Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

BAKAN YARDIMCISI VEYSİ KAYNAK IACA BAŞKAN YARDIMCILİĞINA SEÇİLDİ
24.11.2014

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 19-20-21 Kasım tarihlerinde düzenlenmiş olan Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele üçüncü genel kurul toplantısının ilk gününde başkan ve başkan yardımcılığı seçimi yapıldı. Ev sahibi kardeş Azerbaycan'ın Başsavcısı Zakir Garalov dönem başkanı olurken, Adalet Bakan Yardımcımız Sayın Veysi Kaynak başkan yardımcısı olarak belirlendi.

Toplantıya ev sahipleri Azerbaycan İçişleri Bakanı Ramil Usubov, Adalet Bakanı Fikret Memmedov, Başsavcı Zakir Garalov ile 43 ülkeden Bakan, Bakan yardımcısı ve Başsavcılık seviyesinde 130 üst düzey yetkili katılmıştır.

Ülkemizi temsilen Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın Veysi Kaynak başkanlığındaki heyette, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Haydar Sami KUZU Tetkik Hâkimi Övünç ÖZKAN, Bakan Yardımcılığı Özel Kalem Müdürü Selçuk Şakalar, Bakan Yardımcısı Danışmanı Gökhan Mert ile Mütercim Nimet Mediha IŞITMAN yer almıştır.

IACA, Kurucu Anlaşmasının 2011'de yürürlüğe girmiş olmasına rağmen, Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Akademisi, 53 İmzacı ve 60 Taraf Devleti ile önemli sayıda üyeye ulaşmıştır, Türkiye'nin hem imzacı, hem de kurucu devlet olarak bu kurumu ilk onaylayan ülkelerdendir.

Akademinin başkan yardımcısı seçilen Adalet Bakan Yardımcımız Sayın Veysi Kaynak genel kurula hitabında; IACA'nın taraf devletlerin katkılarıyla, yüksek gayeler için kurulduğunu, ülkemizin bu gayelerin hayata geçmesi için çalışacaklarını, kurum için önceki Viyana'da gerçekleştirilen toplantısında Türkiye'nin de taahhütlerinin olduğunu ve bu taahhütlerin yerine getirildiğini, son yıllarda ülkemiz tarafından yolsuzluğa karşı alınan tedbirleri güçlendirmek için birçok yasal ve kurumsal adımlar atıldığı, buna yönelik çıkarılan kanunlardan şu örnekler genel kurula verilmiştir. “Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kuruluş Kanunu, Kamu İhale Kanunu, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu, Sayıştay Kanunu ve Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun.” Aynı zamanda, şeffaflığın, hesap verebilirliğin ve etkililiğin yolsuzlukla mücadelede kilit unsurlar olduğunu, bu bağlamda, bu kritik bileşenleri içeren Türkiye’de Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Stratejisi 2010 yılında kabul edilmiş olup, halen uygulanmakta olduğunun ve bu stratejinin, sivil toplumun, iş dünyasının ve üniversitelerin etkin katılımıyla yürütülmekte olduğu belirtilmiştir.

Toplantıda 2014-2016 İş Programı; stratejik hedefleri, kurumsal gelişimi, amaçları ve önümüzdeki süreçte nelerin yapılması gerektiği,bunun yanında, Akademinin yüksek standartlarının temini için 2015 denk bütçesinin kabulü de görüşülmüştür.Bu belgede geçen stratejik hedeflerin, Akademi ve Meclis üyeleri arasında yakın koordinasyonun sürdürülmesi ve Tarafların gönüllü katkıları dahil olmak üzere Kurucu Anlaşmanın taşıdığı ilkeleri temel alması gerektiği belirtilmiştir.Bakü Deklarasyonu ve bu toplantıda sunulan taslak kararların planlanan kabul edilmiştir.

Adres

06659 KIZILAY / ANKARA

Telefon

90 (0312) 417 77 70

E-Posta

basinisaretadalet.gov.tr