AB İLE YÜRÜTÜLEN ADLİ TEBLİGAT SİSTEMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ PROJESİ BAŞLADI
21.11.2018

Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner, elektronik tebligatın yaygınlaştırılması ile taraflara daha hızlı ulaşıldığı gibi tasarruf sağlandığını ve hata oranın en aza indirildiğini belirterek, 1 Ocak 2019’da gerçek kişiler hariç olmak üzere zorunluluk kapsamının genişletileceğini kaydetti.

Ankara Hakimevi’nde Adalet Bakanlığı ile Avrupa Birliği’nin (AB) ‘Zamanında ve Hatasız Adli Tebligat İçin Birlikte Çalışıyoruz’ sloganıyla ortak yürüttüğü Adli Tebligat Sisteminin İyileştirilmesi Projesi’nin açılış töreni yapıldı.

HUKUKİ DİNLENİLME YARGININ OLMAZSA OLMAZIDIR

Törende konuşan Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner, adil yargılamanın olmazsa olmaz koşullarından birisinin hukuki dinlenilme hakkı olduğunu belirterek, “Bu hakkın etkin şekilde kullanılmasında ise adli tebligat önemli bir işlevi yerine getirmektedir. Zira tebligatın kısa sürede ve usulüne uygun yapılması yargılamanın makul sürede tamamlanmasında önemli bir etkendir.Tebligat, yargılamanın ayrılmaz bir parçası olarak aynı zamanda işlemin kanunda belirtilen koşullara uygun olarak yerine getirildiğinin belgelendirilmesi işlemidir. Tebligat, hukuki sonuçlar doğurduğundan dolayı sıkı kurallara bağlanmıştır. Usulüne uygun yapılmadığı takdirde o tebligata bağlı olarak yapılan işlemler geçerli olmaz” dedi.

1 OCAK İTİBARİYLE ZORUNLULUK KAPSAMI GENİŞLEYECEK

Elektronik tebligatın 2013 yılında anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere zorunlu hale getirildiğini vurgulayan Adalet Bakan Yardımcısı Öner, Tebligat Kanununda yapılan ve 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecek değişiklik ile  Tebligat Kanunundaki elektronik tebligat zorunluluğunun kapsamı genişletildiğini kaydetti. Bakan Yardımcısı Öner şunları kaydetti:

“1 Ocak 2019 itibariyle tüm kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, köyler, şirketler, kooperatifler, dernekler, vakıflar, sendikalar, meslek birlikleri, kamu iktisadi teşebbüsleri, sermayesinin çoğunluğu kamuya ait şirketler, avukatlar, noterler, arabulucular, bilirkişiler ve kurumların hukuk müşavirleri hakkındaki tebligatlar zorunlu olarak elektronik ortamda yapılacaktır”

MALİYETİ DÜŞÜRÜYOR

Adli tebligatın hızlı şekilde muhatabına ulaşması yanında yoğunluğu ve maliyet konusunda da yarar sağladığını vurgulayan Öner, 2018 yılında Kasım ayı itibariyle yargı mercileri tarafından çıkarılan fiziki tebligat sayısının 40 milyon 233 bin 148 olduğunu kaydetti. Fiziki tebligatlara 563 milyon 264 bin 72 lira ödendiğini ifade eden Öner, aynı zaman aralığı içinde çıkartılan 4 milyon 187 bin 284 elektronik tebligata ise  25 milyon 123 bin 704 lira ödendiğini söyledi. Öner, dijital dönüşümün hız ve mali tasarruf anlamına geldiğini de kaydetti.

Günümüzde internete erişim kolaylığı ve yaygınlığı ile elektronik tebligat uygulamasının hızlı, etkili, ekonomik ve verimli olması nedeniyle yargılama sürelerinin kısaltılmasında etkin bir rol oynayacağını vurgulayan Öner, şöyle konuştu:

“Son dönemde giderek yaygınlaştırdığımız elektronik tebligat sayesinde diğer klasik tebliğ yöntemlerinde yapılan hataların önüne geçilecek ve tebligat maliyetleri azaltılacaktır. İşlemlerin usul ekonomisine uygun şekilde, daha hızlı ve etkin gerçekleşmesine ciddi manada katkı sağlanacaktır. Bu etkiyi en çok da yargı sürecinde göreceğiz. Davaların daha kısa sürede tamamlanması ve hak kayıplarının en aza indirilmesi noktasında önemli bir mesafe alınmış olacaktır.”

STRATEJİK PLAN VE YARGI REFORMUNDA SON AŞAMADAYIZ

2010 ve  2015 yıllarından sonra Adalet Bakanlığı’nın üçüncü kez Stratejik Plan hazırlığı içinde olduğunu kaydetti. Yargı Reformu Stratejisi’nin de hazırlıklarının son aşamada olduğunu vurgulayan Bakan Yardımcısı Öner, “Ülkemizin Avrupa standartlarında bir yargı ve adalet teşkilatına kavuşması için Cumhuriyetimizin 100. yılına kadar bir dizi reformu ve yapısal dönüşümü hayata geçireceğiz. Reform çalışmalarımızda AB kanadının destekleri için de özellikle teşekkür ediyorum. Proje bazlı çalışmaların büyük bir verimlilikle ve kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtmem gerekiyor. Bugün bir araya gelmemizin ana gündem konusu olan Adli Tebligat konusunda sizlerin çalışmaları ile süreç önemli kavşak noktalarını geçmiştir” dedi.

Yoğun katılımın olduğu proje açılış törenine çok sayıda yabancı konuk da katıldı.

Adres

06659 KIZILAY / ANKARA

Telefon

90 (0312) 417 77 70

E-Posta

basinisaretadalet.gov.tr