Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

2015 YILI BÜTÇESİ KOMİSYONDAN GEÇTİ
19.11.2014

TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda gerçekeleştirilen görüşmede Adalet Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), Türkiye Adalet Akademisi, Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu'nun 2015 bütçeleriyle 2013 kesin hesapları ve Sayıştay raporları müzakere edilerek oylandı.

Görüşmede bakanlığının bütçesinin sunumunu gerçekleştiren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, şu başlıklara değindi:

 15 Bin infaz koruma memuru alınacak

Ceza infaz kurumlarındaki personelin zor şartlarda görev yaptığını, durumlarının iyileştirilmesi gerektiğini kaydeden Bozdağ, personele yıpranma payı getireceklerini, özlük haklarında da mevcut durumu biraz daha ileri götüren iyileştirme yapacaklarını söyledi. Bozdağ, ceza infaz kurumlarının dış güvenliği Adalet Bakanlığı'na geçtikten sonra, kademeli olarak 15 bin civarında infaz koruma memuru alınacağını ifade etti.

  

Yargının bağımsızlığı

Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığının, hukuk devletinin olmazsa olmaz temel niteliği olduğunu vurgulayan Bozdağ, şunları kaydetti:"Yargı bağımsızlığı, hakimlere tanınmış bir ayrıcalık olmadığı gibi hakimlerin layüsel olması veya hiçbir kuralla bağlı olmaması ya da keyfi davranması da değildir. Aksine Anayasamızın 138. maddesinde ifadesini bulan bağımsızlık, anayasa, kanun ve hukuka uygun bir vicdani kanaatle bağlı olmayı, bunun dışındaki bağlılıkları reddetmeyi zorunlu kılmaktadır. Hakimin tarafsızlığı, dini inancı, siyasi ve felsefi görüşleri ile davanın taraflarına olan uzaklığı veya yakınlığını adli iş, işlem ve kararlarına karıştırmaması, kararlarını anayasa, kanun ve hukuka uygun vicdani kanaatiyle vermesidir."

 

Hakim savcı sayısı arttı

Yargı hizmetlerinin zamanında, doğru ve verimli yapılabilmesi için yeterli ve nitelikli insan kaynağına sahip olması gerektiğinin altını çizen Bozdağ, 2002 yılından bu yana hakim ve savcı sayısında yüzde 55 oranında artış sağlandığını bildirdi. Hakim ve savcı sayısı son on yılda yüzde 55 artırılmış olmasına rağmen Avrupa Konseyi standardının yakalanmadığını ifade eden Bozdağ, 2018 yılına kadar yapacakları alımlarla standardın yakalanacağını kaydetti.

 

 Cezaevlerinde 155 bin 858 kişi

Adalet Bakanı Bozdağ, 17 Kasım 2014 tarihi itibariyle Türkiye genelindeki toplam ceza infaz kurumu sayısının 362 olduğunu, son 12 yılda standartlara uymayan 247 kurumun kapatıldığını kaydetti. Cezaevlerinde, 17 Kasım 2014 tarihi itibariyle toplam 155 bin 858 kişi bulunduğunu belirten Bozdağ, bunun 133 bin 223'ünün hükümlü, 22 bin 635'inin tutuklu olduğunu aktardı.Bozdağ, Türkiye'de tutukluluk oranlarının 2001 yılında yüzde 54 iken bugün itibariyle yüzde 16,99'a gerilediğini, Avrupa Birliğinde ise bu oranın yüzde 22,9 olduğunu bildirdi.

Adres

06659 KIZILAY / ANKARA

Telefon

90 (0312) 417 77 70

E-Posta

basinisaretadalet.gov.tr