Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

ADALET BAKANI TUNÇ, OMBUDSMAN BARTINLILARLA BULUŞUYOR PROGRAMINA KATILDI
23.01.2024

BAKAN TUNÇ: TÜRKİYE YÜZYILI’NDA ÜLKEMİZİ; TOPLUMSAL UZLAŞMAYI ESAS ALAN, DEMOKRATİK, KUŞATICI VE SİVİL BİR ANAYASAYA KAVUŞTURMANIN GAYRETİ İÇİNDE OLACAĞIZ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Türkiye Yüzyılı’nda ülkemizi; toplumsal uzlaşmayı esas alan, demokratik, kuşatıcı ve sivil bir anayasaya kavuşturmanın gayreti içinde olacağız.” dedi.

Adalet Bakanı Tunç, Bartın Kültür Merkezi Salonu'nda düzenlen Ombudsman Bartınlılarla Buluşuyor programına katıldı. Bakan Tunç burada yaptığı konuşmada, Kamu Denetçiliği ile vatandaşların, kurum üzerinden kendi problemlerinin çözümü noktasında mahkemelere düşmeden, idareyle karşılıklı cedelleşmeden hakkına daha çabuk kavuşabilmesi anlamında önemli olduğunu söyledi. Son yıllarda özellikle temel hak ve özgürlüklerin genişletilmesi anlamında önemli adımlar attıklarını dile getiren Bakan Tunç, 21 yıldır "sessiz devrim" sayılabilecek hak arama yollarını genişleten önemli düzenlemelere hayata geçirdiklerini belirtti. Tunç, bunlardan birinin Kamu Denetçiliği Kurumu olduğunu, vatandaşların adliyeye başvurmadan arabulucu yoluyla hakkına daha az masrafla daha çabuk kavuşabilmesi anlamında uygulamaya koydukları önemli çalışmalar olduğunu kaydetti.

Adalet Bakanı Tunç, vatandaşların idareden, kamudan alacakları noktasında dava açmadan idareye başvurarak bir komisyon marifetiyle o komisyonun vereceği karar doğrultusunda "alacağını alabilmesine" yönelik bir idari sulh çalışmasının olduğunu aktararak, bununla ilgili kanun taslağı çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

Bakan Tunç, yasama, yargı ve askeri faaliyetler haricindeki tüm iş ve işlemlerde Kamu Denetçiliğine başvurulabildiğini anlatarak, "Kamu denetçileri bu anlamda raporlar hazırlıyor ve idarenin uygulamalarına ışık tutacak tavsiye kararları çıkıyor, hatta buna yönelik özellikle o sorunların yasamasıyla yürütmesiyle yargısıyla yol gösterici, tavsiye niteliğinde önemli kararlara ulaşılıyor. Bugüne kadar da çok faydasını gördüğümüzü özellikle belirtmek istiyoruz. Kurulduğu günden bu yana da halkın sesi olarak Kamu Denetçiliği Kurumumuz giderek faaliyetlerini ve bu noktadaki etkinliğini daha da artırdığını görmekten memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kamu Denetçiliğinin idarenin adil, tarafsız, etkili bir şekilde işlemesine, haksızlıkların önlenmesine, adaletin teşhisine önemli katkılar sunduğunu, bireylerin ve toplumun devlet karşısındaki güvencesi olarak ortaya çıktığını, aynı zamanda idarenin şeffaflık ve hesap verebilirlik aracı olduğunu belirten Tunç, katılımcı demokrasinin de önünü açtığını söyledi.

POLİTİKALARIMIZDA HEP İNSANI ÖNCELEDİK

Adalet Bakanı Tunç, vatandaşların kamu hizmetlerinde karşılaştıkları sorunlara objektif şekilde yaklaşarak şikayetlerin dinlenildiğini, bilgilerin toplandığını, araştırmaların yapıldığını ve adil bir çözüm bulmak için girişimde bulunulduğunu anlattı.

Tunç, 21 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde politikalarında hep insanı öncelediklerini ve her alanda insanı güçlendirmek için çalışmalar yaptıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İnsanı güçlendiren politikalardan biri de insanın özellikle temel hak ve özgürlük alanını genişletmek, hak arama yollarını daha da artırmak. Bu anlamda hak arama yolları sadece tabii ki anayasamızda en önemli yollardan biri Kamu Denetçiliği ama bunun yanı sıra da önemli bazı düzenlemeler, mekanizmalar kuruldu. Özellikle adaletin tesisi için en önemli husus; hukuk devleti olmak, hukukun üstünlüğüne inanmak, bağımsız ve tarafsız yargıyı güçlendirmek. Bu anlamda da çok önemli mesafeler aldık. Yargımızın daha bağımsız, tarafsız olması anlamında anayasamızda sessiz devrim sayılan reformlara imza attık."

Vatandaşların özellikle temel hak ve özgürlüklerinin genişletilmesi ve bilgi edinme hakkıyla ilgili düzenlemeler gerçekleştirdiklerine değinerek, kişisel verilerin korunmasıyla ilgili anayasada önemli güvenceler sağladıklarını, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkını getirdiklerini anlattı.

Bakan Tunç, hem de temel hak ve özgürlükleri genişleten birçok temel düzenlemeyi de milletin onayıyla hayata geçirdiklerini anlattı.

Tunç, anayasada bugüne kadar 184 kez değişiklik yapıldığını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabii bu değişiklik nedeniyle maddeler arasındaki yeknesaklık da bozuldu. O nedenle her düşünceden insanın 'Evet Türkiye'ye yeni, demokratik bir anayasa lazım.' dediği, Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcında demokratik, sivil, kuşatıcı, temel hak ve özgürlükleri öne alan yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğu açık. Milletimize olan borcumuz bizim bu. 28'inci yasama döneminde inşallah o uzlaşma sağlanır; toplumsal uzlaşmayı esas alan yeni bir anayasaya ülkemizi kavuştururuz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bunun başarılmaması için herhangi bir sebep yok. Tüm siyasi partiler bir masa etrafında oturarak uzlaşabilirler ve 28'inci dönem yasama meclisi de Cumhuriyet tarihimizin özellikle Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcında çok büyük bir reforma, büyük bir iyiliğe de imza atmış olurlar. İnşallah bunu gerçekleştiririz."

EN GEÇ 6 AY İÇİNDE KARAR VERİYORUZ

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç da Kamu Denetçiliği Kurumunun, hukuki sorunlar olduğu zaman bunları mahkemesiz çözen bir kurum olduğunu anımsatarak, kurumunun CİMER'den, Açık Kapıdan veya diğer kurumlardan temel farkları olduğunu söyledi.

Malkoç, "Bize müracaatınızı iletiyorsanız, yöneticilerinizle ilgili problemlerinizi, şikâyetlerinizi iletiyorsanız biz bunu alıyoruz, inceliyoruz, idareden bilgi istiyoruz gerekirse şahit dinliyoruz. Lüzum hasıl olursa keşif yapıyoruz. Hukuku incelemelerden sonra en geç 6 ay içinde karar veriyoruz." diye konuştu.

Adres

06659 KIZILAY / ANKARA

Telefon

90 (0312) 417 77 70

E-Posta

basinisaretadalet.gov.tr