Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

1.REG TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
08.11.2014

Adalet Bakanlığı’nın Koordinatörlüğünde Reform Eylem Grubu (REG) ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Reform Eylem Grubu(REG) ilk toplantısını Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Volkan Bozkır, Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Sayın Efkan Ala’nın katılımları ile 8 Kasım 2014 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Sonuncusu, 23 Temmuz 2014 tarihinde Erzurum’da gerçekleştirilen Reform İzleme Grubu (RİG) toplantıları bakanlar kurulunun onayı ile yerini “Reform Eylem Grubu”na bırakmıştı. REG’in yeniden yapılandırılması ile birlikte siyasi reformlar sürecinde yeni bir dönem açıldı ve REG üyesi bakanlıkların arasında güçlü bir şekilde oluşturulmuş olan koordinasyon zemini, ileriye yönelik atılacak yeni ve kapsayıcı adımlar bakımından sağlam bir temel oluşturuldu. REG bundan sonra siyasi reformları sadece izlemekle kalmayacak reform tasarılarının hazırlanması, TBMM’den geçirilmesi ve uygulamaya yansıtılması aşamalarında da aktif rol oynayacak. AİHM kararları ve uluslar arası raporlar ışığında Türkiye’de ifade özgürlüğü açısından gözden geçirilmesi gerektiği düşünülen mevzuat hükümlerinin değerlendirilmesi amacıyla Adalet Bakanlığı’nın koordinatörlüğünde REG üyesi bakanlıkların katılımıyla bir çalışma grubu kurulması kararlaştırıldı.

Darbe İzi Taşıyan Tüm Mevzuat Yeniden Düzenleniyor

12 Eylül darbesi döneminin izlerini taşıyan tüm mevzuatın gözden geçirilmesi için bakanlıklar arası bir çalışma grubu oluşturuldu. Böylece yeni bir anayasa çalışmasıyla da birlikte vesayetçi anlayışın tüm izlerinin hukuk sisteminden silinmesi sağlanacak.

 12 Eylül 2010 referandumu ile kabul edilen anayasa mahkemesine bireysel başvurunun etkin işleyişinin sürdürülebilirliğini teminen ülkemizde yargılamaların hızlandırılması ve bundan kaynaklı mağduriyetlerin olağan yargı usulleri çerçevesinde giderilmesi için hukuk yolu oluşturulmasına yönelik Adalet bakanlığı tarafından başlatılan çalışmalar devam etmektedir.

 Toplantıda suç mağdurlarının korunması, insan ticaretinin önlenmesi, mağdurların korunması ve sınır güvenliği konularındaki kanun tasarısı taslakları toplantıda ele alındı.

Birinci Reform Eylem Grubu programı yapılan kısa bir basın toplantısının ardından sona erdi. 

 Gerçekleştirilen birinci Reform Eylem Grubu (REG) toplantısına söz konusu bakanların yanı sıra Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı  Veysi Kaynak, Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, Kanunlar Genel Müdürü Yaşar Şimşek, Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Adnan Boynukara ve çok sayıda bürokrat katıldı.

Adres

06659 KIZILAY / ANKARA

Telefon

90 (0312) 417 77 70

E-Posta

basinisaretadalet.gov.tr