Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

BAKAN YARDIMCISI VEYSİ KAYNAK CENEVREDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ARAP FORUMUNDA KONUŞTU
05.11.2014

Dönüşüm içindeki Arap Ülkeleriyle Deavulle ortaklığı çerçevesinde 2012 yılında kurulan “Suçtan Elde Edilen Varlıkların Geri Alınması Hakkında Arap Forumu’nun (Arab Forum on AssetRecovery-AFAR) üçüncü toplantısı İsviçre Konfederasyon Başkanı ve Federal Dışişleri Bakanı DidierBurkhalter’in ev sahipliğinde 1-3 Kasım 2014 tarihlerinde Cenevre’de düzenlenmiştir.

Ülkemizin Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleriyle yakın ilişkileri çerçevesinde bölgesel ortak sıfatıyla yer aldığı Deavuille Ortaklığına verilen destek çerçevesinde; Ülkemizi temsilen Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın Veysi Kaynak başkanlığındaki heyette, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Hatice Seval Arslan, Tetkik Hâkimi Ömer Temiz, Bakan Yardımcılığı Özel Kalem Müdürü Selçuk Şakalar, Bakan Yardımcısı Danışmanı Gökhan Mert ile Mütercim Gönenç İnal yer almıştır.

 

Toplantı çerçevesinde Bakan Yardımcımız Sayın Veysi KAYNAK tarafından bir açılış konuşması yapılmış olup; söz konusu açılış konuşmasında suçtan elde edilen gelirlerin aklanması ile etkin mücadele edebilme, suç işleyen kişilerin cezalandırılması olduğu kadar bu kişilerin suçtan doğrudan ya da dolaylı olarak elde ettikleri her türlü kazanç, gelir ve malvarlığının tespit ve takibi ile el koyma ve müsadere edilmesi, sonuç olarak da kişilerin ya da mekanizmaların oluşturulması hususlarının tartışılması ve gündemin en üst sıralarına alınması gerektiği vurgulanmıştır.

 Yine toplantı kapsamında Amerika Birleşik Devletleri Başsavcı Yardımcısı Sayın James COLE ve heyeti ile ikili bir görüşme gerçekleştirilmiş görüşmede iki ülke arasındaki iyi ilişkiler ve bu ilişkilerin güncel problemlere çözüm üretilmesindeki önemine bir kez daha vurgu yapılmıştır.

 Üç gün süren forum süresince ülkemizin dış temsilciliklerini de ziyaret eden Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın Veysi KAYNAK, İsviçre’de yaşayan Türk toplumunun ileri gelenleri ile Lozan’da bir araya gelmiştir.

 

Adres

06659 KIZILAY / ANKARA

Telefon

90 (0312) 417 77 70

E-Posta

basinisaretadalet.gov.tr