Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

ADALET BAKANI BOZDAĞ BAYRAMPAŞA’DA ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERE KATILDI, GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ
20.08.2022

BOZDAĞ: HUKUK DEVLETİNİ GÜÇLENDİREN TARİHİ ADIMLAR ATTIK

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye’de hukuk devletini güçlendiren çok ciddi reformların hayata geçirildiğini belirterek, “İnsan hakları, demokratikleşme, hukuk devleti, insanlarımızın onurlu saygın bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak yaşaması konularında tarihi adımlar attık. Anayasamıza pozitif ayrımcılığı, kadınlar, çocuklar, engelliler, yaşlılar lehine getirip bir hüküm olarak koyduk. Biz ülkemize güveniyoruz.” dedi.

Adalet Bakanı Bozdağ, İstanbul’da çeşitli etkinliklere katıldı. İlk olarak AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca başlatılan Yüz Yüze 100 Gün Projesi kapsamında, üç kademe ilçe yönetimi ve mahalle başkanlarıyla bir araya gelen Bozdağ, ardından Bayrampaşa Gençlik Merkezi'nde gençlerle buluştu. Ülkenin geleceğinin gençlere güvenden geçtiğini vurgulayan Bakan Bozdağ, son 20 yılda birçok alanda yenilikler ve reformlar yapıldığını kaydetti.

Bakan Bozdağ’ın konuşmalarından bazı bölümler şu şekilde:

TÜRKİYE'DE 21 YAŞINDA İSTANBUL'U FETHEDEN BİR FATİH’İN TORUNLARI OLARAK BİZLER GENÇLERİMİZE İNANIYORUZ

Önce seçilme yaşını 25’e indirdik. Daha sonra bir adım daha attık seçilme yaşını 18’e indirdik kıyamet koptu. Nasıl bunlara seçilme hakkı veriyorsunuz diye. Seçmek mi zor, seçilmek mi zor gençler? Türkiye'nin Cumhurbaşkanı kim olacak sorusuna cevap verme konusunda gençlere güveniyoruz. Türkiye'nin yasama organında kimler görev alacak, vekil kim olacak onlara oy verirken gençlere güveniyoruz, belediye başkanı, belediye meclis üyeliği seçiminde, muhtar seçiminde gençlere güveniyoruz oy verebilirsin genç karar veriyor ama aday olunca seçilme hakkına sadece gençlerin karar vermiyor. Orta yaşlılar benim gibi yaşı kıdemli olanlar da karar veriyor. Gençlere oy vermeye gelince verin ama seçilmeye gelince olmaz deyip gençleri küçümseyen ilkel zihniyete biz son verdik. Türkiye'de 21 yaşında İstanbul'u fetheden bir Fatih’in torunları olarak bizler gençlerimize inanıyor, onlara yetki verdiğinize belediye başkanı, milletvekili, belediye meclis üyesi, başka siyasi alanlarda imkan verdiğimizde onların başarılı olacağına, kendi enerjileriyle. ilimizi ilçemizi ve ülkemizi bir adım daha ileriye götüreceğine hep yürekten inanıyoruz. O yüzden de gençleri siyasetin içine çeken adımları bizzat attık.

HUKUK DEVLETİNİ GÜÇLENDİREN ÇOK CİDDİ REFORMLARI DA HAYATA GEÇİRDİK

Türkiye'de hukuk devletini güçlendiren çok ciddi reformları da hayata geçirdik. İnsan hakları konusunda, demokratikleşme konusunda, hukuk devleti konusunda insanlarımızın onurlu saygın bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak yaşaması konusunda da tarihi adımlar attık. Anayasamıza pozitif ayrımcılığı, kadınlar lehine, çocuklar lehine, engelliler lehine, yaşlılar lehine getirip bir hüküm olarak koyduk. Artık bunları toplumda diğerleriyle daha eşit, daha iyi imkanlara kavuşturmak için devletin eşitlik ilkesine aykırı tedbirler alınması, kanuni düzenlemeler yapması Anayasaya aykırı olmayacak. Çocuk haklarının ilk defa Anayasaya koyduk ve Anayasa gereği onların hukukunu korumak için de ciddi adımlar attık. Fakat çocuk dediğim zaman da yanlış anlaşılmasın bizim mevzuatımızda mevzuatımıza göre Avrupa Birliği mevzuatına göre 18 yaşını doldurana kadar herkes çocuk statüsünde değerlendiriliyor. O yüzden de büyük bir gençlik kesimi de bu alanın içerisinde Anayasal düzeyde onların haklarını teminat altına alan adımlar attık. İnsan haklarına ilişkin uluslararası sözleşmelerle iç hukukun çatışması halinde insan haklarına ilişkin uluslararası sözleşme hükümlerinin iç hukukun üstünde olduğunu, Anayasal bir kural haline getirdik. Biz ülkemize güveniyoruz insan hakları konusunda, hukuk devleti konusunda altında imzamız bulunan her anlaşmanın iç hukukumuzun parçası haline getiren tarihi reformu hayata geçtik. Sadece bunlarla da kalmadık yeni dönemde devletimizi, yönetimlerimizi, kamu kurum ve kuruluşlarını doğrudan vatandaşların denetimine açan tarihi adımlar attık. Kişisel verilerin korunmasını istemeyi Anayasal bir hak olarak düzenlediğimiz gibi kişisel verileri erişmeyi, bunları öğrenmeyi, bunları yanlışsa düzeltmeyi, yoksa böyle birileri sildirmeyi, kişisel verilerin amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi anayasal bir hak olarak görüyoruz. Kişinin yaşam hakkı ne kadar kıymetliyse, onun kişisel verilerinin de o kadar kıymetli olduğuna inandım. İnsanlarımızın, gençlerimizin her bir ferdimizin saygın onurlu bir birey olarak hayatını devam ettirmesi için ona ait kişisel verilerin, devletin her türlü tedbiri alarak korunması gerektiğini bir yükümlülük haline getirdik.

