Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

BASIN AÇIKLAMASI (23.01.2016)
07.07.2016

​​Bazı basın yayın organlarında "Alaturka işkence" ve "Klozette yemek"başlığı ile verilen ve gerçeğe aykırı haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

​1- Sincan 2 No.lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olarak bulunan Anadolu ATAYÜN Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 13/01/2016 tarihinde yapılacak olan duruşmasına katılması ve duruşma bitiminde 25/01/2016 tarihinde geldiği kuruma iade edilmek üzere Mersin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna 12/01/2016 tarihinde sevk edilmiştir.

​2- Adı geçenin Mersin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda  misafir tutuklu konumunda olması nedeniyle, daha önce ilk kez kuruma giriş yapan tüm hükümlü ve tutuklularda olduğu gibi geçici odaya yerleştirilmiştir.

​3- Tutuklunun yerleştirildiği geçici odada kalamayacağını beyan etmesi ve yazdığı "Kendi rızam ve isteğimle müşahede odasında tek kalmak istiyorum'' şeklinde muhteviyata sahip 12/01/2016 tarihli dilekçesine istinaden gözlem odasına yerleştirilmiştir.

4-Adı geçen tutuklu kendi isteğiyle bu odaya konulmasına rağmen sanki idare tarafından zorla bu odalara yerleştirildiği ve tecrit uygulandığı iddiası tamamen gerçek dışıdır. 

​5- Tutuklunun yazılı talebi ile kalmış olduğu gözlem odasında ısınma için kalorifer ve yerden 60 cm yükseliğinde normal tek kişilik yatak olup iddia edildiği gibi yere serili bir yatak değildir.Odada tuvalet ve banyo gibi günlük ihtiyaçların karşılanabileceği ayrı bir bölme bulunmaktadır. Tutuklunun odasında yemek yemesi için uygun ortam bulunmaktadır,klozet üzerinde yemek yemek zorunda bırakılması sözkonusu değildir. 

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun çerçevesinde ceza infaz kurumlarında barındırılan hükümlü ve tutuklulara ırk, dil, din, mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, doğum, felsefî inanç, millî veya sosyal köken ve siyasî veya diğer fikir yahut düşünceleri ile ekonomik güçleri ve diğer toplumsal konumları yönünden ayırım yapılmaksızın ve hiçbir kimseye ayrıcalık tanınmaksızın infaz sistemi uygulanmaktadır.​

​Kamuoyunda algı oluşturmaya yönelik haberler gazetecilik etik ilkeleriyle bağdaşmamakta ve hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır.

​Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Adres

06659 KIZILAY / ANKARA

Telefon

90 (0312) 417 77 70

E-Posta

basinisaretadalet.gov.tr