Adalet Bakanımız Sayın Kenan İpek'in 22.06.2015 Tarihli Basın Açıklaması
07.07.2015

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

 

BASIN AÇIKLAMASI

 

            Son günlerde bazı basın yayın organlarında Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde yapılan bazı uygulamalara ilişkin çeşitli iddialara yer verilmektedir. Özellikle sürmekte olan bazı soruşturmalarla ilgili olarak algı oluşturmak amacı taşıdığı belli olan bu iddialara karşı, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bu açıklamaya gerek görülmüştür.

            Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan tutuklu ve hükümlülere sahur yemeği verilmediği yönündeki iddialarla ilgili yapılan incelemeler sonucunda şu hususlar görülmüştür;

            Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda Ramazan ayı münasebeti ile 17/06/2015 tarihinde hükümlü ve tutuklulara duyuru yapılarak oruç tutmak isteyenlerin iftar ve sahur yemeği için isimlerini idareye bildirilmeleri istenmiş, bu kapsamda başvuru yapan bütün hükümlü ve tutuklulara sahur ve iftar yemeği verilmiş ve verilmektedir. Ayrıca taleplerde değişiklik olmasa bile kurum idaresince her hafta Cuma günleri anons edilmek suretiyle sahur listeleri yenilenmektedir. Silivri Kampüsünde olduğu gibi diğer tüm ceza infaz kurumlarında da oruç ibadeti yapan hükümlü ve tutuklulara gerekli kolaylık gösterilmekte ve sahur yemeği verilmektedir.

            Bu zamana kadar, ceza ve infaz kurumlarında hiç oruç tutulmamış, ilk defa ceza infaz kurumlarında bazı hükümlü ve tutukluların oruç tutmak istediği tezviratı gerçekten şaşkınlık verecek düzeydedir. Bu kutsal ayda bir ibadeti araç olarak kullanmak, yalan haberleri sistematik hale getirmek ne kadar bu manevi atmosfer ve dinimizle bağdaşmaktadır?

            Kendisi dışındakinin inancını yok sayan bir anlayışın, toplumsal barış, hoşgörü, siyasal ve kültürel diyalog gibi kavramlara ne kadar muhtaç olduğu, yüce dinimizi kendi dünyevi çıkar, ikbal ve inanışları doğrultusunda hiç bir ahlaki kurala uymadan kullandıkları tüm kamuoyunca görülmektedir.

            Diğer bir iddiayla ilgili olarak ise, "Silivri'de dinleme skandalı" ve yasadışı dinleyip kaydetmişler" yönünde haberler de yer alan Silivri 6 No.lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda meydana geldiği iddia edilen olayla ilgili olarak yapılan incelemeler sonucunda;

            5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirleri Hakkında Kanun'un 66. maddesinde "Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlüler Tüzük'te belirlenen esas ve usullere göre idarenin kontrolündeki ücretli telefonlar ile görüşme yapabilirler. Telefon görüşmesi idarece dinlenir ve kayıt altına alınır." hükmü bulunmaktadır. Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük'ün, 88. maddesinde de hükümlü ve tutukluların, telefonla görüşme esas ve usulleri ile kimlerle görüşme yapabilecekleri açıkça belirtilmiştir. Görüşme yapılacak kişiler arasında avukat ya da müdafi bulunmamaktadır. Zaten Anayasa ile teminat altına alınan savunma hakkının bir gereği olarak hükümlü ve tutukluların, avukatları veya müdafileri ile görüşmeleri dinlenmemekte ve kayıt altına alınmamaktadır.

            Hükümlü ve tutukluların can güvenliğinin sağlanması, ceza infaz kurumlarının güvenliğinin temini, olası isyan ve benzeri olaylar ile yıkıcı ve bölücü terör örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesi ve örgütsel irtibat ve haberleşmenin önlenmesi amacıyla yapılan ve adli, örgütlü ve terör suçlularından tüm hükümlü ve tutuklular tarafından bilinen, yakınları ile yaptıkları telefon görüşmelerinin dinlenilmesi uygulamasının Mevzuat hükümlerine uygun olduğu anlaşılmıştır. Mevzuat hükümlerine uygun olarak ve değiştirilmeksizin, uzun yıllardır devam eden her iki uygulama ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda; haberlerin gerçekle bağdaşmadığı, yersiz ve dayanaktan yoksun iddialar olduğu açıkça görülmekte ve ilk defa yapılıyormuş gibi bazı basın yayın organlarında yer alması manidar bulunmaktadır.

            Ülkemizde insan haklarına saygılı ve çağdaş infaz gereklerine uygun olarak, Anayasa ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde her türlü tedbir bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hassasiyetle alınacaktır.

            Kamuoyuna saygı ile arz olunur.

 

         Kenan İPEK

         Adalet Bakanı

Adres

06659 KIZILAY / ANKARA

Telefon

90 (0312) 417 77 70

E-Posta

basinisaretadalet.gov.tr