BİLGİ EDİNMEYİ BİR HAK OLARAK DÜZENLEDİK

Vatandaşımıza bunu denetleme imkanı verdik ve bu maksatla da Kişisel Verileri Koruma Kurulu kurduk. Devletin her kurumundan vatandaşın bilgi edinmesini sağlamak için kendisiyle ve kamuyla ilgili bir konuda bilgi sahibi olması için bilgi edinmeyi bir hak olarak düzenledik. Bugün her bir gencimiz her bir vatandaşımız verdiği dilekçeyle kendine ait ya da kamuya ait devlette olan her türlü bilgiye erişme ve bunları öğrenme hakkını biz vatandaşımıza verdik.

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURUDA MÜRACAAT HAKKINI GETİRDİK

Öte yandan idarenin işleyişiyle ilgili şikâyetleri incelemek üzere Kamu Denetçiliğini, idarenin her bir aşamasını kamu denetçiliği vasıtasıyla da vatandaş denetimine açtık. Ve Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolunu açarak temel hak ve hürriyetleri kamu gücü tarafından ihlal edilmiş her Türk vatandaşının Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda müracaat hakkını getirdik. Biz hak arama yollarını kısaca çoğalttık. Bir yandan eşitlik dedik eşitliği sağlayan adımlar attık ama burada ihlal olursa Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunu Kurduk. Bu yeni bir hak arama yoludur. Bilgi edinme hakkını verdik. Burada bir sıkıntı çıkarsa Bilgi Edinme Ve Değerlendirme Kurulunu kurduk. Bu da diğer bir hak arama yolu. İdarenin işleyişini denetlemek için müracaat yolu verdik. Bunu denetlemek üzere de Kamu Denetçiliği kurumu kurduk. Ve kişisel verileri bir hak olarak düzenledik. Bunu denetlemek üzere Kişisel Verileri Koruma Kurumunu kurduk.

HAK ARAMANIN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRDIK

Vatandaşa yeni bir hak arama yolu verdik. Biz bireysel başvuruyla yargıyı da denetleme imkânını hak ihlalleri açısından getirdik bir başka hak arama yolu verdik. Kısaca Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti iktidarları gençlerimize, vatandaşlarımıza yeni haklar verirken, onlara yeni hak arama yolları da açtı, yeni hak arama imkanları da verdi. Hak aramanın önüne de Türkiye'de çok ciddi engeller vardı. Onları da kaldırdık. Örneğin disiplin, uyarma ve kınama cezalarının yargı denetimi dışında bırakılacağına dair bir Anayasa hükmü vardı şimdi kaldırdık. Bütün disiplin cezalarını yargı denetimine açtık. Hiçbirinin yargı denetimi dışında bırakılamayacağına dair Anayasal yasak koyduk. Parlamentoda Anayasanın bu hükmünü değiştirmeden disiplin cezalarına yargı yolu kapatamaz.

BÜTÜN KARARLARA YARGI YOLUNU AÇTIK

Yüksek Askeri Şura'nın ihraç ve kadrosuzluk sebebiyle emekliye ayırma kararları hariç, bütün kararlarını yargı yolunu açtık. Eskiden Yüksek Askeri Şura’nın kararlarına karşı yargı yolu kapalıydı. Cumhurbaşkanının tek başına yapacağı işlemlere karşı yargı yolu kapalıydı. Ne kadar iş var işlemi var, kimse bilmez. Şimdi Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı bütün işlemlere yargı yolunu açtık. Cumhurbaşkanının resen aldığı ve imzaladığı emir ve kararlar aleyhine yargı yolu kapalıydı. Şimdi onların hepsine de yargı yolu var. HSK’nın kararlarına karşı yargı yolu kapalıydı. Şimdi ihraç kararlarına karşı yargı yolunu açtık. Ve 12 Eylül darbe teşebbüsünü yapanların yargılanması Anayasayla yasaklanmıştı. O yasakları kaldırdık, onlara yargı yolunu açtık. Hasılı kelam, Türkiye'de hukuk devletinin sağlıklı işlemesi için yargı yolu kapalı tek bir alanın dahi olmaması lazım. Çok az istisna olduğu zamanda olabilir ama esas olan hiç olmaması.

GENÇLERİMİZİN ÖNÜNÜ AÇMA NOKTASINDA TARİHİ REFORMLARA İMZA ATTIK

Türkiye'de idarenin tesis ettiği iş ve işlemlere karşı yargı yolu kapalıydı. Biz hepsine yargı yolunu açtık. Allah'ın izniyle ülkemizi demokratikleşme, hukuk devletini güçlendirme, gençlerimizin önünü açma noktasında tarihi reformlara imza attık. İnşallah bundan sonra da gençlerimizle beraber yürümeye ve onların hayallerini gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Biz gençler için, geleceğin yöneticileri için gelecekte Türkiye'yi emanet edeceğimiz insanlarımız için gece gündüz çalışıyoruz. İnşallah bundan sonra da sizlerle beraber çalışmaya, koşmaya devam edeceğiz. Ben Bayrampaşa gençliğini yeni süreçte de daha gür, daha etkili bir şekilde çalışacağına yürekten inanıyorum.  

Adres

06659 KIZILAY / ANKARA

Telefon

90 (0312) 417 77 70

E-Posta

basinisaretadalet.gov.tr