştu.

SOYKIRIM İŞLENİRKEN ULUSLARARASI HUKUKUN YETERSİZ KALDIĞINI ÜZÜLEREK GÖRÜYORUZ

İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’nun gerek ülke içinde gerekse ülke dışında, vatandaşların hak ihlalleri konusunda önemli çalışmalar yaptığına dikkati çeken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'nin son 25 yılda, temel hak ve özgürlük alanının genişletilmesi ve hak arama yollarının güçlendirilmesi alanlarında aldığı mesafede Komisyon'un çok büyük katkısı olduğunun altını çizdi. Bakan Tunç, bu alandaki uygulamanın daha da iyileştirilme taleplerine her zaman açık olduklarını belirtti.

Türkiye'nin, insan hakları alanındaki sözleşmelerin hemen hemen tamamına taraf olduğunu aktaran Bakan Tunç, "Uluslararası taahhütlerimize sadık kalmanın gayreti içerisinde devam ediyoruz. İnsan haklarının korunmasından bahsediyoruz ancak şu anda gündemimizde Filistin var. Gazze'de maalesef 8 aydan bu yana devam eden bir katliam var, soykırım söz konusu. 37 bin kişi şehit edilmiş, bunun 15 binden fazlası çocuk, 10 binden fazlası kadınlardan oluşuyor. Maalesef dünyanın gözü önünde, ağır insan hakları ihlallerinin ötesinde bir soykırım işleniyor. Soykırım işlenirken de uluslararası hukukun, insan hakları mekanizmalarının maalesef işlemediğini, yetersiz kaldığını üzülerek görüyoruz." diye konuştu

ÜLKEMİZ SON 20 YILDA ÇOK SAYIDA REFORMA SAHNE OLDU

Bakan Tunç, son 22 yılda özellikle insan hakları alanında gerek Anayasa değişiklikleriyle gerek mevzuat düzenlemeleriyle önemli mesafeler alındığını, birçok alanda temel hak ve özgürlüklerin genişletilmesi, hak arama yollarının artırılması ve buna ilişkin mekanizmaların kurulmasıyla ilgili çok önemli düzenlemelerin sağlandığını söyledi.

İnsan hakları alanında yapılan çalışmaları anlatan Adalet Bakanı Ylımaz Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Demokrasinin standardını yükselten, hukuk devletini güçlendiren çok sayıda reforma sahne oldu son 20 yılda ülkemiz. Yargı birliğinin sağlanması bunların başında geliyor. Devlet Güvenlik Mahkemelerinin ve özel yetkili mahkemelerin kaldırılması, Anayasa Mahkemesi'nin, Hakimler ve Savcılar Kurulunun demokratik hukuk devleti ilkesine daha uygun hale getirilmesiyle ilgili düzenlemeler, Milli Güvenlik Kurulunun sivilleştirilmesi, darbecilerin yargılanabilmesini sağlayan Anayasa değişiklikleri demokrasimizin standardını yükselten önemli düzenlemelerdi. Anayasa'mızda 'Gerektiğinde sıkıyönetim ilan edilebilir' şeklinde bir madde vardı. Bunların hepsi artık tarihe karıştı. Alt düzenlemeler, EMASYA protokolünden darbelere gerekçe gösterilen iç hizmet kanunu gibi... Tüm bunlar artık unuttuğumuz şeyler. Bunlar tamamen geride kaldı. Kadınların sırf kıyafeti nedeniyle eğitim hakkından, seçilme hakkından mahrum edilmesi, yakın tarihimizde gördüğümüz şeylerdi ama artık bunları biz konuşmayı bile fazlalık atfediyoruz. Türkiye bunları çok geride bıraktı."

YARGI REFORMU STRATEJİ BELGESİ'NİN HAZIRLIK ÇALIŞMALARININ SONUNA DOĞRU GELİYORUZ

Adalet Bakanı Tunç, daha önce Yargı Reformu Paketi ve İnsan Hakları Eylem Planlarını hayata geçirdiklerini hatırlatarak, "Şimdi de 2024-2028 yıllarını kapsayacak Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin hazırlık çalışmalarının sonuna doğru geliyoruz. Görüşleri aldık, uygulamadan kaynaklanan, vatandaşlardan gelen birçok problemi ihtiva edecek, milletvekillerimizin gündeme getirdiği birçok hususu değerlendirdik. Yine 2024-2028 yılları kapsayacak 3. İnsan Hakları Eylem Planı'mızın hazırlık çalışmalarının da sonuna geldik. Yaz dönemi sonunda, Meclis'in yeni yasama yılı açıldığında da bunları Sayın Cumhurbaşkanı'mız kamuoyuyla paylaştıktan sonra oradaki hedefler doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz." bilgisini paylaştı.

İNSAN ONURUNA UYGUN OLMAYAN 394 CEZAEVİNİ KAPATTIK

Yargı alanında özellikle savunma hakkı, kişi hak ve özgürlüğü, kişi güvenliğiyle ilgili ceza kanunlarında ve infaz sisteminde çok önemli düzenlemeler yaptıklarını anlatan Bakan Tunç, bu düzenlemeler arasında lekelenmeme hakkının da yer aldığını anımsattı. Adalet Bakanı Tunç, "Ceza Muhakemesi Kanunu'nda yapılan değişiklikle soruşturmaya yer olmadığına dair karar verme imkanını sağlamış olduk. Bu kapsamda 2017'den bu yana 1 milyon 84 bin kişi hakkında soruşturmaya yer olmadığına dair karar verildi. Bu, bir milyondan fazla kişinin lekelenmeme hakkının korunduğu anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Cezaevleri konusunda da bilgi veren Bakan Tunç, ceza infaz kurumlarının fiziki altyapısını güçlendirdiklerini, teknolojik imkanları da gün geçtikçe artırmaya devam ettiklerini söyledi. Adalet Bakanı Tunç, "İnsan onuruna uygun olmayan 394 cezaevini kapattık. İnsan onuruna uygun olan, kapasitesi eskilere göre daha fazla olan 299 cezaevini de uygulamaya koyduk." dedi.

Bağımlılara özgü infaz sisteminin cezaevlerindeki uyuşturucu suçluları bakımından önemli olduğunu dile getiren Bakan Tunç, şöyle devam etti:

"Bağımlılara özgü infaz kurumu oluşturulmasıyla ilgili çalışmalarımıza da başlattık. Bolu ve Adana'da pilot uygulamalar başlatarak özellikle uyuşturucu suçlularının ıslahına yönelik cezaevlerini de hayata geçirmeye başlıyoruz. Bunu çok önemsiyoruz. Çünkü cezaevlerimizdeki mevcudun üçte biri uyuşturucu suçlarından kaynaklanıyor. Uyuşturucu suçlarının cezası çok ağır, infazı da diğer suçlara göre dörtte üç şeklinde uygulanıyor. O nedenle cezaevlerimizdeki o kalabalıklaşmayı da önleyecek tedbirleri almaya çalışıyoruz."

Adres

06659 KIZILAY / ANKARA

Telefon

90 (0312) 417 77 70

E-Posta

basinisaretadalet.gov.tr